Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge til Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Næstved

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en afdelingslæge til vores Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. februar 2023 eller snarest mulig. Kompetencer Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri alsidig klinisk erfaring indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske speciale Evne for og erfaring i at arbejde selvstændigt samt i team Erfaring med vejledning, undervisning, rådgivning og forældresamarbejde Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 4-17 år med psykiatriske lidelser. Den samlede medarbejdergruppe er opdelt i mindre teams, der arbejder med henholdsvis børne- og ungeområdet. Børneteamet varetager primært udredning og behandling af alle psykiatriske lidelser hos børn mellem 4-14 år. Ungeteamet varetager udredning og behandling af psykiatriske lidelser hos unge mellem 15 og 17 år. Klinikken arbejder ud fra en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel. I den psykologiske behandling arbejdes ud fra såvel psykodynamisk, mentaliseringsbaseret såvel som kognitiv referenceramme med respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor såvel det samlede psykologiske felt, som det psykiatriske felt. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og dialog, selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse. Klinikken deltager i den præ og postgraduate lægeuddannelse. Læs mere om klinikken her Arbejdsopgaver Undersøgelses- og behandlingsopgaver Lede (og evt. deltage i) tværfaglige konferencer, uddannelse af yngre læger og bidrage til at udvikle det akademiske miljø Medansvarlig for planlægning og koordinering af patientforløb Ansvarlig for vejledning, undervisning og rådgivning af forældre og samarbejdspartnere Vi tilbyder dig En grundig introduktion En dynamisk arbejdsplads, hvor såvel det lægefaglige som det tværfaglige samarbejde vægtes højt Et miljø med høj faglighed og udvikling hvor der arbejdes ud fra en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang Et stimulerende fagligt undervisningsmiljø Tværfaglig supervision af såvel psykoterapi som sagsbehandling Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende tilrettelæggelse af arbejdet samt stor faglig indflydelse i det kliniske arbejde Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til gældende overenskomst. Afdelingslægestillingen er vagtfri. Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Læs mere om afdelingen her . Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved ledende overlæge Peter Fleng Daniel 58 53 83 50, oversygeplejerske Dorte Thustrup 58 53 83 10 eller cheflæge Jan Birnbaum Kristensen 93 57 78 93 Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt dokumentation på certificeringer i Sundhedsplatformen skal medsendes ansøgningen. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. Ansøgningsfrist: 17. januar 2023 Ansættelsessamtale: 20. januar 2023 Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet