Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vores sekretærkollega har søgt nye udfordringer, så vi har en ledig stilling i et stærkt tværfagligt fællesskab med gode kollegaer, spændende opgaver og en vigtig patientgruppe

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi står netop og mangler en dygtig og fagligt stærk sekretærkollega til Børne- og ungdomspsykisk Center (BUC), der er beliggende på Bispebjerg Hospital. Din ansættelse vil være i vores ambulatorium for større børn, der varetager udredning og behandling af børn i alderen 8-13 år med forskellige børnepsykiatriske vanskeligheder f.eks. autismespektrum-forstyrrelser, ADHD eller følelses- og adfærdsmæssige forstyrrelser. Hvem er vi? Pia : Jeg er 36 år gammel, og har været ansat i BUC i 10 år. Det bedste ved mit arbejde er gode kollegaer. Katrine : Jeg er 35 år gammel, og har været ansat i BUC i 7 år. Nogle af de ting jeg sætter mest pris på ved mit arbejde er mit gode samarbejde med de andre sekretærer samt det tværfaglige samarbejde. Derudover den fleksibilitet vi har. Uzma : Jeg er 41 år gammel, og har været ansat i BUC i 5 år. Jeg er glad for mine søde kollegaer og mulighed for kompetenceudvikling. Victoria : Jeg er 26 år gammel, og har været ansat i BUC i 3 år. Jeg sætter meget stor pris på det tætte samarbejde, jeg dagligt har med både mine sekretærkolleger og de øvrige faggrupper i afsnittet. Derudover også den store fleksibilitet, der er i arbejdet. Hvad kan vi tilbyde? En arbejdsplads i udvikling hvor du, sammen med dine kollegaer, har en helt central betydning for vores patientforløb. Du styrer det administrative forløb og binder det sammen med både første og sidste hånd på forløbet. Nedenstående arbejdsopgaver er i fokus: Arbejde i Sundhedsplatformen, herunder: håndtering af henvisninger, bookninger, indkaldelser, erklæringer, underretninger samt kvalitetssikring gennem arbejdslister Understøttelse af, at vi i afsnittet overholder udrednings- og behandlingsretten for vores patienter I samarbejde med de øvrige lægesekretærer i afsnittet, kommer du bl.a. til at arbejde i front i skrankefunktionen (en integreret del af vores sekretariat), hvor du varetager mange forskellige opgaver – herunder modtagelse af vores patienter/deres familier og henvendelser fra behandlerne i afsnittet. Vi arbejder efter en rulleplan for at sikre størst muligt kendskab til sekretariatets opgaver. De fleste af disse udføres i en back-office funktion. Gode muligheder for faglig udvikling. Hos os er det vigtigt, at du udvikler dig fagligt, derfor vil du blive lært op i alle vores funktioner. Du kan sætte dit præg på arbejdsopgaverne. Som vores kollega inddrages du i forandringsprocesser og optimering af arbejdsgange. Så har du forslag til ændringer, skal du endelig byde ind med dine forslag. Fleksibilitet. Efter grund oplæring vil der være mulighed for hjemmearbejdsdage, såfremt arbejdet og fremmødet i sekretariatet tillader det. Organisering Du bliver (ligesom os) en del af Klinisk Sekretariat , der består af en stor engageret sekretærgruppe på tværs af hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden. Vi arbejder i fællesskab på at styrke sekretærernes arbejdsopgaver og sikre vores patienter og pårørende en ensartet høj kvalitet. Klinisk Sekretariat har sekretærer fordelt på 5 matrikler (Glostrup Hospital, Det Ambulante Hus i Brøndby, Bispebjerg Hospital, Hillerød Hospital og Bornholms Hospital). Der er 4 matrikelledende lægesekretærer og en sekretariatsleder, der sammen har ansvar for driften og ledelsen af Klinisk Sekretariat. Vi har et godt netværk af SP-nøglepersoner og registreringsansvarlige – både lokalt og på tværs af centret. Hver måned har vi et særligt fokus på SP-relaterede emner og optimering af vores registreringspraksis. Faglig udvikling er i fokus i BUC. Det omhandler kompetenceudvikling på vores nuværende kerneopgaver, men også hvis vi ser 3, 5 eller 10 år ud i fremtiden. Vi har for nuværende et nyopstartet arbejde med en kompetencestrategi for sekretærerne på tværs af vores center. Omkring udvikling stiller vi krav til os selv, men også til dig. Hvad forventer vi af dig? Du har lyst til at hjælpe børn og unge samt deres familier gennem et forløb i Børne- og Ungdomspsykiatrien Du er gerne uddannet lægesekretær eller har kompetencer svarende hertil Du har interesse for psykiatrien som speciale Din arbejdstid tilrettelægges i tidsrummet kl. 07.30 til 15.00 Du har gode IT-kompetencer med rutine i brugen af Sundhedsplatformen Derudover kan du sætte flueben ved: Kommunikation. Du kommunikerer respektfuldt med patienter og pårørende med fokus på deres individuelle situation. Med dine gode kommunikative egenskaber og din sans for service kan du give vores patienter den bedste start på deres forløb i ambulatoriet. Samarbejde. I stillingen vil du få mange samarbejdspartnere både internt og eksternt. Du er god til at formidle din monofaglige viden og erfaring, og du er samtidig god til at lytte og inddrage dine tværfaglige kollegaers perspektiver og kompetencer. Fagligt engagement. Lægesekretærens rolle og arbejdsopgaver er under stadig forandring, vi har derfor brug for en kollega, der sammen med os i den samlede sekretærgruppe i Klinisk Sekretariat kan se udviklingspotentiale i vores arbejdsopgaver og arbejdsgange. Nysgerrighed. Du har interesse i og er nysgerrighed på udvikling og optimering af vores arbejdsopgaver. Du byder ind med forslag til nye tiltage og deltager engageret i vores udvikling. Du skal også være nysgerrig på dine kolleger og dig selv, så vi flytter os som team, og altid arbejder for at skabe de bedste patientforløb. Afveksling. Dine arbejdsopgaver er alsidige, og du kommer til at skifte mellem flere forskellige opgaver på en arbejdsdag. Det er derfor vigtigt, at du trives med en varieret arbejdsdag, og at du er god til hurtigt at omstille dig. Løn og vilkår Stillingen er på 37 timer og vi ønsker at du starter snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Vil du vide mere? Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen/afsnittet, er du mere end velkommen til at kontakte vores matrikelledende lægesekretær Jeanette Dahl Hansen på 21 12 00 41 eller jeanette.dahl.hansen@regionh.dk . Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Vi glæder os til at høre fra dig Kan du se dig selv blive vores kommende kollega, så send os en motiveret ansøgning, cv og uddannelsesbevis via linket senest 8. januar 2023. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 16. januar 2023. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet