Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

I denne kulde mangler vi varme hænder- afløsere/timelønnet

  • Rudersdal Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om jobbet Bofællesskabet Æblehaven, der er en skærmet boenhed for mennesker med demenssygdomme, mangler varme hænder i form af timelønnede medarbejdere til vagter på alle ugens dage. Så går du og fryser i denne tid, så kom ind i Æblehaven og få varmet dine hænder. Æblehaven er et specialiseret leve-bo miljø for borgere med demenssygdomme. Vi har 22 boliger, og 2 af kommunens vurderingspladser til borgere med demens. Æblehaven består af tre sammenhængende huse, der tilsammen er én fælles afdeling. De sidste par år har vi arbejdet med en større kulturændring, for netop at sikre, at vi som tværfagligt personale kan gå på tværs af husene ud fra beboernes behov og sammenhæng i hverdagen. Fra alle tre huse er der udgang til en stor smuk fælles have. Haven er udstyret med kunstneriske musikinstrumenter, til stor glæde for beboerne. Dine arbejdsopgaver vil bestå i basale omsorgs- og plejeopgaver samt at yde praktisk bistand til en udvalgt gruppe beboere. Derudover skal du i samarbejde med dine kolleger være med til, at skabe et fortsat varmt og trygt hjem for beboerne – og for deres familier – gennem samvær, under måltiderne og andre hverdagsaktiviteter. Dit arbejde vil blandt andet bestå i: At planlægge og udføre pleje- og omsorgsopgaver At have fokus på beboernes trivsel og iværksætte tiltag for at optimere trivslen At planlægge og udføre meningsfulde hverdagsaktiviteter At støtte beboerne i at deltage i socialt samvær i det omfang de ønsker det At indgå i et tværfagligt teamsamarbejde i forhold til altid at sikre den mest optimale pleje og omsorg med udgangspunkt i den individuelle beboers ressourcer, ønsker og behov At hjælpe til med at skabe og videreudvikle et varmt og trygt hjem for beboerne samt deres familier At koordinere og udføre praktiske opgaver sammen med resten af teamet Din profil Det er ikke en forudsætning at du har erfaring fra demensområdet, så længe at du er klar på at lære og udvikle dig, samt har en rolig tilgang i arbejdet med borgerne. Du har interesse for pleje -og omsorgsarbejde til mennesker med demenssygdomme. Måske er du i gang med en sundheds-, socialfaglig eller pædagogisk uddannelse og søger i den forbindelse studierelevant fritidsarbejde. Måske du allerede er faglært og ønsker at supplere din indkomst som timelønnet. Måske du har et sabbatår, hvor et arbejde i Æblehaven kan være en mulighed for, at få erfaring og viden indenfor et måske nyt arbejdsområde. Uanset din baggrund for at ville arbejde som timelønnet i Æblehaven så forventer vi, at du er mødestabil, imødekommende og energisk deltagende i pleje- og omsorgsarbejdet og, at du bidrager positivt til det gode samarbejde med kollegaer, beboerne og deres familier. Du har interesse for og ønske om, at beskæftige dig med pleje-, omsorgs -og aktivitetsarbejde til ældre mennesker med demenssygdomme. Derfor skal du vælge os Vi tilbyder et job med medindflydelse på egen hverdag. Vi har rammerne og tiden til at kunne have fokus på det der virker for beboerne. Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger og ledelsestilgangen i Æblehaven er anerkendende. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi sætter et godt kollegaskab og positivt arbejdsmiljø højt. Vi vægter faglig nysgerrighed, medarbejderudvikling og, at lære af hinanden på tværs af faggrupper og erfaring højt. Du vil gennemgå et til dig særligt tilpasset introduktionsprogram ved din ansættelse, så du oplever dig klædt ordentligt på til selvstændigt at kunne varetage dine arbejdsopgaver og du vil altid være på arbejde sammen med fastansat personale. Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor to dage sjældent er ens og hvor vi sætter en faglig tilgang i arbejdet og et positivt arbejdsmiljø højt. Vi vægter faglig nysgerrighed og, at lære af hinanden på tværs af faggrupper og erfaring højt. Du vil blive budt ind i et engageret og positiv indstillet tværfagligt team, hvor vi har fokus på at møde og tage hensyn til den enkelte beboer i dennes individuelle pleje- og omsorgsbehov. Vi vægter højt at være fagligt nysgerrige og bringe vores forskellige faglige og personlige kompetencer i spil for at sikre den mest optimale løsning for den enkelte beboer. Vi tror på at vi lykkes bedst i fællesskab og skaber derfor rum for at kunne lære af hinanden og dele vores erfaringer på tværs af faggrupper med det for øje at sikre vores beboeres trivsel. Ansættelsesvilkår Du vil blive ansat som afløser til at kunne dække vagter på hverdage, weekender og helligdage. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet 07.00-23.00 alle ugens dage. Vagterne er typisk mellem 5-8 timers varighed. Vi er fleksible i forhold til om du ønsker at arbejde f.eks. fast hver 2. weekend eller om vi aftaler, at du selv er opsøgende for, at dække de ubesatte vagter. Under det faste personales ferieafholdelse vil der være mulighed for at arbejde fuld tid efter en fast grundplan. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Om os Bofællesskabet Æblehaven er en selvstændig afdeling under Plejecenteret Frydenholm, som samlet består af Frydenholm med 59 permanente plejeboliger, Æblehaven med 24 boliger til borgere med demens samt daghjemmene Frydenholm og Skovvang. På plejecenteret Frydenholm lægger vi stor vægt på tværgående funktioner som led i at sikre vores beboere og borgere et optimalt tilbud. Vi har fokus på at sikre gode overgange for borgerne samt mulighed for meningsfulde aktiviteter i hverdagen. Æblehaven er beliggende på Kongevejen 431-433, 2840 Holte, i naturskønne omgivelser og med gode forbindelser til offentlig transport. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet