Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du social- og sundhedsassistent, og brænder du for den akutte psykiatriske patient?

  • Psykiatrisk Center Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at gøre en forskel for menneske, som har det psykisk svært og befinder sig i den akutte fase af deres sygdomsperiode? Trives du godt med en travl og uforudsigelig arbejdsdag, hvor alle dine kompetencer kommer i spil? Vil du være en del af et erfarent team, hvor du både har indflydelse på udvikling i afsnittet og mulighed for feedback og læring? På Psykiatrisk Center Glostrups afsnit 172 ser vi frem til at få en ny kollega, som er uddannet sygeplejerske – måske er det dig? Hvem er vi på afsnit 172? Afsnit 172 er et akut psykiatrisk modtageafsnit med plads til 16 patienter, som alle er i den akutte fase af deres sygdom. Størstedelen af de mennesker, der indlægges i afsnittet er udfordret af komplekse problemstillinger, hvor de også kan være psykotiske, have depressive symptomer, være i et misbrug eller have en personlighedsforstyrrelse. Derudover har vi patienter, som er indlagt med retslig status. Behandlingen og sygeplejen er tilrettelagt ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor inddragelsen af patienter og pårørende er i centrum. Vi ønsker at skabe et individuelt, trygt og godt indlæggelsesforløb, hvor vi, som en væsentlig del af behandlingen, kan tilbyde kognitiv adfærdsterapi. Dine opgaver Din kerneopgave i afsnittet vil være relationsarbejde, og du må være i stand til at etablere og afslutte gode relationer over kort tid. Du kommer til at tilrettelægge patientens behandlings- og plejeforløb i samarbejde med afsnittets læger, øvrige medarbejdere, patientens og patientens pårørende. Du vil, i tæt samarbejde med dine kolleger, arbejde med beroligende metoder og deeskalerende teknikker. Du kommer til at arbejde aktivt med tilbud om aktiviteter, som er individuelt tilrettelagt i samarbejde med patienten og med hensyn til patientens behov for forudsigelighed og struktur. Du vil også blive inddraget i og få indflydelse på udvikling og forbedring af nye og eksisterende tiltag i afsnittet. Du skal desuden kunne deltage i alarmsituationer og indgå i tvangssituationer i henhold til psykiatriloven. Hvem er du? Vi søger en kommende kollega, som: ? Kan bevare overblikket og roen i en travl hverdag og til tider i pressede situationer ? Er interesseret i at bruge og udvikle sine faglige og personlige kompetencer – og du har mulighed for at blive en del af vores forebyggelsesinstruktørteam og vedligeholdelsesinstruktør, hvis det har din interesse. ? Vil bidrage positivt til vores gode arbejdsmiljø, hvor der skal være mulighed for daglig sparring og læring. Det bliver du en del af Som vores kollega bliver du en del af et tværfagligt team med læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og socialrådgivere. Vi vægter udvikling, forbedring og læring højt, og du vil få mulighed for at have indflydelse på udviklingen af afsnittet og plejen af patienterne. Vi ønsker et godt samarbejde med patienten og patientens pårørende, hvilket vi har fokus på. Og vi arbejder med at nedbringe brugen af tvang i afsnittet. Vi arbejder ud fra en miljøterapeutisk tilgang og med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, som er tilpasset individuelt til patienten. Vi har fokus på at bevare et godt og anerkendende arbejdsmiljø, hvor der er god stemning og plads til at lære af succeser og fejl. Vi kan tilbyde supervision 1 gang ugentligt og derpå mulighed for faglig og personlig udvikling med feedback, daglige faglige drøftelser og individuelle relevante kurser. Løn og ansættelse Der er tale om en fuldtidsstilling som social- og sundhedsassistent i blandede vagter. Tiltrædelse pr. 1. marts eller efter aftale. Løn og ansættelsesforhold følger den gældende overenskomst. Er du vores nye kollega? Vi vil meget gerne svare på spørgsmål eller vise dig afsnittet og give en kop kaffe, hvis du har lyst. Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Thomas Lund Hansen på thomas.lund.hansen@regionh.dk eller 20 64 42 43. Send os CV og uddannelsesbevis sammen med din ansøgning via linket her på siden. Ansøgningsfristen er d. 3. januar 2023. Vi afholder samtaler i uge 2. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet