Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Elever til Social- og sundhedsuddannelserne til Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner

  • Lemvig Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Lemvig Kommune søger elever til Social- og sundhedsuddannelserne med uddannelsesstart 28. marts 2023 og 14. juni 2023. Har du i forvejen en afsluttet Social- og Sundhedshjælperuddannelse vil uddannelsesstart være 1. maj 2023 eller 26. juni 2023. Uddannelserne veksler mellem skole og oplæring. Skoleperioderne foregår på Holstebro afdelingen - Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, Døesvej 70 i Holstebro. Når du er i oplæring, bliver du en del af arbejdsfællesskabet på det konkrete oplæringssted. Social og Sundhedsassistent uddannelsen tager 2 år og 10 måneder, Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager 14 måneder Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside www.sosumv.dk Vi tilbyder alsidig uddannelse med gode fremtidsmuligheder og løn under hele uddannelsen efter gældende overenskomst Vi lægger vægt på, at du er: ·         Klar til faglige og personlige udfordringer ·         Rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker ·         Moden og ansvarlig ·         Mødestabil ·         Motiveret, nysgerrig og uddannelsesparat ·         I stand til at forstå, tale og skrive dansk ·         Og har it-kompetencer på brugerniveau Optagelseskrav: Bestået SOSU grundforløb 2 eller merit herfor Eller har bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen At du får udarbejdet en uddannelsesplan, ligeledes ved studievejledningen på SOSU-skolen Hvis du er over 25 år, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV). Du kan få udarbejdet din RKV på Social- og Sundhedsskolen hos en studievejleder. Praktiske oplysninger: Elevstillingen er på 37 timer ugentligt Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende følgende: ·         Motiveret ansøgning ·         Dit CV ·         Eksamensbevis for GF2 eller dokumentation for at du er i gang med GF2 eller har merit for GF2 ·         Evt. eksamensbevis for bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen ·         Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere også fra andre typer jobs ·         Evt. andre eksamensbeviser (folkeskolens afgangsbevis, VUC el. lign.) ·         Uddannelsesplan og evt. RKV. Begge dele bliver udarbejdet af en SOSU-skole Hvis du er over 25 år, skal du tilmelde dig RKV søg her: sosumv.dk/rkv Hvis du er under 25 år, skal du tilmelde dig uddannelsesplan, send en mail til info@sosumv.dk Har du spørgsmål til RKV eller uddannelsesplan, kontakt studievejledning på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland på tlf. 96272920 alle hverdage mellem kl. 9 og 11, eller kontakt studievejledningen på: vejl@sosumv.dk Optagelse sker i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune. Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til Uddannelseskoordinator Julie Skjelborg Frederiksen på tlf. 22 23 98 54. Samtalerne forventes afholdt i uge 11/12 2023 Ansøgning: Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside senest 11-03-2023 Læs mere om Lemvig Kommune på https://lemvig.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet