Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til Enhed for PTSD i Gødstrup

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 175,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Da en af vores dygtige medarbejdere har sagt ja til nye udfordringer i organisationen, søger vi en sygeplejerske, der brænder for at arbejde i den ambulante psykiatri bl.a. med traumatiserede flygtninge! Weekendfri, helligdagsfri og fleksible arbejdstider med hensyntagen til individuelle ønsker og behov! Der er tale om en fuldtidsstilling med start pr. 01.03.2023 eller efter nærmere aftale. Vi tilbyder Et menneskeligt utroligt givende job, hvor relationen er af afgørende betydning for at dit arbejde lykkes. Et godt arbejdsmiljø i en tværfaglig klinik med 12 behandlere og to sekretærer, der alle brænder for at gøre en forskel og levere et stykke arbejde af høj kvalitet . En sygeplejegruppe med tre omsorgsfulde og humoristiske kollegaer , der er fagligt stolte, og brænder for udvikling af den psykiatriske sygepleje. Gruppen bærer præg af åbenhed for at tænke nyt, og holder af at sparre og dele med hinanden, og dermed sammen vokse og udvikle sig som psykiatriske sygeplejersker. Et introduktionsforløb , der tager udgangspunkt i din baggrund og dine kompetencer. Du vil få en mentor tilknyttet med planlagte samtaler hver til hver anden uge i et halvt år eller længere, hvis du har behov for det. Gode efteruddannelsesmuligheder . F.eks. mulighed for specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje eller diplomuddannelse, hvis du ikke allerede er i besiddelse af en sådan. Der ud over vil du naturligt blive tilbudt et internt undervisningsforløb i kognitiv adfærdsterapi med tilhørende supervision, da arbejdet i klinikken bygger på den kognitive tilgang. Månedlig supervision, faggruppemøder og metodemøder sammen med sygeplejerskerne fra tilsvarende Enhed i Skejby. Der ud over har vi som noget nyt etableret et månedligt internt sygeplejemøde for sygeplejegruppen i Gødstrup, hvor vi sammen arbejder med udviklingen af den psykiatriske sygepleje i klinikken. Aktuelt er vores fokus på pårørendesamarbejde. Et job, hvor du kan få lov til at være nysgerrig på andre kulturer samt andre måder at leve og tænke på. Et team hvor vi løfter i flok, sammen spiller hinanden gode og i den grad GLÆDER os til at møde dig og give dig en god og tryg start i teamet! Vi ønsker At du er autoriseret sygeplejerske med erfaring fra behandlingspsykiatrien. At du har erfaring i at arbejde med patienter med PTSD (dette er dog ikke et krav, da vi nok skal introducere dig til specialet). At du er nysgerrig, udviklingsorienteret og åben. Både i forhold til den psykiatriske sygepleje, men i særdeleshed i forhold til de mangeartede problemstillinger vores patienter kommer med. At du har erfaring med eller interesse i at arbejde med flygtninge og andre kulturer, da omkring halvdelen af de patienter, du vil møde i de stabiliserende forløb er traumatiserede flygtninge. Erfaring med målgruppen er ikke et krav, men det er væsentligt, at du i mødet med patienterne evner at udstråle tålmodighed, ro og velplaceret empati. At du prioriterer faglig kvalitet og kompetenceudvikling højt. At du formår at varetage følsomme kommunikative opgaver. Arbejdsopgaver og fokusområder Planlægning og varetagelse af individuelle stabiliserende forløb for patienter med PTSD, hvor tilstanden ofte er præget af komorbiditet. Herunder bl.a. fokus på psykoeducation med udgangspunkt i patientens situation og symptomer. Tværfaglig koordination og samarbejde, med patienten i centrum, i et team, der ud over sygeplejersker består af psykologer, læger, fysioterapeuter, socialrådgiver og sekretærer. Sikring af en aktiv pårørende indsats. Justering af den medicinske behandling i samarbejde behandlingsansvarlig overlæge. Udredning og screening for KRAM-faktorer samt opfølgning på somatisk udredning. Om Enhed for PTSD i Gødstrup Enhed for PTSD i Gødstrup er en del af Klinik for PTSD og Angst i Skejby, der består af to enheder, som begge tilbyder faglig og tværfaglig behandling og udredning på et højt specialiseringsniveau: Enhed for Angst og OCD Enhed for PTSD Klinikkens målgruppe er patienter med PTSD og angst, herunder bl.a. traumatiserede flygtninge og patienter med tjenesterelateret PTSD. Der er hyppigt komorbide lidelser i form af angst, depression og dissociative tilstande. Der arbejdes tværfagligt omkring den enkelte patient. Behandlingen af de traumatiserede flygtninge foregår ofte med tolk. Klinik for PTSD og Angst hører under Afdeling for Depression og Angst (ADA). ADA tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan med fokus på faglig profilering og særlige satsningsområder inden for udredning og behandling. Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, fire klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten. Ansøgningsfrist d.3/1 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.10/1 2023. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikleder Mette Brinck tlf.:2479 2454 eller souschef Lisa Lund 2495 8992 (lisa.lund@ps.rm.dk). Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.