Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introstillinger i Almen medicin i Region Sjælland

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

I Region Sjælland er der 20 introduktionsstillinger til besættelse 1.marts, 1. april og 1. maj 2023. Introduktionsstillingen i almen medicin varer 6 måneder, dog 12 måneder for læger, som ikke har haft almen medicin i KBU forløbet. En gennemført introduktionsstilling i almen medicin er en forudsætning for ansættelse i en hoveduddannelsesstilling i specialet. Introduktionsstillingen finder sted i en almen praksis, hvor der er en uddannet og godkendt tutorlæge. Med en introduktionsstilling i almen medicin i Region Sjælland, får du et godt og bredt kendskab til det alment medicinske område, patientkontakt indenfor næsten alle specialer og stærke kompetencer inden for kommunikation og konsultationsprocessen. I Region Sjælland er vi optaget af, at få dig godt i gang med dit videreuddannelsesforløb og vi har et stort fokus på, at skabe de bedste rammer for dig under dit uddannelsesforløb. Vi tilbyder: Introduktionskursus, hvor du mødes med andre uddannelseslæger i almen medicin og Regionens Uddannelseskoordinerende læger Temadage med fokus på netværksdannelse og faglige eller kliniske problematikker Sparringsgruppe med fast tilknytning til faglig og kollegial sparring Oplæring i lægevagtskørsel, der er en obligatorisk del af introduktionsstillingerne i Region Sjælland Se mere på vores hjemmeside: Det Gode Lægeliv Ansøgning og ansættelsesforløb Log ind på www.videreuddannelsen.dk for at se, hvilke stillinger vi udbyder. For at komme i betragtning til en introduktionsstilling i Region Sjælland, skal du sende en motiveret ansøgning vedlagt CV .- Se nederst i højre kolonne. Den motiverede ansøgning opbygges med udgangspunkt i din faglige profil og beskrives når du er logget ind. Vi vil gerne opnå det bedst mulige match mellem tutor- og uddannelseslæge. Du skal derfor i din ansøgning oplyse om, og prioritere, ønsker i forhold til valg af uddannelsespraksis. Der er dog ikke garanti for ønsket uddannelsespraksis, så det er vigtigt, at du prioriterer så mange stillinger som muligt - dog kun dem du kan tiltræde I Region Sjælland foregår ansættelsessamtalerne ved en samtale med udgangspunkt i de 7 lægeroller, din motiverede ansøgning og eventuelt en patientcase. Ansættelsesudvalgt består af 1 praksisuddannelseskoordinatorer (PUK), 1 yngre læge og en administrativ medarbejder fra Lægeuddannelsen. Yderligere information Ansøgning sendes via www.videreuddannelsen.dk Du skal anvende denne CV skabelon (Se nederste i højre kolonne) og følge denne Vejledning til ansøgning til introduktionsstillinger i Almen Medicin i Region Sjælland Målbeskrivelse (se pkt. 3.3) og beskrivelse af De 7 lægeroller kan du finde på www.sst.dk Bemærk: Ansøgninger der ikke sendes via www.videreuddannelsen.dk tages ikke i betragtning. Læs eventuelt yderligere på /uddannelse Løn og ansættelsesvilkår - Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. - Ansøgningsfristen er den 2. januar 2023 - Ansættelsessamtaler afholdes den 19. januar 2023 Indkaldelse til ansættelsessamtaler forventes udsendt senest d. 13. januar 2023 via videreuddannelsen.dk. Om Region Sjælland Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook , Twitter og LinkedIn . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet