Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Demenskoordinator

  • Rudersdal Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om jobbet Rudersdal Kommune ønsker at styrke demensindsatsen. Vi søger derfor en ny demenskoordinator, der kan være med til at kvalitetssikre og udvikle indsatsen for den enkelte borger og pårørende fra start til slut i et demensforløb. Du bliver sammen med Rudersdal Kommunes nuværende demenskoordinator ansvarlig for at borgere med demens og deres pårørende modtager en helhedsorienteret og kompetent faglig indsats i hele forløbet med demens. Som demenskoordinator har du mange og forskellige arbejds opgaver: Åben rådgivning for borgere og pårørende Kontakt til borgere med nydiagnosticeret demens Forløbskoordinering for borger/pårørende specielt i overgange mellem hjem, daghjem og plejecenter Facilitering og faglig sparring i det tværgående samarbejde mellem hjemmepleje, dagcentre og plejecentre i kommunen Faglig ledelse af demensvejledernetværket på tværs af de kommunale enheder Faglig sparring, supervision og undervisning til personale i borgerforløb med særligt komplekse behov Pårørendesamarbejde i pårørendegrupper Fagligt styrke og bidrage til myndighedsafgørelser for mennesker med demens Tværsektorielt samarbejde omkring undervisning og forløbskoordinering for borgere med demens Bidrage til kvalitetsudvikling via projekter og undervisning på tværs i samarbejde med udviklingsafdelingen Du vil blive ansat i Myndighed, der arbejder bredt med afgørelser om bevilling til fx hjemmepleje, daghjem, plejebolig, træning, bostøtte, merudgifter med mere og du vil indgå i det tværfagligt koordinerede arbejde omkring den enkelte borger. Du vil bidrage til at kvalificere afgørelser om hjemmehjælp, dagcenter og plejebolig samt vejlede om værgemål og magtanvendelse. Du vil få vejlednings-, undervisnings- samt koordinationsopgaver, der er bredt forankret i hele Social og Sundhed. Du vil få mange forskellige samarbejdsrelationer som omfatter hjemmepleje, genoptræning, dagcentre, plejecentre, praktiserende læger og hospitaler. Stillingen er en fastansættelse på 37 timer. Din profil Vi sætter pris på en selvstændig, fagligt velfunderet kollega med ben i næsen, fødderne på jorden, samarbejdsevner i top - og vigtigst af alt evnen til en ligeværdig og nærværende dialog med de mennesker, vi har til opgave at give den bedst mulige vejledning og støtte. Du ser stillingen som en spændende mulighed for at afprøve nye tiltag, tænke utraditionelt og skabe yderligere kvalitet i tilbuddene til borgere med demens og deres pårørende. Du har en opdateret viden på demensområdet, både omkring sygdommen demens og behandling, rehabilitering og palliation. Du er en kompetent praktiker og har teori og pædagogik på plads, så du kan indtage forskellige perspektiver i samarbejdet med borgeren, pårørende, dine kolleger og bidrage til gode løsninger på tværs. Vi ser gerne, at du har deltaget i kurser og efteruddannelse inden for demensområdet. I Social og Sundhed er vi en organisation, som lægger vægt på sammenhæng og helhed for borgeren. Vi arbejder med bærende værdier som tryghed, relationer, ansvar, sammenhæng, kvalitet og værdighed og hen mod én indgang, en plan, fælles afgørelser og en stærk faglighed tæt på borgeren. Vi har mange projekter i gang og tør går nye veje og tænker både samskabelse og frivillighed ind, som en del af løsningerne. Derfor skal du vælge os Du bliver en del af en spændende udvikling i en afdeling, der arbejder tværfagligt, nytænkende med en udviklingsagenda. Som en del af en myndighedsafdeling vil du kunne træffe selvstændige myndighedsafgørelser til gavn på den enkelte borger. Du vil løbende få kollegial sparring af vores nuværende demenskoordinator og mange andre videnspersoner i Social og Sundhed. Du vil få en stor samarbejdsflade med mange kompetente kollegaer på tværs af plejecentre, dagcentre og hjemmepleje. Ansættelsesvilkår Ansættelse er betinget af tilfredsstillende straffeattest og referencer Om os Social og Sundhed består af følgende centre: Hjemmepleje og Aktivitet, Sociale Indsatser, Sundhed og Træning, Sekretariat, Stab samt Myndighed. Rudersdal Kommune har ialt 9 plejecentre og 3 dagcentre, I alt er vi mere end 1500 medarbejdere . Social og Sundhed Myndighed har til huse på Stationsvej i Birkerød, lige over for S-togstationen. Ansøgning, samtale og kontakt Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor. Du bedes vedlægge CV, Uddannelsesbevis samt evt. referencer Samtaler: Forventes afholdt i uge 4 henholdsvis d.24 og 26. januar om eftermiddagen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet