Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent søges til kardiologisk sengeafsnit B1B2, Nordsjællands Hospital i Frederikssund - mulighed for fast nattevagt

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sætter du pris på et godt og stabilt arbejdsmiljø, hvor vi sætter det relationelle samarbejde højt, så er der nu mulighed for at søge en stilling som social- og sundhedsassistent på hjertemedicinsk sengeafsnit på Nordsjællands Hospital – Frederikssund. Om afsnittet: Vi er som alle andre medicinske afdelinger en travl afdeling med et stort flow, men vi løfter i flok og har høj grad af teamånd, som vi værner om at bevare. Da størstedelen af personalet har været ansat mere end 10 år, enkelte over 25 år, er der altid erfarne kollegaer i vagt. Vi vægter humor, god stemning og omsorg for hinanden højt. Herunder personalearrangementer i fritiden, arrangeret af vores sociale udvalg. Vi kan desuden fremhæve, at vi som arbejdsplads har et mangeårigt solidt samarbejde med vores tværfaglige samarbejdspartnere på hele hospitalet, hvilket giver korte kommandoveje, da alle kender hinanden. Kardiologisk sengeafsnit B1B2 er en del af kardiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital og varetager såvel den grundlæggende som den specialiserede sygepleje til patienter med kardiologiske sygdomme. Afsnittet omfatter 30 senge - alle med mulighed for overvågning. Vi har patientmæssigt stor variation i sygdomskompleksitet, indlæggelsesvarighed og aldersfordeling og varetager plejen af patienter indenfor en bred sygdomskategori: Akut Koronart syndrom, herunder patienter med lungeødem, kardiogent chok, før og efter subakut KAG/PCI samt præ og post operativt ved CABG Komplekse kardiologiske lidelser, herunder aortadissektion, pericarditis samt patienter med øvrige hjerteklapsygdomme Hjertesvigt, herunder både patienter med akut hjertesvigt samt patienter i kroniske hjertesvigtsforløb Arytmier, herunder patienter til medicinsk frekvensregulering og DC-konvertering samt patienter til anlæggelse af pacemaker Vi søger Social- og sundhedsassistenter som: Har interesse for dels den akutte sygepleje samt for den komplekse længerevarende sygepleje Kan anvende sygeplejefaglig viden aktivt til gavn for både patienter, pårørende og kollegaer Har lyst til at indgå i et stærkt læge- og sygeplejefaglige team, hvor vi samarbejder tæt om patienternes forløb og løbende udfordrer hinanden fagligt I afsnittet har vi en klinisk sygeplejespecialist og en sygeplejerske med særligt ansvar, der varetager udvikling og implementering af vores patientforløb. Vi har et 4 ugers veletableret introduktionsprogram, som ud fra dine kompetencer planlægges sammen med vores introduktionssygeplejerske, herunder introduktion til aften- og nattevagt. Ansættelsesvilkår: Stillingerne er til besættelse snarest eller efter aftale. Timetal efter aftale. Der arbejdes i weekendrul; hver anden, hver anden, hver 4. weekend eller hver 3. weekend. Det giver i gennemsnit et weekendrul der svarer til cirka hver 3. weekend. SSA gruppen dækker dag- og aften- og nattevagter, samt varetager vores akutfunktion der har mødetid kl.14-22 eller kl. 13-21. Der tilstræbes ca. 6 vagter på 4 uger. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ansøgningsprocedure: For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Charlotte Høj på tlf. 48 29 52 49 eller mail: charlotte.dons.hoej@regionh.dk Du kan også læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet