Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Har du flair for at lære fra dig og interesse i det pædagogiske arbejde? - Så søger vi dig som klinisk vejleder til vores sengeafsnit

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Afsnit for Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 1 på Herlev Hospital, søger en sygeplejerske til funktionen som klinisk vejleder og fast stilling, med ansættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale. Med mulighed for efteruddannelse til klinisk vejleder 1/6 diplom modul på Københavns Professionshøjskole. Afsnittet er lille, men i rivende udvikling, og derfor har vi brug for netop dig. Afsnit for Hjerne- og Nervesygdomme er et neurologisk sengeafsnit hvor vi modtager patienter hele døgnet til udredning og behandling af neurologiske lidelser. Du vil møde hovedtraumer, postkirugiske patienter, Guillain Barre, parkinson, IIH (Idiopatisk intrakraniel hypertension), epilepsi, hjernetumor og hjertemetastaser. Du ved tilegne dig en bred viden indenfor det almen neurologiske speciale over tid. Vi har ansat en klinisk sygeplejespecialist, hvis primære arbejdsopgaver er introduktion af nyansatte og kompetenceudvikling af hele personalegruppen, så du kan blive klogere. Du har alle muligheder for at udvikle dig både bed-side, i undervisningsøjemed og få tilbudt kurser inden for neurologi. Vi har 2 farmakonomer ansat i dagtid på hverdage. De dispenserer og administrerer den perorale medicin, og de udleverer medicin til de patienter, der skal udskrives. Vi bor i det høje sengetårn på Ringvejen i Herlev. Vi har en fantastisk udsigt fra 16 etage. Uanset om du er erfaren eller mindre erfaren, skal du være parat til at arbejde i en engageret og passioneret kollegagruppe, hvor der er et godt sammenhold og godt humør. Derudover varetager afdelingen forløbene for 1., 2., 5. og 6. semester sygeplejestuderende i tæt samarbejde med oversygeplejersken og den kliniske underviser. Vi har også et samarbejde omkring uddannelsesforløbene med de kliniske vejledere i vores søster afsnit Blødninger og Blodpropper i Hjernen . Vi har også social- og sundhedsassistentelever på afdelingen, hvis uddannelse varetages af en praktikvejleder. Vi drømmer om at du: Har været uddannet sygeplejerske min. 2 år Er rollemodel for de studerende og sikrer synliggørelse af uddannelse og det pædagogiske arbejde i afdelingen Bidrager til fortsat udvikling af lærings- og studiemiljøet i afdelingen. Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø og trivsel Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt Er positiv og har et godt humør Er en god formidler og har erfaring med klinisk undervisning på et højt fagligt niveau Evner at vejlede, understøtte og facilitere refleksion Har en relevant klinisk vejlederuddannelse - eller har lyst til at tage en Har lyst til at arbejde på en afdeling i konstant udvikling Erfaring med specialet er en fordel, men ikke en betingelse. Dine opgaver som klinisk vejleder vil være, at: Sikre, at vi lever op til kravene i semesterbeskrivelserne, rammer og krav i klinisk undervisning Planlægge studieforløb i afdelingen Varetage vejledning og bedsideundervisning i klinisk praksis Hjælpe de studerende med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis Afholde og facilitere refleksionsseancer samt simulationstræning Afholde studiesamtaler og studieaktiviteter Udvikle afdelingens læringsmiljø i samarbejde med afdelingens praktikvejleder og kliniske underviser Planlægge og afholde undervisning sammen med andre kliniske vejledere i hele afdelingen Planlægge og afholde studieunit sammen med praktikvejleder (og med tiden flere faggrupper ud fra et IPLS-perspektiv) Vi kan tilbyde dig: 5 ugers introduktionsprogram, hvor du vil tilegne dig kompetencer indenfor den neurologiske sygepleje. Mulighed for at yde sygepleje til den akutte neurologiske patient, ud fra den nyeste viden, hvor du kan hente sparring hos din tildelte makker eller hos den ansvarshavende sygeplejerske. Du står aldrig alene. Som erfaren sygeplejerske er der mulighed for efteruddannelse i den specialiserede neurologiske sygepleje. En efteruddannelse som afdelingen har været med til at udarbejde. Fuldtids - eller deltids stilling 32/37 timer. Fordelingen af vagter er ca. 6-9 aften/nattevagter fordelt over 4 uger, weekendvagt hver 3. weekend snit 8 timers vagter. Vagtplanen er baseret på at tilgodese alles ønsker, derfor kører vi efter ønskebog. Vi prioriterer tiden til opgaverne med de studerende. Mulighed for deltagelse i læringskonferencer med de andre kliniske vejledere i afdelingen. Ansøgningsfrist er søndag d. 22.01.2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende – også inden ansøgningsfristens udløb. Du også meget velkommen til at skrive eller ringe med spørgsmål. Vi gir´ også gerne en kop kaffe og en rundvisning. Ring eller skriv til: Oversygeplejerske Sarah Vendelbo Ottesen på mail: sarah.vendelbo.ottesen@regionh.dk eller på telefon: 3868 6919 eller vores kliniske underviser Sarah Krell-Jørgensen på mail: sarah.krell-joergensen@regionh.dk eller på telefon 3868 6446. Vi er i gang med at skrive sygeplejehistorie – vil du være med? Vi glæder os til at høre fra dig. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet