Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland og Specialområde Børn og Unge søger social- og sundhedsfaglige medarbejdere til døgnafdelingen Ulfborghus i Ulfborg

  • Region Midtjylland
  • Skovstien 2,6990Ulfborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ulfborghus er 1 af 7 højtspecialiserede døgnafdelinger, der hører under Specialområde Børn og Unge (SBU) i Region Midtjylland. Som de øvrige afdelinger under SBU, har vi en nøje afgrænset målgruppe. På Ulfborghus har vi plads til 12 børn og unge i alderen 5 til og med 17 år. Alle med diagnose inden for autismespekteret eller autismelignende træk som primær udfordring kombineret med betydelige specifikke indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning. Vi har børn og unge i både døgnanbringelse og aflastning og drifter desuden et specialpædagogisk undervisningstilbud med op til 10 pladser. Vi indskriver løbende nye børn, som kræver yderligere faguddannet personale med specialviden og interesse inden for børn og unge med autismespektrumforstyrrelse. I Specialområde Børn og Unge vil vi være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge. Derfor forpligter vi os til at yde en højtspecialiseret indsats som både understøtter det enkelte barns udvikling og trivsel samt muligheden for et meningsfuldt liv. På Ulfborghus arbejder vi specialpædagogisk med teoretiske referencerammer til Neuroaffektiv Udviklingspsykologi og Low Arousal. Dette indebærer bl.a. en velstruktureret hverdag hvor anerkendelse, forudsigelighed og genkendelighed - krydret med tillidsfulde og proaktive voksne - er hovedingredienserne i den pædagogiske praksis. Din profil: Du er uddannet socialpædagog, ergoterapeut, fysioterapeut eller har en anden social- eller sundhedsfaglig baggrund Du har lyst og evne til at yde hjælp til børn og unge med komplekse sociale og psykiske udfordringer Du har stor bevidsthed om din egen faglighed Du har viden om eller er interesseret i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi, Low Arousal og Lov om Voksenansvar Du er fagligt reflekterende og kan arbejde systematisk Du besidder en ro, der bunder i et godt kendskab til dig selv og din reaktion i stress-situationer Du evner at sætte tydelige grænser på en rolig og anerkendende måde Du har viden og evne til at håndtere psykiske såvel som fysiske konflikter Du er villig til at arbejde med din egen faglige udvikling og indgå i supervisionssammenhænge samt har lyst og mod til at arbejde med din egen selvagens Du har gode skriftlige færdigheder og kan arbejde målrettet med dokumentation Du har et gyldigt kørekort (B) Vi tilbyder: Et stærkt team af medarbejdere med høj faglighed på tværs af flere professioner En afdeling med fokus på udvikling og trivsel for både børn og unge og medarbejdere Supervisionsforløb og fortløbende undervisning, uddannelse og opkvalificering Engagerede kollegaer som alle tager ejerskab og ansvar i at sikre et godt arbejdsmiljø med en god kultur. trivsel og humor En afdeling som støttes af Specialområde Børn og Unges stab af psykologer, konsulenter og sundhedsfagligt personale En systematik i behandlingsarbejdet og samarbejdet mellem kommune og afdeling En nærværende og synlig ledelse som lytter og inddrager medarbejderne Arbejdstiderne er skiftende mellem dag- og aften med en overvægt af aftenvagter, derudover hver 2. weekend. Stillingerne er primært på 37 timer om ugen, men deltidsansættelse er også muligt. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede fagorganisation og Danske Regioner. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse. Supplerende oplysninger fås ved at kontakte pædagogisk teamleder Betina Bagge Poulsen på telefon 2164 1156. Betina giver også gerne en kop kaffe og en rundvisning. Du kan i øvrigt læse mere om os her: sbu.rm.dk Sådan er det at arbejde på Ulfborghus - Specialområde Børn og Unge (rm.dk) Vi afholder jobsamtaler løbende, da stillingerne ønskes besat snarest muligt. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2023 kl. 12.00. Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.