Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske med særlig funktion i klinisk udvikling og uddannelse

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

SSFU med lyst til udvikling Tænk hvis du får lov at være med til at udvikle og præge sygeplejen Du får lov at sætte fokus på den kliniske standard i sygeplejen og på læring ved praksisnær uddannelse af plejepersonalet. Du vil tage initiativ til forbedringer samt sikre at de kliniske retningslinjer bliver fulgt. Du har lyst og mod på at undervise og kompetenceudvikle plejepersonalet. Her får du lov til at være den gode rollemodel, som har en stærk forankring i din egen sygepleje. Det arbejde du gør, er for patientens skyld. Du anser dig selv for en stærk kliniker, og har lyst til at dine kompetencer kommer i spil. Hver dag. Du vil gerne diskutere sygepleje, og hvorfor vi gør som vi gør. Du er åben for andres måde at gøre tingene på og du kan se værdien i det arbejde dine kollegaer laver. Måske har du erfaring med at arbejde med forbedringstavle, og hvad det kan gøre af gode ting for sygeplejen i en afdeling. Du bliver medlem af dokumentationsgruppen, hvor der er et stort udviklingsarbejde med dokumentation i midten af 2023. Vores vision er, at holde en årlig dag med oversygeplejersken, den anden SSFU og kliniske specialist, hvor vi taler om udvikling, ideer og brainstormer over, hvordan vi kan udvikle vores afdeling. Du har et kendskab til Fundamentals of Care og du kunne godt tænke dig at arbejde med det IRL. Det har vi gjort siden september 2022, og det er et stort og omfattende arbejde. Vi er kun lige begyndt og du kan få lov at være med på rejsen i en afdeling, hvor vi stadig er i den spæde start og hvor vi arbejder med den inderste cirkel lige nu. Vores strategi er at samarbejde med en Post Doc om det videre arbejde. Hos os er du aldrig alene Du bliver en del af et stærkt team, hvor relations dannelse, kroniske patienter, peritonealdialyse, og gode patientforløb er en del af hverdagen. Du bliver makker med Mathilde, som er vores SSFU. Mathilde er primær på opgaven med at oplære og du kommer til at være primær på opgaverne med den daglige udvikling. I gruppen af SSFU’er er der en årlig temadag på tværs, hvor vores dialyse afsnit og ambulatorier alle er med. Der er ugentlige møder med vores kliniske sygeplejespecialist, hvor der er sparring på opgaver og relationer, samt arbejde med strategier i afsnittet. Vi har et kompetenceprogram, som er udgangspunkt for den udvikling sygeplejerskerne gennemgår de første 18 måneder af deres ansættelse. Udviklingen af sygeplejen foregår kliniknært. Det betyder, at du efter din egen oplæring, bliver planlagt med flest dagvagter, hvor du ikke direkte er en del af det daglige fremmøde, men kan planlægge din tid, så det giver bedst mening med dine opgaver. Det kan være som støtte til vores nøglepersoner. Måske er der en der har brug for at gå et par timer til et møde, eller en der har brug for tid til at forberede undervisning. Enkelte har brug for hjælp til at finde ud af hvad det er de skal med deres funktion og andre igen er helt selvkørende og har måske brug for sparring på en opgave. Måske skal du lave en audit på en opgave, eller følge op på en der tidligere er lavet. Planlægning af undervisning fra yngre læger, samt ansvar for opfølgning på andre kurser, vil også være en opgave der ligger hos dig. Udviklingen prioriteres højt. Du vil opleve en meget høj prioritering af, at man som SSFU selv kan disponere over sine SSFU-dage. Nogle dage er du planlagt til at være kliniknær i oplærings-øjemed, andre dage er der ingenting planlagt, og du kan planlægge samtaler, udvikling, undervisning, eller hvad der er af opgaver. Det kræver at du kan arbejde struktureret og holde fokus. Hverdagen Som SSFU har du færre vagter, da det meste læring foregår i dagtiden. Der er arbejde hver 3. weekend, og det er for at man som SSFU stadig selv har et meget klinisk tæt bånd. Vores kliniske underviser arbejder også hver 3. weekend, da hun på denne måde synes hun kan bevare fingeren på pulsen. Opstart i afdelingen Alle basissygeplejersker og SoSu assistenter der starter her, får 8 ugers introduktion, hvor de er uden for normeringen. Afhængig af dine kompetencer og erfaring, vil vi planlægge din opstart i samarbejde med dig. Hvis du kan se dig selv i denne stilling, så skriver du en motiveret ansøgning og sender til os. Du må gerne kontakte oversygeplejerske Mette Uysal 21 26 63 52 og du kan også tjekke os ud på instagram på @afdelingfornyresygdomme Vi holder samtaler 27. januar 2023, og stillingen er til besættelse 1. marts 2023 Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet