Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye udviklingskonsulent med særligt fokus på dokumentation og patientsikkerhed med rehabilitering som omdrejningspunkt?

  • Silkeborg KommuneGenoptræning og Træning
  • Gudenåvej 1 A,8600Silkeborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Til Sektionen Borger eget Hjem. I vores sektion arbejdes der med et særligt fagligt fokus på den rehabiliterende tilgang - samarbejdet med borger og deres pårørende, samt udfoldelsen af Sundhed og Omsorgs Kerneopgave: ”Vi samarbejder med borgeren om at styrke sundhed og fremme borgerens selvstændige og meningsfulde liv” Vi øver vores evne til at lykkes med at gøre borgerne mest muligt selvhjulpne og mester i eget liv. Alle medarbejdere får undervisning i, hvad den rehabiliterende tilgang betyder for udførelsen af indsatsen hos borgeren, hvor borgerinddragelse, fælles mål, tværfaglighed og sammenhæng er nøgleord. Vi forventer du har interesse for og gerne erfaring med det rehabiliterende arbejde. Metoden der ligger til grund for vores arbejde med rehabilitering er prøvehandlinger og modellen fra ”I sikre hænder”. Kendskab til denne arbejdsmetode vil derfor være optimal. Du skal kunne se muligheder for at styrke patientsikkerheden gennem fokus på dokumentationspraksis og i særdeleshed oversættelsen af denne i det daglige arbejde. Erfaring indenfor arbejdet med patientsikkerhed og dokumentationspraksis er at foretrække. Du skal have evner indenfor formidling og undervisning. Du skal følge med i de ændringer og krav, der løbende sker indenfor området og på den måde gå foran i forhold til planlægning af implementering af nye tiltag. Vi forventer, at du kan varetage opgaver selvstændigt og med høj kvalitet. Opgaven er, i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere, at gå foran i arbejdet med at sikre fremdrift indenfor det rehabiliterende område og i styrkelsen af patientsikkerheden. Målet er, at alle arbejder i den samme retning med fokus på kerneopgaven, der kalder på inddragelse og udfoldelsen af det selvstændige liv i ambitionen om at øge borgernes mestringsevne, samtidig med at det sker på en patientsikker måde. Vi er en stor organisation med knap 600 medarbejdere, 19 ledere og 2 udviklingskonsulenter - en primært med fokus på arbejdsmiljø, og en med primært fokus på det rehabiliterende arbejde, patientsikkerhed og dokumentation. Du refererer til sektionslederen for Borger eget Hjem. Andre tætte samarbejdspartnere er vores udviklingskonsulent indenfor arbejdsmiljø, der også er forankret i sektionen, sundhedsfaglig leder, netværk indenfor det sygeplejefaglige område på tværs af sektionerne, HR, udviklingskonsulenter på rådhuset, samt konsulenter i de øvrige sektioner. Vi tilbyder: Et spændende og udfordrende job, med høj grad af selvstændighed Stor indflydelse i dit daglige arbejde En dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere og ledere med forventninger til, at vi sammen skaber resultater Et fagligt udviklende og afvekslende job i en uhøjtidelig organisation med plads til humor, hvor vi støtter og hjælper hinanden, også når der er travlt Dine primære opgaver vil være, at: Sikre fremdrift og sætte retning i det rehabiliterende arbejde, blandt andet ved konkret tilstedeværelse ude i grupperne Udarbejde oplæg og undervise i vores oversættelse af, hvad det vil sige at arbejde rehabiliterende Se mønstre og sikre vidensdeling på tværs i organisationen Koordinere med eksterne samarbejdspartnere Understøtte ledelse og medarbejdere i implementering af nye tiltag Agere sekretær for SektionsMED og understøtte det strategiske arbejde med MED-organisationen I tæt samarbejde med sundhedsfaglig leder understøtte dokumentationspraksis og undervise heri Vi søger dig, som har følgende erfaringer: Erfaring med det rehabiliterede arbejde Erfaring med at gennemføre projekter med høj kvalitet der skaber viden og engagement Gerne erfaring med anvendelsen af Nexus Herudover lægger vi vægt på: Stærke analytiske og systematiske kompetencer God til at skabe relationer på alle niveauer i organisationen Evne til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for at afslutte opgaver Organisatorisk og politisk forståelse Stærk sans for formidling – både skriftlig og mundtligt, samt anvender it-systemer på højt niveau Medvirker til at skabe sammenhængskraft i organisationen Har en bred erfaring og kender lovgivningen indenfor dokumentationspraksis på sundhedsområdet Er god til at koble egen faglighed på andre fagligheder Som person er du god til: At lytte og indgå i dialog med en anerkendende tilgang At skabe relationer til samarbejdspartnere på alle niveauer At navigere konstruktivt når noget bliver konfliktfyldt Udadvendt og opsøgende Idérig, se nye måder at løse opgaverne på Ugentligt timetal 37 timer. Din baggrund: Mellemlang videregående uddannelse, gerne som sygeplejerske med relevant videre- og efteruddannelse. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Sektionsleder Lene Frost på tlf.: 2222 6805 eller mail: lenedrotner.frost@silkeborg.dk Ansøgningsfrist lørdag den 21. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 25. januar 2023 Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg . Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. Når vi ansætter personale inden for sundheds- og omsorgsområdet, er det en betingelse, at den person vi ønsker at ansætte, kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest