Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Postdoc søges til forskningsprojekt i Kræftens Bekæmpelse

  • Forskning
  • 2100København Ø,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du indgå i et forskningsprojekt, hvor vi skaber ny viden om, hvordan vi bedst møder den sårbare kræftpatient i vores sundhedsvæsen, og hvor dit arbejde er med til at gøre en forskel i forhold til at adressere ulighed i kræftforløbet? Baggrund Det er veldokumenteret, at der er stor ulighed i hele kræftforløbet - især blandt lungekræftpatienter, hvor mange patienter har svær sygdom, komplekse behov, og nogle også har et begrænset socialt netværk og sundhedskompetencer. Vores viden om, hvordan vi bedst yder støtte til kræftpatienter er primært baseret på ressourcestærke patienter, og vi mangler derfor viden om, hvordan vi bedst støtter de særligt sårbare kræftpatienter i sundhedsvæsenet. Udgangspunktet for projektet er NAVIGATE, en ny intervention som vi har udviklet målrettet sårbare lungekræftpatienter. Interventionen bygger på sygeplejerskenavigation, fysisk træning og monitorering af symptomer med det formål at forbedre overlevelsen og livskvaliteten. NAVIGATE projektet er en del af COMPAS Center for Lighed i Kræft og vi er i gang med at afprøve effekten af NAVIGATE interventionen i et lodtrækningsforsøg på fem afdelinger i Danmark (læs mere  om projektet ’Navigation i kompleks behandling’ på www.compas.dk ). Om projektet Vi søger en postdoc til projektet ’ Hvordan møder vi den sårbare kræftpatient? Sygeplejerske & patientperspektiver fra NAVIGATE: en lodtrækningsundersøgelse af individuel støtte til lungekræftpatienter ’ , som over tre år skal undersøge dels hvordan NAVIGATE interventionen udføres og virker i klinisk praksis og dels karakteren af de udfordringer, der er forbundet med at adressere uligheden i lungekræft. Projektet skal adressere følgende spørgsmål: Hvad er patienters og sygeplejerskers perspektiver på deres deltagelse i NAVIGATE interventionen? Hvordan oplever sygeplejerskerne at skulle indtage en ny professionel rolle i forbindelse med NAVIGATE interventionen ? Virker NAVIGATE interventionen som forventet? Hvordan kan sårbare kræftpatienter bedst støttes igennem deres sygdomsforløb? Perspektivet er at bidrage til at reducere uligheden i kræftforløbet. Projektet er støttet af Knæk Cancer 2022. Om os Projektet ledes af seniorforsker, gruppeleder Pernille Bidstrup, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, og udgør et samarbejde mellem professor Tine Tjørnhøj-Thomsen fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, postdoc Rikke Langballe og professor Susanne Dalton, ligeledes Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, samt et klinisk konsortium af forskere, læger, sygeplejersker og fysioterapeuter fra fem lungemedicinske og onkologiske afdelinger fra fire regioner i Danmark. Den daglige projektkoordinering vil blive varetaget af postdoc kandidaten, som vil have sin daglige gang ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Statens Institut for Folkesundhed, og vil være en del af COMPAS. Om stillingen Vi søger en postdoc, der skal gennemføre de kvalitative undersøgelser, analysere de kvalitative data relateret til projektet samt afrapportere resultaterne af undersøgelsen i fire planlagte videnskabelige publikationer. Da feltarbejdet vil indbefatte observation og samtaler med patienter og sundhedspersonale er det en forudsætning, at du taler og skriver flydende dansk. Du skal desuden være den daglige projektkoordinator og samarbejde med projektgruppen om gennemførelse af undersøgelsen. Om dig Vi forventer, at du Har en kandidat og ph.d.-uddannelse inden for f.eks. antropologi, sociologi, sundhedsvidenskab eller lignende Har interesse for og gerne erfaring med at arbejde inden for kræftområdet Har dokumenteret erfaring med at anvende kvalitative metoder, herunder også feltarbejde og deltagerobservation Har erfaring med publicering af videnskabelige forskningsresultater Taler og skriver flydende dansk og har gode engelskkundskaber Herudover lægger vi vægt på, at du: Har lyst til og erfaring med at arbejde selvstændigt og bevare det store overblik Har gode samarbejdsevner Er villig til at arbejde fleksibelt tidsmæssigt og være tilknyttet forskellige forskningsinstitutioner Vi tilbyder Et forskningsprojekt, der kan være med til at gøre en forskel for danske kræftpatienter En spændende og alsidig 3-årig postdoc stilling med mulighed for at starte en forskningskarriere med fokus på ulighed inden for kræft og mødet mellem sårbare patienter og sundhedsvæsnet Et inspirerende forskningsmiljø i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og på Statens Institut for Folkesundhed Du får løn og pension efter gældende overenskomst mellem Kræftens Bekæmpelse og relevant faglig organisation. Arbejdstiden er 37 timer/ugen. Du vil få din daglige gang på Strandboulevarden 49 i København Ø, hvor der er kantine, frugtordning, aktiv idræts- og kunstforening, og så er arbejdstiden naturligvis røgfri Mere information Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorforsker og gruppeleder Pernille Bidstrup på 3525 7600  eller pernille@cancer.dk . Ansøgning og ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er 6. januar 2023. Vi forventer, at jobsamtalerne afholdes den 19. januar 2023. Kandidater, der indkaldes til samtale, vil blive bedt om at sende en 1-2 siders forslag til forskningsplan på engelsk. Der fremsendes nærmere information om dette til de relevante kandidater. Vi ønsker stillingen besat fra 1. februar 2023 eller snarest derefter. Ansøgningen skal indsendes elektronisk via søg-knappen nedenfor. Vedlæg venligst: Motiveret ansøgning CV Liste over evt. videnskabelige og ikke-videnskabelige publikationer Dine 1-2 mest relevante videnskabelige publikationer (som samlet pdf) Referencer fra evt. tidligere ansættelser En ud af tre danskere bliver på et tidspunkt i deres liv ramt af kræft. To ud af tre bliver pårørende. Med så mange berørte vil vi samle befolkningen i et stærkt og aktivt fællesskab mod kræft, og som leder og medarbejder kan du være med til at gøre en vigtig forskel. Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, hvor lokalforeninger og frivillige medvirker til, at vi når vores mål om, at færre får kræft, at flere overlever kræft, og at alle får det bedst mulige liv med og efter kræft.