Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Hjerteteamet I Forebyggelse, Rehabilitering og Træning i Brønderslev Kommune

  • Brønderslev Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vores hjertesygeplejerske har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en ny kollega til vores kronikerrehabiliterings-team i Brønderslev Kommune. Stillingen er på 37 timer/uge med start d. 1.marts 2023. Vi søger en erfaren og alsidig sygeplejerske med kardiologisk efteruddannelse til at indgå i hjerteteamet. Her vil du skulle være ansvarlig for at planlægge og gennemføre hjerterehabiliteringsforløb for borgere henvist fra sygehus eller almen praksis – i tæt tværfagligt samarbejde med fysioterapeut og diætist. Du vil tillige skulle varetage andre løbende forebyggelsesopgaver som TeleCare Nord til borgere med hjertesvigt og rygestopkurser, samt ad. hoc. opgaver med formidling, opsporing, events, samarbejde med patientforening, m.v. Vi har fokus på at øge borgerinddragelsen i kronikerforløbene og arbejder med Guidet Egenbeslutning samt PRO-skemaer. Du vil komme til at varetage opgaver i kommunens to Sundhedscentre i hhv. Brønderslev og Dronninglund – samt ad. hoc. i borgers eget hjem. Opgaver Individuelle samtaler med borgere, som er henvist til hjerterehabilitering. Varetage dialogbaseret undervisning på rehabiliteringsforløb til borgere med hjertesygdom – sygdomsforståelse, medicin, egenmestring, livsstilsvaner, seksualitet, m.m Monitorere borgere med hjertesvigt tilkoblet TeleCare Nord på ugentlig basis. Planlægge og gennemføre rygestoprådgivning både individuelt og på hold – også til sårbare målgrupper. Tværsektorielt samarbejde med hjerteafdelinger på sygehuse og med almen praksis Deltagelse i tværfagligt samarbejde og koordinering af borgerforløb både internt i afdelingen og eksternt i kommunen Motivationsarbejde med sigte på at udsluse borgere til varige motions- og samværstilbud efter endt forløb. Tilrettelæggelse af eget arbejde med fokus på optimal kvalitativ og kvantitativ udnyttelse af ressourcer i eget og kollegers arbejde. Vi søger en medarbejder, som Er fagligt velfunderet sygeplejerske med kardiologisk efteruddannelse. Har erfaring indenfor hjerteområdet – enten fra kommunal eller regional sammenhæng. Har gode sundhedspædagogiske kompetencer og erfaring med at trække på forskellige pædagogiske og kommunikative værktøjer i samtaler og undervisningsforløb. Har erfaring med dialogbaseret undervisning og trives med rollen som underviser. Er uddannet rygestoprådgiver eller gerne vil blive det. Har gode samarbejdsevner, hvor dialog og lydhørhed præger relationen Kan bidrage til trivsel hos borgere og kolleger Vi tilbyder: En afdeling med 40 kolleger bestående af fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister, kostvejleder og administrativt personale, der alle arbejder i mindre teams. En afdeling, hvor vi har fokus på at højne den faglige kvalitet med bl.a. to faglige koordinatorer, supervision i rehabiliteringsteamet og erfa-grupper med andre kommuner i Nordklyngen. Et selvtilrettelæggende arbejdsliv, hvor du styrer din egen kalender i koordinering med resten af rehabiliteringsteamet. Tværfaglige teammøder, samt afdelings- og udviklingsmøder og sociale events, hvor vi ryster sammen og nyder hinandens selskab. Der er behov for, at du har kørekort til personbil og kan stille egen bil til rådighed. Løn og ansættelsesvilkår i følge overenskomst. Ansøgningsfrist er fredag d. 13. januar 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 20. januar 2023. Spørgsmål til stillingen Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Helle Rasmussen, leder af Sundhedsområdet (994 4441/ 41918335 eller Gitte Lopdrup, afdelingsleder i Forebyggelse, Rehabilitering og Træning, (99454991/ 20406890). Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet