Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To socialrådgivere søges til Horserød Fængsel, Kriminalforsorgen Hovedstaden

  • Horserød Fængsel
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du interesse for jura i socialt arbejde? Har du gode formuleringsevner? Og vil du bidrage til den store samfundsmæssige opgave med at bringe mennesker videre til et sikkert liv uden kriminalitet? Så læs gerne videre her. Kriminalforsorgen Hovedstaden søger to socialrådgivere til Horserød Fængsel. Stillingerne er på 37 timer og til besættelse den 1. marts 2023 eller snarest muligt. Om Horserød Fængsel Horserød Fængsel er et åbent fængsel med 238 pladser til mandlige afsoner. Fængslet har ca. 140 ansatte, der blandt andet er med medvirkede til at sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet – både med hensyn til samfundets sikkerhed og med hensyn til den dømtes rettigheder og senere muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Dine opgaver Du bliver en del af en gruppe på 12 socialrådgivere, der alle arbejder tæt på fængslets indsatte. Det være sig i forhold til etablering af resocialiserende indsatser, udarbejdelse af handleplaner, vurderinger af udslusning og prøveløsladelser, diverse vejledningsopgaver og som bindeled til en lang række interne og eksterne samarbejdspartnere. Ligeledes omhandler stillingerne også socialfaglige opgaver i Helsingør Arrest, som også er en del af Institution Nordsjælland. I Helsingør Arrest er de socialfaglige opgaver sammenlignelige med opgaverne i Horserød Fængsel. I Helsingør Arrest arbejdes der i rammer med øget fokus på sikkerhed på grund af sammensætningen af indsatte. Helsingør Arrest har 69 pladser til indsatte, som enten er varetægtsfængslet eller afventer overførsel til forsat afsoning i et fængsel, som udgangspunkt lukkede fængsel. Vi forventer, at du: er uddannet socialrådgiver er idérig, positiv og engageret har en personlig robusthed til at hjælpe og støtte de indsatte trives i et miljø med mange opgaver og udfordringer har erfaring med tværfagligt samarbejde Vi tilbyder: En ambitiøs og dygtig socialrådgivergruppe, der udføre et fagligt kvalificeret stykke arbejde med respekt for rammer og ressourcer En arbejdsplads, der er rummelig og åben over for dine individuelle behov og således prioriterer at arbejdsliv og privatliv hænger sammen Oplæringsperiode og introprogram Flextid Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftalen for socialrådgivere i staten eller pædagoger m.fl. i kriminalforsorgen eller anden relevant overenskomst, samt aftale om Ny Løn. Stillingerne er til besættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest muligt Den ugentlige arbejdstid er 37 timer Arbejdsstedets placering er Horserød Fængsel, Esrumvej 367, 3000 Helsingør For allerede ansatte tjenestemænd i staten kan der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en evt. samtale giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Søg stillingerne Du søger stillingerne via knappen "Søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling. Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest tirsdag den 3. januar 2023. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling. Vi forventer at afholde samtaler i uge 2, 2023. Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort. Yderligere information Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Susie Kjær på tlf. 72552127 eller socialrådgiver Salam Razek på tlf. 72552128 / 72558027 eller enhedschef Jan Garnæs på tlf. 72552058. Om Kriminalforsorgen Hovedstaden Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, et åbent fængsel, et udrejsecenter, et udlændingecenter, otte arresthuse, fem afdelinger i friheden samt tre udslusningsfængsler, som geografisk ligger i Københavnsområdet, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne. Området har ca. 1250 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, institutionsmedarbejdere, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, køkkenmedarbejdere, servicemedarbejdere, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk . Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet