Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger stedfortræder til vores nyopstartet krisecenter, nær Næstved.

  • Krisecenter Vita Fuglebjerg
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Fordelt på to smukke landejendomme, på henholdsvis Ravnstrupvej 58, Herlufmagle og Skælskørvej 54, Fuglebjerg, driver vi Krisecenter Vita, et narrativt funderet krisecenter, efter serviceloven §109 og §110, med fokus på inklusion og anti-autoritær pædagogik. I oktober 2022 åbnede vi dørene for huset i Herlufmagle, og har erfaret at behovet for vores indsats er højt. Vi ønsker derfor at få startet huset i Fuglebjerg op allerede i løbet af januar 2023, og er derfor på nuværende tidspunkt i gang med at finde fire kontaktpersoner og to nattevagter, sådan at vores medarbejdergruppe bliver fuldtallig. Videre ønsker vi at finde en stedfortræder mere, sådan at vi vil have en stedfortræder i hvert hus. Hvad søger vi: En stedfortræder som har lyst til at tage del i vores ledelsesteam og sammen med os lægge stenen i Krisecenter Vitas fundament. En stedfortræder som vil være toneangivende for den stemning og aktivitet som praktiseres dagligt i huset i Fuglebjerg. En stedfortræder som har mod på at tage del i et fællesskab, hvor vi bruger vores erfaring og viden til at dekonstruere og nytænke vores praksisesser. En stedfortræder som vægter personalets faglig udvikling og trivsel højt, lige så højt som os, og som vil nyde at tage del i den løbende supervision og det professionelle udviklingsprogram. Vi ser det som en stor fordel, hvis du har erfaring med personaleledelse samt arbejdet på et krisecenter under §109 og/eller §110. Dine opgaver vil bl.a. være: Opbygge et krisecenter, som gennemsyres af den narrative tilgang. Visitation efter serviceloven §§109, 110 og Krisecenter Vitas virke. Udarbejde dokumentation Udarbejde interne procedurer. Udarbejde målværktøjer. Motivere til høj faglighed og udvikling på Krisecenter Vita. Sikre daglig drift med høj trivsel og engagement. Tværgående samarbejde både internt og eksternt. Daglig kulturbærer blandt personalet, beboerne og Krisecenter Vitas interessenter. Vi tilbyder: En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes højt. Deltagelse i leder- og bestyrelsesmøder. En fuldtidsstilling med konkurrencedygtige ansættelsesvilkår og rettigheder, god pension og kontinuerlig kompetenceudvikling. Der kan forekomme skiftende arbejdstider samt varetagelse af bagvagt funktionen ved visitation. Hvis du har spørgsmål til stillingen, så er du mere end velkommen til at kontakte direktør Jonna Barington på telefon 24 89 98 29. Vi ser frem til at modtage din ansøgning på Jonna@krisecentervita.dk Ansøgningsfrist er 15.01.2023; men der vil blive afholdt samtaler løbene i perioden. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet