Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Akut kardiologisk afdeling på Hillerød Hospital søger social- og sundhedsassistent

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Akut kardiologisk afdeling på Hillerød Hospital søger en social- og sundhedsassistent, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor det kardiologiske speciale Det kardiologiske sengeafsnit 0641 på Nordsjællands Hospital Hillerød modtager og behandler patienter med alle former for hjertesygdomme – akutte såvel som elektive. Afsnittet råder over 27 senge og er delt op i to teams. Team A varetager pleje og behandling af endocardit-patienten, samt andre komplekse hjertesygdomme. Team B varetager pleje og behandling af øvrige kardiologiske patienter – herunder iskæmi, arytmi og hjertesvigt. Vi er 46 sygeplejersker, 4 social- og sundhedsassistenter, 3 social- og sundhedshjælpere, 2 fysioterapeuter, 2 farmakonomer, 2 husassistenter og 1 sygeplejesekretær, som sammen udgør en engageret og positiv personalegruppe, hvor faglighed og fællesskab er i højsædet. Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er nøgleord. Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement samt interesse i kardiologisk sygepleje. Når du bliver vores nye kollega, får du mulighed for at opbygge og styrke en bred faglighed i et alsidigt og spændende speciale. Dit introduktionsprogram udarbejdes af vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske og er af 4-8 ugers varighed afhængig af din erfaring. Introduktionen og oplæringen bliver justeret fortløbende i samarbejde med dig, så det matcher dine kompetencer, behov og ønsker. Vi tilbyder vores social- og sundhedsassistenter muligheden for at videreuddanne sig til sygeplejersker. Såfremt du ønsker at videreuddanne dig til sygeplejersker, skal uddannelsen gennemføres på nedenstående vilkår: Du får under hele studiet fuld løn svarende til ansættelsesbrøk. Du indgår fortsat i weekend- og helligdagsarbejde på lige fod med øvrige ansatte Under ”de korte klinikker” får du ”fri med løn” i hverdagene, men bidrager uændret med weekend- og helligdagsarbejde ”Den lange klinik” aflønnes som beskrevet i punktet ovenfor – det tilføjes at, du i ”den lange klinik” afholder minimum 2 ugers ferie og i denne periode overgår til weekendarbejde hver anden weekend (lørdag og søndag) Udenfor klinikperioder ydes fuld normtid i afdelingen. Hvornår du er klar til at påbegynde uddannelsen, vil løbende blive vurderet af din afdelingssygeplejerske og i samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Vi søger en social- og sundhedsassistent der: Er engageret, fleksibel og initiativrig Har klinisk erfaring fra hospitalsregi Har bestået Regionens medicinkursus for social- og sundhedsassistenter - eller tilsvarende kompetenceniveau gennem den nye uddannelsesordning for social- og sundhedsassistenter. Er god til at samarbejde og bevare den gode stemning Har lyst til en alsidig og omskiftelig hverdag med mange kollegaer Kan bevare overblikket og er god til at prioritere dagens opgaver – også når det går stærkt Vi kan tilbyde: Et veltilrettelagt introduktionsforløb i skiftende vagter, med en mentor og en uddannelsesansvarlig. Tæt samarbejde med afsnittets kliniske sygeplejespecialister og de teamansvarlige sygeplejersker Weekendarbejde hver 3. weekend 8 skæve vagter på 4 uger – samt indflydelse på egen vagtplanlægning Løbende kompetenceudvikling - herunder undervisning, temadage og sygeplejekonferencer En velfungerende, kompetent og engageret personalegruppe, som glæder sig til at byde dig velkommen Tiltrædelse snarest eller efter aftale. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte oversygeplejerske Laila Dybdal på 48296440, og du er meget velkommen til et uformelt besøg i afdelingen. Ansøgningsfrist d. 25/1 Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet