Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Retspsykiatrien i Middelfart søger en afdelingslæge, der skal være med til at drive og udvikle afsnit P3

  • Region Syddanmark
  • Østre Hougvej 70,5500Middelfart,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi søger pr. 1. marts 2023 en afdelingslæge, der med sin stærke faglighed kan være med til at drive og udvikle Retspsykiatrisk Afsnit P3. Om Psykiatrisk Afdeling Middelfart Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Middelfart og Assens Kommune med et befolkningsunderlag på ca. 80.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark. Herudover varetager Retspsykiatrien i Middelfart mentalundersøgelserne i Region Syddanmark samt undersøgelser og behandling af sædelighedskriminelle, sidstnævnte som et nationalt netværk med fælles møder og supervision. Afdelingen har 102 døgnpladser, heraf 84 retspsykiatriske. Der er desuden lokalpsykiatri og en retspsykiatrisk distriktsfunktion. Afdelingen er normeret med 16 overlægestillinger og 8 afdelingslægestillinger. Vi har flotte og velfungerende fysiske rammer med 6 retspsykiatriske afsnit, hver med plads til 14 patienter. Der er 5 afsnit med akutmodtagelser og et rehabiliteringsafsnit. Visitationen af retspsykiatriske døgnpladser i hele Region Syddanmark varetages af de retspsykiatriske speciallæger i Middelfart. Om afsnittet Afsnit P3 er et retspsykiatrisk afsnit med akut modtagefunktion. Afsnittet er et interegreret afsnit med mulighed for både lukket og åben funktion med henblik på at sikre kontinuitet under indlæggelse. Målgruppen er patienter med retslig foranstaltning og patienter under forberedelse til dom.  Afsnittet har en plejenormering på 35 (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger). Derudover er der tilknyttet en overlæge, en afdelingslæge, socialrådgiver, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut og en lægesekretær. Dine opgaver Du er fast tilknyttet Retspsykiatrisk Afsnit P3 som afdelingslæge med undersøgelse og behandling af retspsykiatriske patienter som din hovedopgave. Du skal som en del af arbejdet udfærdige retspsykiatriske mentalerklæringer. Desuden skal du indgå i bagvagtslaget med 7-skiftet vagt fra bolig. I vagttid visiterer du almenpsykiatriske patienter til indlæggelse i afsnit P1 samt retspsykiatriske patienter til indlæggelse i hele regionen. Da afdelingen har en uddannelsesfunktion for speciallæger i psykiatri og almen medicin, vil du også indgå i vejledning og undervisning i afdelingen. Det er vigtigt for os, at du er godt klædt på til at varetage din funktion. Derfor støtter vi blandt andet med et skræddersyet introprogram samt mentor supervision - bl.a. af mentalerklæringer og behandling af sædelighedskriminelle gode kursusmuligheder samt interne temadage deltagelse i den retspsykiatriske ekspertuddannelse faglig rådgivning blandt fagfæller godt tværfagligt samarbejde med blandt andet psykologer Kvalifikationer Du skal have en bred almenpsykiatrisk uddannelse og speciallægeanerkendelse i psykatri. Retpsykiatrisk erfaring er en fordel, men ikke en nødvendighed. Vi lægger særligt vægt på din lyst og evne til at samarbehjde og indgå i et tværfagligt team. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Afdelingen ansætter kun medarbejdere med en tilfredsstilende stgraffeattest. Vi søger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage) med indhentet samtykke fra den, der ansættes. Vi forventer, at du i fornødent omfang deltager i lægelig opgaveløsning på hele Psykiatrisk Afdeling Middelfart f.eks. ved ferieafvikling. Yderligere spørgsmål Har du spørgsmål kan du kontakte overlæge Ole Schjerning, tlf. 9944 8153 eller cheflæge Louise Ahrendt, tlf. 9944 8102. Ansøgningsfristen er sønsdag den 8. januar. Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 16. januar 2023 om eftermiddagen. Vi glæder os til at høre fra dig!