Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Læge til klassificeret 1-årig introduktionsstilling, Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Læge til klassificeret 1-årig introduktionsstilling, Medicinsk Afdeling, SUH Roskilde Vi søger en læge til en klassificeret 1-årig introduktionsstilling i intern medicin med start 1. marts 2023 - alternativ startdato kunne også være 1. februar eller 1. april 2023 – nr. 3800A00-01-i-01 Stillingen har indbygget garanti for en hverdag med stor variation i sygdomstilstande og patient-flow og med god faglig opbakning. Afdelingen har tre intern medicinske specialer; infektionsmedicin, nefrologi og lungemedicin, som alle har specialiserede funktioner, samt et diagnostisk center, som bl.a. varetager diagnostiske pakkeforløb og metastasepakkeforløb. Man vil gennem ansættelsen få mulighed for at få særligt kendskab til sygdommene inden for afdelingens specialeområder, foruden et kendskab til den brede interne medicin. Afdelingen har en særlig ordning, hvor forskningsinteresserede læger som en del af introduktionsstillingen kan indgå aftale om en ugentlig forskningsdag, mod tilsvarende forlængelse af ansættelsen. Vi tilbyder: Roterende tilknytning til hhv. det lungemedicinske, infektionsmedicinske og nefrologiske speciale Ved særlig interesse for et bestemt speciale, kan stillingen målrettes dette 2-3 måneder, hvor man 2-3 dage om ugen har funktion i den lungemedicinske infiltratenhed (udredning af lungekræft), under tæt supervision Kursus i pleuracentese på CAMES Oplæring i lumbalpunktur og pleuracentese, og efterfølgende gode muligheder for at udføre procedurerne, især pleuracenteser Internt kursus i klinisk ultralyd Velfungerende morgenundervisningsprogram, hvor yngre læger også forventes at bidrage, med efterfølgende feedback Skemalægning med fokus på sammenhængende dage på stuegang og andre funktioner Fast ugentlig vejledersamtale med klinisk vejleder Uddannelsesdage på andre af sygehusets afdelinger Mulighed for deltagelse i forskningsprojekter Om afdelingen: Afdelingen har regionsfunktion indenfor lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. I Medicinsk Afdeling har vi normering til 3 sengeafsnit med i alt 49 senge og en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer. Til Medicinsk Afdeling hører også Medicinsk Diagnostisk Center, Lungemedicinsk Afsnit i Næstved og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster. Medicinsk Afdeling modtager som døgnfunktion akutte uselekterede intern medicinske patienter, og visiterede patienter inden for dens tre specialer. Afdelingens lægelige stab pr. 1. december 2022 I Roskilde er der aktuelt 20 overlæger og 6 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Afdelingen har herudover tre 1. reservelæger og 12-15 reservelæger. I Næstved er der aktuelt 4 lungemedicinske overlæger, en afdelingslæge og 4 hoveduddannelseslæger. Vagtberedskabet består af en 12-skiftet tilstedeværelsesvagt, samt en bagvagt i tilkald fra hjemmet. I aften-nattevagten er der vagtsamarbejde med Kardiologisk og Hæmatologisk Afdeling. Der er desuden døgndækkende specialevagt for afdelingens tre regionsfunktionsbærende specialer, så der er god adgang til sparring i vagten. Der er god mulighed for faglig sparring og supervision og afdelingen arbejder målrettet med videreuddannelse og arbejdsmiljø. Afdelingen har to UKYL’er og har en generel forventning om at man som reservelæge bidrager aktivt til videreuddannelse. Afdelingen har senest haft inspektorbesøg i marts 2019 og fik en meget positiv evaluering. Medicinsk Afdeling har et veletableret og voksende forskningsmiljø med 2 forskningslektorer og et delt klinisk professorat. Afdelingen har p.t. tilknyttet 5 ph.d.-studerende. Løn- og ansættelsesforhold I henhold til gældende overenskomst Yderligere information om stillingen kan fås hos cheflæge Bue Juvik tlf. 47 32 20 01 eller mobil 9356 8447. Ansøgningsfrist er senest den 15. januar 2023. Ansættelsessamtaler holdes løbende også inden da, så send en ansøgning hurtigst muligt hvis du er interesseret i stillingen. Vi besætter stillingen så snart vi har fundet den rigtige ansøger – måske det er dig? Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet