Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejen i fokus – patienten i centrum! Sengeafsnit for lungesygdomme søger en modtagesygeplejerske

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

På sengeafsnit for lungesygdomme sætter vi altid patienten i centrum – fra modtagelse til udskrivelse! En god modtagelse af patienten er starten på et godt indlæggelsesforløb, hvor patienten oplever sig inddraget i planlægning af pleje og behandling. Derfor har vi på sengeafsnit for lungesygdomme udviklet en funktion, der har til hensigt at sikre patienten det bedste forløb hos os – hele vejen. Målet med funktion er: At sikre at patient og pårørende oplever en tryg overgang fra akut modtagelsen og til sengeafsnittet. At sikre en kvalificeret vurdering af patientens tilstand og plejebehov. Som modtagersygeplejerske er dine ansvarsområder at: Foretage en grundig dataindsamling, med anvendelse af evidensbaserede screeningsredskaber (funktionsevne, ernæringstilstand, faldtrussel, risiko for tryksår etc.) Udarbejde en kvalificeret samlet vurdering af patientens tilstand og behov. Denne vurdering anvendes til, i samarbejde med patienten, at ordinere de relevante sygeplejehandlinger. Etablere kontakt til pårørende Indledende kontakt til primærsektoren, herunder udarbejdelse af plejeforløbsplan. Vores profil: På lungemedicinsk sengeafsnit modtager vi patienter med respiratoriske problemstillinger som f.eks. KOL i forværring, respiratorisk acidose, akut astma, svær pneumoni og pneumothorax. Afdelingens vision og strategi (link – strategi & vision) er baseret på ”Fundamentals of Care” , derfor arbejder vi altid patientinddragende med udgangspunkt i patientens behov og oplevelser. Afdelingen har i tråd med vores vision og strategi netop igangsat en indsats der har til formål at sætte endnu mere fokus på sygeplejen og rammerne for at yde evidens baseres fundamental sygepleje. Din profil: Erfaren sygeplejerske (min. 2 års erfaring, gerne fra akut modtagelse eller lign.) Klar faglighed med sikkert blik for sygeplejens fokus Venlig og imødekommende. Gode kommunikations- og samarbejdsevner. Kan prioritere og bevare ro og overblik Vi tilbyder: Tæt samarbejde med oversygeplejerske Udvikling og supervision med den kliniske sygeplejespecialist Indflydelse på etablering og udvikling af modtagesygeplejerske funktionen En spændende afdeling med fokus på udvikling og kvalitet i sygeplejen. Den daglige arbejdstid ligger i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 16.00. Du skal tage weekendvagt hver 3 weekend i plejen og når der ikke meldes nye patienter, deltage i plejeopgaver. For yderligere oplysninger kontakt oversygeplejerske Merete Dall tlf.: 3868 9893 Merete.dall@regionh.dk Ansøgningsfrist: Mandag d. 16. januar 2023 Samtaler afholdes løbende. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet