Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistenter til Fast Udekørende Aftenvagt

  • PRIVATPLEJEN, AALBORG ApS
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Da Virksomheden er i rivende udvikling søger  vi yderliger 2 idlsjæle med hjertet på rette sted, med tiltrædelse pr 1 december 2022 eller efter nærmere  aftale. Stillingerne er som  social og sundhedsassistent til fast udekørende aftenvagt . Du skal varetage pleje og omsorgs opgaver hos borger i Aalborg og Jammerbugt  Kommune. Kunne arbejde med en rehabiliterende tilgang. Kunne vartage mange forskellige opgaveoverdragende indsatser fra hjemmesygplejen. Være istand til at arbejde målrettet med alle sundhedslovsopgaver beskrevet i  Aalborg og Jammerbugt Kommunes kompetenceprofil for Social og Sundhedsassistenter. Være rubust, have overblik og kunne holde mange bolde i luften i løbet af din vagt. Være ansvarshavende aftenvagt  i alle  dine vagter hvilket bla. indebærer nødkaldsbetjening, administrative opgaver i forbindelse med sygdomsdækning i wekender  samt værre sparringspartner for resten af dine aftenvagtskollegaer . Der er tale om en stilling på 30 timer med weekend vagt hver 2 weekend og fast fri hver mandag / tirsdag eller onsdag/ torsdag Du skal være indstillet på fleksible mødetider der varierer fra 15.00- 00.00 alt efter borgernes behov Privatplejen er godkendt i Aalborg og Jammerbugt  Kommune og har mere end 25 års erfaring med levering af hjemmeplejeydelser. Vi har en vision om at være Danmarks mest attraktive leverandør indenfor pleje og omsorg samt yde en professionel og vedkommende hjælp til de borger der har valgt os, med udgangspunkt i borgernes selvbestemmelsesret og  deres ressourcer så de oplever hjælpen som aktiverende,nærværende, varm og rehabiliterende. Privatplejen  er 100 % dansk ejet og har overenskomst med FOA og 3 F . De første 3 måneder af ansættelsen sker på prøve. Du skal have kørekort og villig til at stille  egen bil til rådighed. Kune tale og skrive dansk. gerne kendskab til Cura, Nexus og FMK, samt være uddandet som SSA og have autorisation,for at kunne komme i betragtning til denne stilling. Ligeledes vil kenskab til hverdags rehabilitering  være en fordel men ikke et krav. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet