Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Lægesekretær 8 timer/uge til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Center for spiseforstyrrelser, klinik, Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Mangler du flere timer eller et flexjob? Så søger Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, Center for Spiseforstyrrelser, klinik i Roskilde en deltidsstilling som lægesekretær ledig og til besættelse fra den 1. februar 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 8 timer pr. uge. Kompetencer Godkendt lægesekretæruddannelse Erfaring og rutine i Microsoft Word og Excel Erfaring med at arbejde i Sundhedsplatformen Erfaring fra arbejde i ambulant funktion God kollega med gode samarbejdsevner og mødestabilitet Der lægges vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, herunder tilrettelægge, strukturere og prioritere arbejdsopgaver selvstændigt og målrettet Serviceminded, er fleksibel og kan deltage positivt i løsning af samtlige lægesekretæropgaver Center for Spiseforstyrrelser Center for Spiseforstyrrelser består af klinik, døgnafsnit U2 og dagbehandling. Centeret er godkendt til regionsfunktion af patienter med spiseforstyrrelser og modtager såvel børn, unge og voksne patienter. Der er fire speciallæger knyttet til centeret. Klinikken arbejder med ambulante forløb for børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser. Behandling er såvel kortvarige som langvarige forløb i grupper, individuelt eller familieterapi. Endvidere arbejdes med psykoedukation til patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Personalegruppen er opdelt i to teams: Et for børn og unge og et for voksne. Nærmere oplysninger om klinikken findes her . Døgnafsnit U2 har 11 pladser til børn, unge og voksne, der har behov for døgnbehandling for spiseforstyrrelse i Psykiatrien i Region Sjælland. Dagsbehandling har 4 voksne patienter og 4 børnepatienter samt deres forældre. Vi arbejder, i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang. Døgnafsnit U2 ligger i direkte tilknytning til de to andre døgnafsnit: Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 og Børnepsykiatrisk Afsnit U3. Nærmere oplysninger om døgnafsnittet findes her Arbejdsopgaver Telefonisk kontakt med familier og professionelle samarbejdspartnere Indkalde patienter, planlægning af førstegangssamtaler Registrering og dokumentation i Sundhedsplatformen Ad hoc opgaver for den tværfaglige personalegruppe Vi tilbyder dig En grundig introduktion til stillingen En lægesekretærgruppe, der værdsætter arbejdet i et godt, tværfagligt miljø I Center for Spiseforstyrrede er der tilknyttet 4 sekretærer En meget travl, men spændende arbejdsplads med varierende, og selvstændige arbejdsopgaver Egne ansvarsområder Gode fysiske rammer Deltagelse i lægesekretærmøder Deltagelse i personalemøder, temadage og personaletræning Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat 1 forskningsansvarlig overlæge, to Ph.d.-studerende og en post doc. Nærmere oplysninger om Forskningsenheden findes her Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge, Susanne Vinkel Koch, 58 53 80 81, oversygeplejerske, Ninna Lundsgaard, 58 53 80 79 eller chefsygeplejerske Poul Erik Ravnsmed 29 27 12 66 Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt dokumentation på certificeringer i Sundhedsplatformen skal medsendes ansøgningen. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. Ansøgningsfrist 9. januar 2023 Ansættelsessamtaler 11. januar 2023 ”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer” Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet