Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til barselsvikariat i Ambulatorium med udvidet funktion for større børn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Spændende jobmulighed i børnepsykiatrisk dagafsnit I ambulatoriet med udvidet ambulant funktion, B397, udreder og behandler vi børn i alderen 6-13 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og behandling i hospitalsregi. Vi har dagfunktion med 8 dagpladser. Jobbet Din primære opgave er udredning og behandling af børn med særligt komplekse børnepsykiatriske vanskeligheder, ofte i kombination med omfattende psykosocial funktionshæmning. I tværfaglige teams udreder og behandler vi børnene i tæt samarbejde med forældre og netværk. Vi har et stærkt miljøterapeutisk grundlag, og vi arbejder aktivt med empowerment og recovery. Dine kollegaer er sygeplejersker, pædagoger, speciallæge, læger under uddannelse, psykologer, socialrådgiver, fysioterapeut og lægesekretær. Afsnittet ledes af overlæge og oversygeplejerske i fællesskab. Endvidere er der i det daglige arbejde et tæt samarbejde med skolelærere i den tilknyttede skole. Vi tilbyder Vi tilbyder et spændende og alsidigt barselsvikariat, hvor den arbejdsmæssige hverdag indeholder både udrednings- og behandlingsopgaver i komplekse børnepsykiatriske sager med behov for et mere dybdegående kendskab til barnet og familien. Du bliver en del af et afsnit, hvor børn og forældre bliver mødt med respekt og anerkendelse, og hvor et tæt samarbejde med forældrene vægtes højt. Både på afsnittet og på centeret arbejdes der med forbedringskultur og grundlæggende værdier som tillid, retfærdighed og gennemsigtighed. Desuden tilbyder vi Et afsnit med et stærkt miljøterapeutisk og tværfagligt fundament. En mindre medarbejdergruppe med et godt samarbejde på tværs af faggrupper. Supervision og faglig udvikling. Arbejdstid fra mandag til fredag i dagtimerne. Vi forventer Du er uddannet sygeplejerske, gerne med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring og gerne med miljøterapeutisk erfaring/uddannelse. Du har erfaring med at arbejde sygeplejefagligt med børn samt med inddragelse af familie. Du har et højt fagligt engagement og har lyst og evne til at arbejde med børn, som har komplekse psykiske vanskeligheder. Du har evnen til at arbejde selvstændigt og har lyst til at planlægge og sikre effektive udrednings- og behandlingsforløb sammen med øvrige behandlere samt patientens familie. Du har gode samarbejdsevner, kan reflektere og er udviklingsorienteret. Du er fleksibel i opgaveløsningen og indstillet på at bidrage aktivt til afsnittets faglige udvikling. Du har lyst til et tæt tværfagligt samarbejde og er indstillet på i dagligdagen at indgå i en tæt arbejdsrelation i en miljøpersonalegruppe. Løn og vilkår Stillingen er på 37 timer og vi ønsker at du starter pr. 1. marts 2023. Barselsvikariatet er på ca. 11 - 12 måneder. Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når vi indstiller til ansættelse. Vil du at vide mere? Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Christine Mølskov Haarslev på 38 64 65 31, 38 64 65 53 eller 38 64 65 50. Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Søg stillingen Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via linket senest den 10. januar 2023. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 3. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet