Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social og sundhedsassistent til Hjemmepleje Team Hasle

  • Bornholms Regionskommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Personale, der ønsker at arbejde rehabiliterende Social - og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper fortrinsvis dagvagt med weekendvagter hver anden weekend. Er du til et spændende og afvekslende job i et dynamisk team? Ser du muligheder frem for begrænsninger? Kan du se dig selv i ovenstående ramme og samtidig tilbyde Hjemmeplejen følgende kompetencer? Hjemmeplejens forventninger til dig er, at du: er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper eller har lyst til at søge uddannelse inden for sundhedsfagene kan arbejde i respektfuldt samarbejde med borgere og pårørende kan arbejde selvstændigt indenfor dit fagområde kan indgå i tværfagligt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere er stabil og har en positiv tilgang til dit arbejdsliv du aktivt og selvstændigt vurderer, hvad du skal gøre i en kritisk situation, fx hvis en reagerer fysisk og voldsomt. at du bruger din faglighed i samarbejdet med mennesker, der har brug for støtte du kan reflektere over og forklare dine faglige valg andre vil sige, at du bidrager til et godt arbejdsmiljø kan arbejde ubesværet på både tablet og pc, gerne kendskab til Cura, ellers oplærer vi dig har kørekort og køreglæde Hjemmeplejen kan tilbyde dig: en spændende arbejdsplads, med mange udfordringer en afvekslende arbejdsdag, hvor du er omgivet af engagerede og dygtige kollegaer og synlig ledelse indflydelse på egne arbejdsopgaver fokus på den gode historie grundig individuel introduktion til dine opgaver et arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på at dygtiggøre os, udfordre og udvikle os og levere en professionel hjemmepleje til borgerne Team Hasle er kendt for: Et meget godt arbejdsfællesskab Godt tværfagligt samarbejde og den rehabiliterende arbejdsform. Har sygeplejersker og terapeut tæt på teamet, samarbejder tæt om borgerforløb. Tager godt imod elever, nye kolleger og samarbejdspartnere. Fungerer som et godt praktiksted, har 10. klasses elever i erhvervspraktik, GF1, GF 2 praktikelever, Social – og sundhedshjælper elever og Social – og sundhedsassistent elever. Vi rummer hinandens forskelligheder, anerkender hinanden for vores faglige kompetencer. Vi har gode udviklingsmuligheder. Flere af medarbejderne har vejlederfunktioner og dette ses som en ressource for hele Teamet. Vi er gode til at lære af hinanden. Vi arbejder i mindre hold og har medindflydelse på ruternes planlægning Vi har indflydelse på emnerne vi drøfter på Social – og sundhedsassistent/sygeplejerskemøder/Personalemøder. Vi lægger vægt på høj faglighed i Teamet Vi arbejder i øjeblikket med faldforebyggelse Udtalelse fra en ny medarbejder i teamet: Glæden ved at arbejde i Team Hasle fuldender min dag. Der er styr på tingene selvom, der er travlt. Kollegerne er hjælpsomme og skønne sparringspartnere. Hjælpen er altid nær. En god historie kommer tit frem, vi er som en lille familie. Ja, jeg elsker at arbejde i Team Hasle. Udtalelse fra en anden ny medarbejder i teamet: Efter en månedstid i Team Hasle må jeg sige, at mine forventninger til det gode Arbejdsmiljø og tværfaglige samarbejde, højt niveau i faglighed og respektfuld pleje/omsorg til fulde er indfriet. Det er en inspiration at møde det engagement og høje arbejdsmoral der præger teamet. Jeg er faldet hurtigt til og syns allerede det er “mine borgere”. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. Kørekort til personbil er et krav. Ansættelsen er i gennemsnit 37 timer pr. uge eller efter aftale pr. 01-02-2023. Praktisk information Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 09-01-23 Ansættelsessamtaler vil blive afholdt Uge 2, 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Gitte Krog på 56927321 eller 30181285. Hjemmeplejen, Team Hasle er en del af Center for Ældre . Center for Ældre rummer, ud over Hjemmeplejen også Bornholms Regionskommunes plejecentre og myndigheds- og tilsynsfunktionen på ældreområdet. Centrets formål er at udvikle ældreplejen og arbejde for et helhedssyn på kommunens ældre ved at fokusere på den enkeltes styrker og ressourcer, og altid ved medinddragelse af den enkelte ældre. På Bornholm tror vi på, at alle ønsker et liv, hvor man er i stand til at klare sig selv så lang tid som muligt. I Hjemmeplejen har vi fokus på at medvirke til at vedligeholde og genoprette den enkelte borgers færdigheder, men også på at alle har ret til et værdigt liv uanset behovet for hjælp. Med respekt for, at mennesker er eksperter i egne liv, ydes individuel omsorg og pleje i samarbejde med den enkelte. Det betyder et stærkt fokus på den enkeltes livskvalitet og værdighed. Vi ønsker, at der er en konstant dialog mellem medarbejder og borger om ønsker og forventninger til tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen. Hjemmeplejen arbejder med et rehabiliterende sigte og med udgangspunkt i den Ældrepolitik, der er vedtaget i Bornholms Regionskommune. Center for Ældre Center for Ældre er en af Bornholms største arbejdspladser med sine ca. 1.000 ansatte.  Vores kerneopgave er at samarbejde med borgerne om at understøtte deres ressourcer og muligheder for at leve et aktivt, selvbestemmende og værdigt liv. Vi bestræber os på at dette samarbejde hver dag skal udfolde sig, så borgerne oplever høj grad af kvalitet. Vi træffer faglige og professionelle valg og bruger ressourcerne bedst muligt, ved at vi løser kerneopgaven sammen. Vi samarbejder på tværs af centerets enheder med borgene, deres familier og et netværk af frivillige. Som en del af holdet i Center for Ældre, har du gode muligheder for faglig udvikling og uddannelse. Sammen med dig tror vi på at vi kan få vores visioner for fremtiden og værdier for hverdagen til at leve. Bornholms Regionskommune som arbejdsplads Bornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag. BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv. Bornholms Regionskommune er en røgfri arbejdsplads. Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm? Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/ Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet