Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge eller overlæge til Gastroenheden - Kirurgisk Sektion

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Til vores akut kirurgiske team søges en speciallæge med interesse i akutte kirurgiske patientforløb. Vi søger en speciallæge i Kirurgi som vil være med til at udvikle vores behandlingstilbud til de akutte patienter og som vil være en del af et engageret team med 4 andre speciallæger. Ansøger anmodes om at beskrive sine kvalifikationer i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer. Medicinsk ekspert: Speciallæge i Kirurgi. Der lægges vægt på at ansøger har erfaring med udredning, undersøgelse og behandling af patienter i akutte kirurgiske patient forløb og organisering af den akutte kirurgi. Kommunikation: God kommunikator og evt. uddannelse indenfor kommunikation er kvalificerende. Samarbejde: Der ønskes en kirurg med gode evner til samarbejde både indenfor og udenfor hospitalet og på tværs af faggrupper. Der ønskes erfaring med arbejde i tværfaglige teams. Ledelse: Erfaring med ledelse af patientforløb og styring og prioritering i akutte kirurgiske patientforløb vil blive prioriteret. Sundhedsfremmer: Erfaring med og lyst til at arbejde i og med patientinddragelse prioriteres højt. Akademiker: Erfaring med præ-og postgraduat undervisning er kvalificerende og prioriteres højt. Speciallægen skal indgå aktivt i afdelingens samlede uddannelsesfunktion og deltage i videnskabeligt arbejde. Professionel: Speciallægen forventes at være åben, fleksibel og loyal samt kunne arbejde selvstændigt på et højt fagligt niveau – og være en god kollega. Det er en forudsætning at lægen er bekendt med juridiske og etiske aspekter af lægearbejdet og efterlever disse. Gastroenheden varetager akutte og elektive gastromedicinske og kirurgiske patientforløb. Enheden har 34 gastromedicinske, 60 kirurgiske, samt 52 fælles senge, en central operationsgang, et endoskopiafsnit, ambulatorier/dagafsnit indenfor begge specialer og et semiintensivt afsnit. I 2024 etableres en fælles FAM på Hvidovre hospital med speciale opdelte sektioner. Gastroenheden betjener planlægningsområde syd i Region Hovedstaden med 600.000 borgere. Aktivitet: Enheden har ca 14000 indlæggelser, 17000 operationer og 15000 endoskopier, samt større ambulant aktivitet. Akutkirurgisk sektion varetager behandling af alle akutte kirurgiske sygdomme, herunder endoskopisk stentning. Der er et semiintensivt afsnit til håndtering af komplekse akutte patienter som håndterer både endoskopisk og operativt behandlede patienter. Der er i Gastroenheden omkring 400 akutte højrisiko abdominal patientforløb, AHA om året og et sengeafsnit med specialiseret postoperativ behandling. Akutkirurgisk sektion deltager i behandling af patienter med kompliceret akut pancreatitis i tæt samarbejde med gastromedicinsk sektion. Der er forskningsaktivitet inden for de fleste akutte kirurgiske områder, og en interesse i deltagelse i forskningsaktivitet, vil være en fordel. Der er et tæt samarbejde med især anæstesiologisk afdeling og gastromedicinsk sektion om forskningsmæssig aktivitet, som ønskes styrket fremadrettet. Der er ambulant funktion til varetagelse af komplicerede patientforløb efter udskrivelse. Akutteamet administrerer to daglige akutte operationslejer i hverdagene, og opererer både komplicerede og ukomplicerede akutte kirurgiske patienter. Ønsker til indplacering i teamet mhp specialistfunktioner, oplæring i funktioner og ønsker til forskningsaktivitet indgår i overvejelserne ved besættelse af stillingen. Yderligere oplysning om stillingen kan indhentes hos Overlæge Morten Lauritsen 22774847 eller Cheflæge Inge Marie Poulsen, Tlf: 23717515 Ansøgning stiles til Cheflæge Inge Marie Poulsen, Gastroenheden 360. Ansøgningsfrist 3/1 2023 . Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link. Samtaler kan forventes i uge 3. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet