Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi søges til 6 måneders vikariat for afdelingslæge på Nordsjællands Hospital

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

På Gastromedicinsk afsnit ved Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital, er et vikariat ledig til besættelse snarest. Afdelingen Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital dækker planområde nord i Region Hovedstaden. Afdelingen ligger på to matrikler, Hillerød Hospital og Frederikssund Hospital. Der er i alt 220 medarbejdere fordelt på tre sengeafsnit, to ambulatorier, en stomiklinik og to endoskopiafsnit. Den gastromedicinske funktion er fordelt på 2 matrikler, med ambulatorie i Frederikssund og Endoskopi og sengeafdeling i Hillerød. Den medicinske gastroenterologi dækker 320.000 borgere i Nordsjælland, og har ca. 6000 ambulante kontakter og 2400 endoskopiske undersøgelser årligt. Vi er i øjeblikket i gang med at forberede indflytningen på Nyt Nordsjællands Hospital, hvor afdelingen samles i 2025. Der er et nært samarbejde med kirurgerne på Hillerød Hospital, og gastromedicinsk sektion lægger vægt på det gode tværfaglige patientforløb og et bredt samarbejde omkring patienterne. Gastromedicinsk afdeling på Hillerød Hospital består af 15 sengepladser, et endoskopiafsnit, alt dette betjenes af 8 speciallæger, 3-5 HU-forløb og 2 introstillinger. Ambulatoriet på Frederikssund varetager behandling i gastroenterologi og hepatologi, og har et meget velfungerende tværfagligt team omkring specielt inflammatoriske tarmsygdomme. Der afholdes desuden ugentlige IBD MDT-konferencer med kirurger og patologer. Et velfungerende lever-team, tager sig af udredning og behandling af alle former for leversygdomme, der holdes også her månedlige leverkonferencer. Der er tilknyttet et gastroenterologisk professorat til afdelingen, og der er derfor et aktivt forskningsmiljø med rig mulighed for at deltage i forskellige projekter. Afdelingen varetager desuden uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb. På Gastromedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital arbejder vi med udvikling af kvalitet, såvel faglig, organisatorisk som patientoplevet. Vi har patientforløbsbeskrivelser på væsentlige områder, hvor ventetider, effektivitet, høj faglig kvalitet, gennemskuelighed, medinddragelse af patient og pårørende og datadrevne forbedringer er omdrejningspunktet. Stillingen Vi søger en speciallæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi til vores gastromedicinske afsnit. Vi søger bredt, så det er muligheder for at specialisere sig yderligere indenfor lever, pancreas eller tarmsygdomme. Vi vil prøve at tilrettelægge stillingen således at du kan få tilgodeset dine interesser. Vi har et rigtigt godt team, og der er højt til loftet, og en god kollegial omgangstone. Speciallægerne indgår i en døgndækket gastromedicinsk beredskabsvagt fra hjemmet med et medicinsk vagthold tilstede hele døgnet. Der indgår tilstedeværelse af bagvagt til klokken 20 alle ugens dage, og vi modtager vores specialepatienter i den kirurgiske modtagelse. Stillingen vil som udgangspunkt være et tidsbegrænset vikariat på 6 mdr. Personprofil Du er speciallæge i medicinsk gastroenterologi og hepatologi. Du sætter altid patienten først - også i en travl dagligdag. Du er god til at skabe flow i både ambulatorium, sengeafsnit og i Akutafdelingen. Du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger. Du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde. Du holder altid den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger. Generelt Det forventes, at du har en bred klinisk erfaring inden for alle gastroenterologiens hovedområder. Du skal desuden have erfaring fra den brede interne medicin. Den faglige bedømmelse af ansøgeren tager udgangspunkt i ansøgerens oplysninger og dokumentation af de syv lægelige roller og kompetenceområder, jf. ’Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden’. Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller. Der afholdes samtale, hvor afdelingsledelsen og nærmeste samarbejdspartnere deltager. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for Yngre Læger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Ansøgningsfrist: 16/01-2023 Ansøgere vil blive indkaldt løbende. Yderligere oplysninger om Gastromedicinsk sektion på Kirurgisk afdeling og stillingen fås hos: Cheflæge Bo Bengtsson, bo.gyldendahl.bengtsson@regionh.dk Du kan læse mere om Nordsjællands Hospital og Kirurgisk afdeling på www.nordsjaellandshospital.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet