Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i kardiologi i Hovedstadens område Syd med fokus på ledelse, forskning eller undervisning

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Amager og Hvidovre Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler, og du kan nu blive en del af holdet på en stor og dynamisk hjerteafdeling, der fra januar 2023 lægges sammen med Hjerte- og medicinsk afdeling på Glostrup Hospital. Vi tilbyder at profilere din ansættelse hos os, så du får mulighed for særligt at udvikle et af områderne ledelse, forskning og undervisning parallelt med din kliniske uddannelse. Som reservelæge vil du arbejde på Hvidovre Hospital samt i mindre omfang på Amager Hospital. På Amager matriklen indgår man kun i dagfunktioner uden vagt. Stillingen som reservelæge ved Hjertemedicinsk Afdeling er ledig til besættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale og er af tolv måneders varighed. Du vil indgå i et selvstændigt vagtlag med god backup. Du vil få vagtarbejde, superviserede ambulante opgaver og stuegang. Der er i afdelingen faste kurser i ekkokardiografi, ”Ekkokørekort”, som er til stor glæde for afdelingens yngre læger. Vores forventning er, at du efter ansættelse har opnået stor rutine i EKG-tolkning og akut kardiologi samt at du kan udføre basal ekkokardiografi. Vi gør meget ud af, at der er et godt arbejdsmiljø på afdelingen og forventer, at du bidrager til dette. Om afdelingen Personalemæssigt består Hjertemedicinsk Afdeling af flere end 400 personer med aktuelt omkring 131 senge fordelt på de tre matrikler. Vi har et stort hjerteambulatorium med en række specialiserede ambulante funktioner og imaging funktioner. Der foregår på Hjertemedicinsk Afdeling en omfattende forskningsaktivitet og du kan blive koblet på et af vore projekter ved interesse. På vores aktuelle hold af mellemvagter (ni) fortsætter tre nu i forskningsansættelse hos os eller på andet forskningscenter. Hjertemedicinsk Afdeling har en stor interesse for telemedicin og andre innovative og patientinddragende initiativer, og du kan få mulighed for at deltage i og præge dette felt. I starten af 2024 flytter Hjertemedicinsk Afdelings Hvidovre matrikel til Ny Amager Hvidovre Hospital, som aktuelt er under opførelse. Løn og ansættelse: Sker i henhold til gældende overenskomst og ny løn. Yderligere oplysninger: Er der spørgsmål eller ønske om uddybning af ovenstående kontakt venligst: Konstitueret cheflæge, klinisk lektor, PhD Ulrik Dixen Tlf. 2935 0839 eller e-mail: ulrik.dixen@regionh.dk Ansøgning: Fremsendes online via linket, sammen med CV samt dokumentation for tidligere ansættelse. Ansøgningsfrist: 29.12.22. Samtaler forventes afholdt løbende på teams eller fysisk. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet