Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sagsbehandlere med interesse for ejendomshandel, økonomi og administration til Team Jordfordeling i Tønder

  • Landbrugsstyrelsen
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Advokatsekretær, kontorassistent, jordbrugsteknolog, ejendomsmæglerassistent- eller bankuddannet? Vejen til vores jordfordelingskontor er mange. Har du lyst til at være med, når landbrugsarealer bliver opkøbt og omlagt til natur, så er det dig, vi søger. Stå i spidsen for dine egne projekter Vi søger nye kolleger til Team Jordfordeling i Tønder, til en gruppe som i øjeblikket består af 5 medarbejdere. Din opgave bliver at gøre handler klar i en jordfordeling, så lovgivningen bliver overholdt og økonomien sikret, når mange landbrugsarealer i store jordfordelingsprojekter skifter ejer på samme tid. Du kommer til at arbejde selvstændigt og får ansvaret for berigtigelsen af dine egne projekter. Der indgår mange aspekter i berigtigelsen af en jordfordeling, og derfor kommer du til at arbejde sammen med mange andre kolleger i enheden og på tværs i teamet. En stor del af dit arbejde bliver at håndtere dialogen med eksterne samarbejdspartnere, der er involveret i jordfordelingsprojekter på forskellig vis. Når der holdes møder med deltagerne i et jordfordelingsprojekt, vil du komme til at fungere som mødeleder. Her bidrager du bl.a. med oplæg om den aktuelle jordfordelingsproces. Administrativ stærk profil med sans for detaljen Du er kontoruddannet, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling fra det offentlige. Du kan også komme med erfaring fra den finansielle sektor, advokatbranchen, eller arbejde med ejendomshandel/administration. Det er en fordel men ikke et krav, at du har viden om ejendomshandel, tinglysning, servitutter, pant, belåning og rettigheder for ejendomme. Du har erfaring med Excel og Word og gerne GIS kortprogrammer. Vi sørger naturligvis for oplæring i både dette og stillingens øvrige opgaver. Kernen i dit arbejde bliver at sikre, at der er overensstemmelse mellem de aftaler, som vores jordfordelingsplanlæggere indgår med lodsejerne, at areallovgivningen er overholdt, og at ejerforholdene er korrekte i forhold til tingbog og matrikelkort. Når jordfordelingen er gennemført, er det dig, der står for panthaverhøringer, for håndtering af ind- og udbetalinger af købs- og salgssummer og for tinglysning af servitutter og skøder. Du vil desuden skulle udforme udbudsmateriale til landinspektører og vurdere de indkomne bud. Vi forventer at du: Arbejder selvstændigt, struktureret og sikkert Kan håndtere mange bolde i luften på samme tid Kan overholde stramme deadlines og samtidig bevare kvaliteten i arbejdet Har stærke skriftlige formuleringsevner Kan holde oplæg på møder med mange deltagere Er dygtig til at skabe relationer med eks. banker, realkreditinstitutter, landmænd og andre samarbejdspartnere. Dit arbejdssted bliver vores kontor i Tønder, men du vil også i perioder skulle køre til møder rundt i landet, når der holdes møder om den enkelte jordfordeling. Landbrugsstyrelsen stiller i den forbindelse tjenestebil til rådighed. Du må påregne, at jordfordelingsmøder kan afholdes udenfor normal arbejdstid. Velkommen til Natur- og Landbrugsudvikling – din nye arbejdsplads Natur- og Landbrugsudvikling er en enhed med erfarne medarbejdere, der arbejder i 7 teams. Vi hører til i gode og velindrettede kontorlokaler i den gamle kaserne i Tønder. Vi har en åben og ærlig ledelsesstil, tilbyder medarbejderne gode udviklingsmuligheder og vi har fokus på det gode kollegaskab, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Du bliver en del af Team Jordfordeling – et team med 22 medarbejdere. Ansættelsesvilkår Du bliver ansat efter fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og OAO (Det Statslige Område) samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller Cirkulæret om organisationsaftale for Jordbrugsteknologer. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Der er tale om 2-3 fuldtidsstillinger med tiltrædelse 1. marts 2023. Kontakt Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Marianne K. Hansen på telefon 93 59 73 17. Du kan hente inspiration i denne video, som fortæller om jordfordeling og andre opgaver, som løses i Natur- og Landbrugsudvikling Du kan også læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job . Ansøgning Søg stillingerne ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis (inkl. karakterer) og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest tirsdag den 3. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 12. januar 2023 i Tønder Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet