Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver til Kriminalforsorgen i Frihed Rosilde

  • KiF Roskilde
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du den kollega vi søger til Kriminalforsorgen Roskilde? Pr. 1. januar 2023 er der én ledig stilling som socialrådgiver i Institution Midt- og Sydsjælland, KiF Roskilde. KiF står for Kriminalforsorgen i Friheden. KiF Roskilde er beliggende ved Trekroner station. I afdelingen er der aktuelt ansat 5 administrative medarbejdere og 20 socialrådgivere. Afdelingen dækker de 10 kommuner der hører under Midt- og Vestsjællands politikreds. KiF Roskilde fører tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, dømte med vilkår om samfundstjeneste og foranstaltningsdømte. Herunder iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat ved dom eller i forbindelse med en prøveløsladelse. Tilsynsarbejdet har til formål at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt at støtte og motivere klienten til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse. Dertil kommer at afdelingen også udarbejder personundersøgelser iht. Retsplejelovens §808 til brug i retten. Fra KiF Roskilde varetager vi den socialfaglige indsats for varetægtsfængslede og afsonere i 5 arresthuse, herunder motivation til og koordinering af misbrugsbehandling. Målet for vores arbejde er via straffuldbyrdelsen at støtte klienterne til at leve en kriminalitetsfri tilværelse. Vi har fokus på implementering af metoder og vedvarende udvikling og vedligeholdelse af fagligheden. Dine arbejdsopgaver Hovedopgaven i KIF er at iværksætte og kontrollere vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt skabe motivation for forandring og styrke klientens færdigheder til at leve et liv uden kriminalitet, herunder: udarbejdelse af risiko- og behovsvurderinger – LS/RNR (særlig screeningsmetode) Gennemføre strukturerede tilsynsforløb. Klienter der vurderes i mellem til meget høj risiko for tilbagefald til kriminalitet, gennemføres MOSAIK (Motiverende Samtale Intervension i Kriminalforsorgen) udarbejde handleplaner for tilsynsperioden kontakt til eksterne samarbejdspartnere blandt andet vedrørende iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfundstjeneste, misbrugsbehandling, kommunen m.v. samarbejde med psykiatrien om en koordineret indsats for foranstaltningsdømte udfærdigelse af mindre personundersøgelser og udtalelser til Anklagemyndigheden Ved kontrol af samfundstjeneste må påregnes opgaver uden for normal arbejdstid, herunder weekendarbejde 2-3 weekender pr år. Vi forventer at du er uddannet socialrådgiver/socialformidler har lyst til at arbejde med samfundets udsatte grupper ønsker uddannelse og dygtiggørelse i brugen af LS/RNR (risiko- og behovsvurdering) og MOSAIK (særlig tilrettelagt tilsynsforløb) har gode formuleringsevner, skriftligt såvel som mundtligt kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt, alene såvel som i et team er struktureret og systematisk i sags arbejdet er initiativrig, samarbejdsvillig og kan påtage dig ansvar er robust er positiv indstillet på at bidrage til et godt arbejdsmiljø For at opnå succes i stillingen kræver det, at du formår at agere i et organisatorisk miljø med mange interessenter, der ofte har modsatrettede interesser og muligheder du holder dig opdateret ift. ny faglig viden, metoder og tilgange du evner at håndtere egne følelser i arbejdet med mennesker i krise, hvor man kan komme ud for vanskelige situationer og konflikter du evner at holde en professionel distance til klienterne du kan håndtere fortrolige oplysninger med respekt du har en anerkendende tilgang til klienternes forskellige behov du har personlig gennemslagskraft du arbejder pragmatisk med respekt for andre fagligheder og bidrager aktivt til samarbejdet Vi kan tilbyde faglig udvikling og obligatorisk, certificeret uddannelse i risiko- og behovsvurderingsværktøjet LS/RNR og tilsynsmodellen MOSAIK gruppesupervision 4 gange årligt en grundig introduktion et alsidigt og ansvarsfuldt arbejde selvstændigt råderum i arbejdstilrettelæggelsen faglig udvikling mulighed for selv at strukturere arbejdsdagen gode, dygtige og engagerede kolleger sundhedsordning Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er med tiltrædelse den 1. februar 2023 eller hurtigst muligt. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Hvis du er uddannet socialrådgiver, sker ansættelse og aflønning efter gældende fællesoverenskomst (LC/CO10-fællesoverenskomsten), samt organi­sationsaftale for socialrådgivere i staten. Hvis du er uddannet socialformidler, sker ansættelse og aflønning efter gældende fællesoverenskomst (OAO-STAT-fællesoverenskomsten), samt organisationsaftale for kontorfunktionærer, it-medarbejdere og laboranter (HK). Som fastansat medarbejder i Kriminalforsorgen skal du deltage i et internt obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN). Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen i Frihed, Trekroner Centervej 65, 4000 Roskilde KiF Roskilde har i alt ca. 25 medarbejdere og er den del af Institution Midt og Sydsjælland. KiF Roskilde er del af Institution Midt- og Sydsjælland, der består af 2 KiF afdelinger, 4 arresthuse og Ungekriminalforsorgen. Institution Midt- og Sydsjælland er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 4 institutioner bestående af lukkede fængsler, 1 kvindefængsel, samt flere arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke) og Områdekontoret i Ringsted. Læs mere om KiF Roskilde her Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 745 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sund­hedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling. ? Ansøgningsfristen er den fredag d. 13. januar 2023 kl 8.00 Der afholdes ansættelsessamtaler fredag d. 20. januar 2023. ?Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister. ? Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte faglig enhedsleder Mette Holde, tlf. 7255 7019 eller enhedschef Susanne Kollerup på tlf. 7255 7009 Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-teamkoordinator Anna Berg Møller, tlf. 7255 5596. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet