Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vagtplanlægger til Plejecenter Margrethelund

  • Brønderslev Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du vores nye vagtplanlægger? Har du lyst til et job, hvor 2 dage aldrig er ens, så er dette lige noget for dig! Plejecenter Margrethelund i Dronninglund er kommunens største plejecenter med 80 pladser, som er fordelt på demensafsnit, midlertidige pladser og almindelige pladser. Vi er et velfungerende plejecenter, hvor det gode arbejdsmiljø er højt prioriteret, og hvor alle byder ind med deres individuelle kompetencer til fælles gode for løsningen af kerneopgaven. Vi søger en vagtplanlægger med start d. 1. marts 2023. Stillingen er på 37 timer eller efter aftale. Faglige kvalifikationer: Sundhedsfaglig uddannelse Erfaring med vagtplanlægning Personlige kvalifikationer/profil: Er god til at tilegne dig ny viden Skaber let relationer til dine medmennesker og er god til at skelne mellem professionel, privat og personlig ageren Er robust og rummelig Kan hurtigt skabe dig et overblik og arbejder struktureret Har kendskab til vagtplansstyring og vagtplanssystemer Kan planlægge, så de enkelte medarbejderes overenskomster overholdes Er reflekterende og undrende over egen og kollegaers praksis Er opmærksom på egen rolle og tager medansvar for et godt arbejdsmiljø Kan bidrage til teamsamarbejdet med din viden, nysgerrighed og undren og er loyal overfor fælles beslutninger Kender dine begrænsninger og tør stå ved dem Er i stand til at indgå i et respektfuldt og forpligtende samarbejde med kollegaer og ledelse Ansvars- og kompetenceområde: I henhold til de af ledelsen udstukne rammer, og under ledelsens ansvar at sikre, at afviklingen af arbejdsplanen sker i forhold til det krævede kompetenceniveau Lave ugesedler med fordeling af medarbejderne på de forskellige afdelinger ud fra et fagligt synspunkt Facilitere morgenmødet og fremlægge dagens fordeling af medarbejdere Medansvar for optimal udnyttelse af ressourcer, herunder mest økonomisk og faglig ansvarlig planlægning Medansvarlig for, at ferie og anden frihed bliver afviklet hos medarbejderne Ansvarlig for, at planlægningen i vagtplan tager udgangspunkt i de planlagte aktiviteter Medansvarlig for, at tjenestetidsplanen er i overensstemmelse med overenskomst, arbejdstidsaftaler og lokalaftaler Medansvarlig for den langsigtede planlægning af rul Dialog med medarbejdere omkring rul Medansvarlig for styring af normtid Indkalde vikarer eller medarbejdere ved akut og langsigtet fravær Planlægning og fordeling af medarbejdere ved diverse møder eller temadage Indberette medarbejdernes præsterede løntimer og ferie eller andet fravær i KMD Praktiske oplysninger Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst Ansøgningsfrist d. 16. januar 2023 Samtaler forventes afholdt d. 23. januar 2023 Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte plejecenterleder Anne Marie Rosenkilde på tlf. 2555 9358 eller anro@99454545.dk eller assisterende plejecenterleder Britta Rørbæk Cardel på tlf. 99455378 eller brca@99454545.dk I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet