Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Nyremedicinsk Sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland
  • Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200Aarhus N,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Spændende nyremedicinsk speciale og skønne & dygtige kolleger - Nyremedicinsk sengeafsnit søger 1 sygeplejerske på 37 timer/uge Nyremedicinsk sengeafsnit har speciale i akut og kronisk nyresygdom, herunder peritonealdialyse og nyretransplantation. Sengeafsnittet har 22 sengepladser. Patienterne er kronisk syge, har ofte flere konkurrerende sygdomme og behov for både medicinsk og kirurgisk sygepleje. Indlæggelsestiden varierer fra timer til måneder, og vi har patienter fra 18 år til +100 år. Der er overvejende tale om korte indlæggelser, og 80 % af patienterne indlægges akut direkte i afsnittet, hvilket kan give uforudsigelige dage med et højt tempo. Vi er en harmonisk personalegruppe bestående af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med en stor spredning i både alder og anciennitet. Vi har et godt kollegialt sammenhold, et godt arbejdsmiljø, og vi lægger stor vægt på trivsel og sociale aktiviteter Vi søger en sygeplejerske : Som har lyst til at yde medicinsk og kirurgisk sygepleje til patienten med kronisk nyresygdom, flere konkurrerende lidelser og komplekse sygeplejefaglige problemstillinger Som er i stand til at holde overblik og fokus, når der er mange opgaver, og dermed kan prioritere opgaverne og omstille sig Som er interesseret, opsøgende, ansvarlig, selvstændig og med et godt humør Afsnittet byder på et meget varieret patientklientel og arbejdsopgaverne kan eksempelvis være: Opstart af peritonealdialyse til patienten, som skal dialyseres via natmaskine i eget hjem Modtagelse af patienten i hæmodialyse, der indlægges grundet infektion Planlægning og samarbejde med primær sektor om overgangen til hjemmepleje Sygepleje til patienten med akut nyresvigt, som skal opstarte dialyse og tage stilling til fremtidig dialyseform Modtagelse af og sygepleje til den akut dårlige patient, der kræver hurtig intervention og tværfagligt samarbejde Præ- og postoperativ sygepleje til patienten, som modtager en nyre fra en levende eller en nyligt afdød donor Præ- og postoperativ sygepleje til fx. levende donorer Palliativ sygepleje til patienten, som ikke længere ønsker dialyse, eller patienten hvor vi vurderer at opstart af dialyse ikke er muligt På nyremedicinsk sengeafsnit er vi stolte af: Veltilrettelagte patientforløb At være et afsnit, hvor patienter med kronisk nyresygdom er trygge. Et veltilrettelagt introduktionsprogram med 5 samtaler det første år af ansættelsen Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden At det altid er tilladt at stille spørgsmål At have dygtige og engagerede læger, der altid er parate til at dele ud af deres viden At have en åben og ligefrem dialog mellem ledelse og medarbejdere og mellem de enkelte fagggrupper At have fokus på kompetenceudvikling af den enkelte sygeplejerske Udvikling for os er, at vi til stadighed lærer nyt indenfor vores speciale bl.a. via: Samarbejdet med vores patienter og pårørende Jævnlige sygeplejekonferencer Daglige tværfaglige konferencer Introduktion til specialet Årlig temadag Nefrologikurser i lokalt og regionalt regi Vi arbejder i 8 timers blandede vagter (dag, aften og nat) og har stor indflydelse på egen vagtplan gennem Min Tid. Vi tager hensyn til, at arbejdsliv og privatliv skal hænge sammen - på den måde trives alle bedst. Der skal påregnes ca. 8 aften/nattevagter på 4 uger. Efter endt oplæring er der mulighed for at arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagter eller hver 4. weekend i 12 timers vagter. I oplæringsperioden arbejdes der hver 3. weekend. Du kan læse om afdelingen her: https://www.auh.dk/afdelinger/nyresygdomme/ Du er meget velkommen til at ringe til oversygeplejerske Lotte Løntoft Mathiesen på 40 46 08 09, hvis du har spørgsmål, eller gerne vil aftale et besøg. Der planlægges ansættelsessamtaler i uge 3 og 4 Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.