Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Farmakonom til indkøb, Hospitalsapoteket Region Midtjylland

  • Region Midtjylland
  • Universitetsbyen 25,8000Aarhus C,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du farmakonom - eventuelt nyuddannet, med interesse for data, lægemidler, sikkerhed og kvalitet i forsyningskæden, og har du et stærkt personligt drive, så send os meget gerne en kort motiveret ansøgning sammen med relevante bilag. Indkøbsfunktionen er en del af apotekets logistikområde, og vi indkøber årligt lægemidler for godt 2 milliarder kr., hvoraf størsteparten indkøbes via fælles nationale udbud. Der er et tæt samarbejde mellem alle faggrupper både internt i funktionen og generelt på Hospitalsapoteket, ligesom der er en tæt kontakt til leverandører, grossister, Amgros, Lægemiddelstyrelsen og de øvrige regioners hospitalsapoteker. Du bliver en del af en funktion med 13 dygtige og engagerede kollegaer. Vi varetager regionens samlede indkøb af lægemidler, og vi er til stadighed optaget af at sætte patienten i centrum ved at optimere vores sortiment, opretholde en høj grad af forsyningssikkerhed, bruge vores faglighed på tværs i organisationen og ved at udvise den nødvendige omhyggelighed i forhold til økonomi. Hospitalsapotekets indkøbsfunktion er fysisk placeret i Universitetsbyen 25, 8000 Aarhus C. I efteråret 2023 flytter vi ind på det nye hospitalsapotek på Carl Krebs Vej, 8200 Aarhus N Dine opgaver bliver bl.a.: Indkøb af lægemidler Elektronisk varemodtagelse Lagerstyring Kvalitetsopgaver jf. GDP lovgivningen Håndtering af tilbagekaldelser og reklamationer Opdatering og vedligehold af lægemiddel-stamdata Samarbejde med interne og eksterne interessenter Vi ønsker, at du kan kommunikere på tværs i organisationen med et smil i stemmen og en lyst til at se et behov fra flere vinkler er serviceminded, fleksibel og ansvarsbevidst er en positiv og engageret kollega, der naturligt og nysgerrigt bidrager til fælles opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø har en stor interesse for lægemiddeldata og har et godt blik for værdien heraf er god til at skabe dig et overblik over sammenhænge i arbejdsgange Vi tilbyder oplæring og uddannelse i opgaverne og mulighed for at udvikle kompetencer og kvalifikationer, - f.eks. indenfor GDP lovgivning, datahåndtering og supply chain management en aktiv arbejdsplads, hvor udvikling og forandring er en del af hverdagen dedikerede kollegaer og et godt arbejdsmiljø Vi flytter til et flot og nybygget hospitalsapotek inden for et års tid. Vi glæder os meget til indflytning og til at opbygge og videreudvikle den gode apotekskultur, som har hersket i apotekets mangeårige historie. Vi håber, du vil være med til at bringe kulturen, sammenholdet og arbejdsglæden ind på vores nye arbejdsplads sammen med apotekets øvrige medarbejdere og i særdeleshed sammen med indkøbsfunktionen, som har en central plads i organisationen. Yderligere oplysninger Hvis du ønsker at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte funktionsleder Mona Sindberg på telefon 24 21 93 68 Løn og ansættelsesforhold Du bliver ansat efter overenskomst mellem Farmakonomforeningen og Danske Regioner. Du vil blive ansat i en fast stilling i 37 timer/uge med forventet start den 1.marts 2023 Ansøgningsfrist: Onsdag d. 4. januar 2023 Ansættelsessamtaler: Mandag d. 16. januar og tirsdag d. 17. januar Hospitalsapoteket Region Midtjylland producerer, leverer og vejleder patienter og samarbejdspartnere i brugen af lægemidler på regionens hospitaler. Vi er ca. 440 ansatte og har en årlig omsætning på omkring 2,5 mia. kroner. Læs mere om os på www.hospitalsapoteket.rm.dk . Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.