Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introstilling i Akutmedicin - SUH Køge

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du forbedre dine kliniske færdigheder, dygtiggøre dig i differentialdiagnostik og lære at anvende bedside ultralydsscanning, så tilbyder akutafdelingen i Køge introstillinger med start 1.3.23 eller efter aftale. Samtaler holdes løbende. Kom og bliv en del af vores alsidige, spændende arbejdsplads, hvor uddannelse, høj faglighed og samarbejde er kerneområder. Akutafdelingen i Køge er en af de ældste akutafdelinger i landet og vores afdeling har gennem mange år haft et samarbejde med Boston. Du vil derfor opleve en afdeling i konstant udvikling, en afdeling som skeler til de store Emergency Departments i USA og som stiler mod at Akutmedicin i Danmark skal blive blandt de mest søgte specialer i Danmark. Vil du være med i denne spændende udvikling? "...Afdelingen har adskillige ildsjæle indenfor det akutmedicinske område, hvilket også stemningen bærer præg af. Fra yngste til ældste medarbejder er det tydeligt at man er i en afdeling som vil det akutmedicinske område og akutkonceptet..." Den seneste inspektorrapport findes her: Inspektorrapporter - Sundhedsstyrelsen Vi kan tilbyde dig : -- BASIC-ultralydskursus.- (Bladder,Aorta,Stones,Incompensation, Cannulars) -- Et dynamisk og velfungerende tværfagligt arbejdsmiljø mellem lægegruppen og plejegruppen -- Supervision af en akutmedicinsk bagvagt i tilstedeværelse døgnet rundt -- Refleksionsgruppe med YL. -- Simulationstræning -- En enestående mulighed for at få mere erfaring -- En bred vifte af akutte medicinske og kirurgiske tilstande -- Massiv udvikling af personlige kompetencer i håndteringen af den akut påvirkede patient. - Funktion både som modtagende læge, skadestuelæge, superviserende læge samt stuegangsgående læge -- Udvikling af dine evner som kliniker, leder og vejleder -- Personlig vejledning, struktureret uddannelsesplan og evaluering af den ift. akutmedicinsk målbeskrivelse -- Deltagelse i kursus Emergency Medicine Core Competencies (EMCC) samt obl. vejleder kursus -- Et solidt grundlag for at søge videre ind i en akutmedicinsk hoveduddannelse eller et andet speciale -- Et inspirerende og sjovt, men også travlt arbejdsmiljø. Forventninger til dig: -Du vil lære en masse nyt, særligt inden for de områder, hvor du ikke har så meget erfaring. -Kan tage ansvar og skabe gode patientforløb, samtidig med at der holdes flow i afdelingen. -Er positivt indstillet på at skabe godt samarbejde med alle samarbejdspartnere. Arbejdstilrettelæggelse: Du indgår i mellemvagtslaget. Mellemvagtslaget består af introlæger og HU-læger i akutmedicin, HU-læger i almen medicin og læger i meritforløb til akutmedicin. Der er et forvagtslag af modtagelæger (KBU, intro-læger i o-kir og enkelte lægevikar) og bagvagt i tilstedeværelse - op til 4 bagvagter i dagtiden sørger for god supervision. Løn- og ansættelsesvilkår : Ansættelsen sker som reservelæge i intro i akutmedicin. Ansættelsesvarighed som udgangspunkt 12 måneder fuldtid og vilkår følger overenskomstens aftaler. Deltid er muligt. Ansøgning sendes via jobportalen (link nederst på siden). Samtaler forventes afholdes ad hoc efter aftale. Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til Cheflæge Gerhard Tiwald, gti@regionsjaelland.dk tlf.: 47 32 14 01 eller ledende Overlæge, UAO Charlotte Møgelvang, chme@regionsjaelland.dk tlf.: 47 32 14 00 Materiale om afdelingen kan rekvireres hos ledelsessekreter Anne-Marie Lauenborg, grnie@regionsjaelland.dk på tlf.: 47 32 14 00. Om Akutafdelingen Afdelingens funktion er modtagelse af patienter til akut indlæggelse eller akut skadebehandling, væsentligst for specialerne kirurgi, ortopædkirurgi samt de medicinske specialer fraset medicinske børn. Akutafdelingens opgaver rummer triagering, primær diagnostisk og behandling, og efterfølgende visitation til relevant afdeling. Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem Akutafdelingens personalegrupper, hvor et godt samarbejde med med vagtholdene fra sygehusets øvrige afdelinger også er essentielt. Afdelingen har 6 ultralydsscannere. Ultralydsundersøgelser er et uundværligt redskab i klinikken, som vi anvender i stigende grad. Med det kan vi hurtigere stille de rigtige diagnoser og optimere og målrette vores behandling derefter til fordel for patienten. Vi har nogle af Danmarks dygtigste og mest engagerede HU-læger ansat som brænder for specialet, er aktive i DASEM/YDAM og har skabt uddannelsesplatformen RESUS. Akutafdelingen disponerer over eget akut modtageafsnit med 10 senge, i observationsafsnittet 7 akutte senge og 6 til observation, samt et korttidsafsnit med 21 sengepladser. Desuden har Akutafdelingen ledelsesansvar for Roskilde skadestuefunktionen. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet