Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialpsykolog/ erfaren psykolog til Bakkehuset, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Specialpsykolog/ erfaren psykolog søges til tværsektoriel enhed i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Bakkehuset er forsat i rivende udvikling efter en 3-årig projektperiode, hvor der har været skabt så stor succes, at vi er blevet permanentgjort. Vores resultater taler for sig selv, og det tværsektorielle samarbejde er vejen frem for at skabe de bedste overgange og målrettede indsatser for vores familier/børn/unge. Vores unikke tværsektorielle samarbejde med regionens 17 kommuner og tværfaglige sammensatte team er blevet en succes, som har haft stor politisk bevågenhed gennem årene og til stadighed har. Vi søger dig, som er specialpsykolog/psykolog og som brænder for at kunne gøre en forskel og noget ekstra for de familier/børn og unge, som henvender sig i PAM. Hos os får du muligheden for at arbejde på tværs af sektorerne og gå et ekstra skridt, når det kræves at tænke ud af boksen. Dette ved forsat til udvikle det tværsektorielle samarbejde og gå forrest med at udvikle den fremskudte funktion, som vi har fået satspuljemidler til i indeværende år. Du vil blive en del af fantastisk team i et af Danmarks eneste tværsektuelle tilbud, hvor man kombinerer børne-og ungdomspsykiatrien og den kommunale indsats. Hos os i Bakkehuset er der højt til loftet og et super godt arbejdsmiljø, hvor vi sammen løfter i flok. Der er mange forskellige professioner ansat og tværfagligheden vægtes højt. Vi er et meget kompetent sammensat team, som alle er udviklingsorienterede og som brænder for opgaverne i Bakkehuset med høj faglighed. Vi har brug for dig til at bringe din specialviden i spil i de enkle sager ved vores daglige konferencer, højne vores faglige kliniske praksis bl.a. med opstart af gruppeforløb og udvikle den fremskudte funktion, hvor der vil være tæt sparring og samarbejde med kommunerne på sagsbasis. Der er en stilling som specialpsykolog ledig fra den 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi søger en specialpsykolog til at indgå i det tværsektorielle og tværfaglige team i Bakkehuset. Kompetencer for specialpsykolog: Uddannet specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Evne til at bringe sin specialpsykolog-uddannelse i spil i en velfungerende klinik med mange forskellige arbejdsopgaver Udviklingsorienteret både mono- og tværfagligt Evne og erfaring i at arbejde selvstændigt samt i team Proces- og resultatorienteret i forhold til opgaven Organisatorisk indsigt og forståelse Kørekort Arbejdsopgaver: Bringe specialpsykologisk viden i spil i relation til primæropgaven, og til det tværfaglige team Deltage aktivt som central part i den fortsatte udvikling og organisering af Bakkehusets koncept, herunder den fremskudte funktion Varetage supervisionsopgaver Varetage korterevarende behandlings forløb Netværksmøder og samarbejdsmøder med kommunalt regi Rådgivning og vejledning til familier og øvrigt netværk Bakkehuset Bakkehuset startede som et satspuljeprojekt i 2019. Projektet er permanent gjort pr. 1.1.2022 Enheden er bemandet af medarbejdere med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring samt kommunale sagsbehandlere. Enhedens tilbud er tilgængeligt i dag- og aftentiden alle ugens syv dage. På hverdage 8-22 og i weekender 10-22. Bakkehuset har lukket på alle helligdage. Hensigten er at styrke den tværsektorielle indsats for børn, unge og deres forældre/netværk, når der ikke umiddelbart er behov for en indlæggelse. Enheden kan afdække barnets/den unges samlede situation med henblik på at skabe den mest relevante indsats i et koordineret forløb med eventuelt igangværende handleplaner i kommunen/psykiatrien/almen praksis. Formålet med enheden er løbende at udvikle og konsolidere erfaringer med indsatser på tværs af kommune og børne- og ungdomspsykiatrien. Ansøgere skal derfor kunne se sig selv i en rolle, hvor man er med til at udvikle faglige rammer og struktur for samarbejdet. Opgaverne i Bakkehuset varierer i de enkelte patientforløb og indebærer direkte patientkontakt samt kontakt med familier og netværk. Det kan være kontakt og rådgivning til for eksempel opholdssteder m.m. Indsatsen i Bakkehuset tager udgangspunkt et mentaliseringsbaseret netværkstilgang, hvor vi vil arbejde på at styrke integrationen af indsatsen i forhold til komplicerede sager, hvor der både er psykiatriske og sociale problemstillinger. Medarbejdere i Bakkehuset kan, alt efter behov, foretage hjemmebesøg, besøg på anbringelsessteder, telefonopringninger, videomøder, skriftlige orienteringer eller afholde tværsektorielle møder, hvor det aktuelle overblik drøftes og koordineres med hjemkommune eller andre relevante parter. Den fremskudte funktion i Bakkehuset Der søges aktuelt om projekt midler, som kan understøtte kommunernes tidlige indsats, og styrkelse af det fortsatte samarbejde mellem kommunalt regi og børne- og ungdomspsykiatrien. Projektet vil særlig rette sig mod 3 specifikke kommuner. Det kliniske arbejde vil centrere sig om en kontinuerlig sparring i relation til kommunal bekymring for børn/ unge i mistrivsel, hvor der kan mistænkes psykiatrisk problematik. Vi tilbyder dig En spændende specialpsykolog stilling i en helt unik enhed, hvor Børne og ungdomspsykiatrien i den kliniske hverdag sidder sammen med kollegaer ansat i kommunalt regi, og sammen bringer forslag til løsninger til det den tværsektorielle indsats for børn og unge - i både den akutte og subakutte fase, efter patienten har henvendt sig i den psykiatriske skadestue. En dynamisk og engageret arbejdsplads, hvor vi gør det, der skal til, og gerne tager et ekstra skridt for børnene, de unge og deres familier, så de oplever sig hjulpet videre i deres forløb Deltagelse i centrale udviklingsopgaver/fremskudt funktion Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert 20 23 42 82 eller afdelingssygeplejerske i Bakkehuset, Pernille K. Lindgren, 51 90 88 17. Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest. Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. Ansøgningsfrist: 4. januar 2023 Ansættelsessamtaler: 6. januar 2023 ”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 350 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet