Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Stefanshjemmet søger en social- og sundhedsassistent til Havglimt 1.sal pr. 1/2 eller 1/3 2023

  • STEFANSHJEMMET
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Stefanshjemmet søger 1 social- og sundhedsassistent til afdelingen Havglimt 1. sal. i en fuldtidsstilling eller evt. færre timer hvis det ønskes.  Det er pr. 1. februar eller 1. marts 2023. Stefanshjemmet er et bo- og beskæftigelsestilbud til mennensker med erhvervet hjerneskade og/eller svære fysiske handicap. På afdelingen Havglimt 1, som har den flotteste udsigt ud over Aarhus bugt er der 10 beboere mellem 50 og 70 år som er visiteret til et bo- og aktivitetstilbud. Vi søger en medarbejder, der har lyst til at indgå i plejen og omsorgen for beboerne samt være med til at give beboerne et aktivitetstilbud dagligt. Vi arbejder med udvikling ved at sætte vores ønsker og drømme i spil og ved at drøfte indsatserne til beboerne tværfagligt. Vi værdsætter såvel monofagligheden som tværfagligheden, så de enkeltes kompetencer og viden kommer i spil til gavn for beboerne. Vi søger en medarbejdere, som: er fagligt velfunderet og brænder for sit fag. har blik for at anvende sin faglighed ind i hverdagen, både gennem den daglige pleje og omsorg og gennem meningsfuld og lystbetonet aktivitet for og med beboerne. evt. har viden om neuropædagogik. ser værdien i dokumentation og deling af viden i en tværfaglig kontekst. Har øje for de sundhedsfaglige aspekter omkring beboerne og sætter det i spil tværfagligt. Evt. har lyst til at undervise kolleger med anden faglighed omkring sundhedsfaglige problematikker. Evner at tage sig tid til nærvær med beboerne og påskønner livshistorierne. er engageret og god til at se muligheder. er udadvendt, opsøgende og initiativrig. På afdelingen er der lige nu 18 medarbejdere og en del weekendmedarbejdere med forskellig baggrund og faglighed til at varetage pleje, omsorg, bostøtte og aktivitet for beboerne efter serviceloven. I praksis betyder det blandt andet, at vi hver dag tilbyder aktiviteter for vores beboere i afdelingen eller ud af huset. Som ansat på Stefanshjemmet er det vigtigt for os, at du er fagligt stolt, engageret og har hjertet på rette sted og et menneskesyn der stemmer overens med Stefanshjemmets værdier, herunder respekten for det enkelte menneske og retten til selvbestemmelse.  Dagligdagen byder på faglige udfordringer, etiske dilemmaer, gode kollegaer, godt arbejdsmiljø og højt humør.  Vi påskønner de gode grin sammen med hinanden og med beboerne. Vi er en afdeling i en spændende og god udvikling og har mange ideer, vi gerne vil sætte i spil sammen med dig. Vi har en beboer, der har behov for en person til rådighed i sine vågne timer. Medarbejdere, der ansættes, har arbejdsopgaver både hos denne beboer og på den øvrige afdeling. De dage man er hos denne ene beboer, har man som udagngspunkt ikke opgaver i resten af afdelingen. Vagten hos denne beboer er delt op i 7 timers vagter i tidsrummet kl. 630-21.  Den øvrige afdelings vagter ligger indenfor tidsrummet 7-23. Denne beboer er sansesart og har behov for en nuanceret tilgang til at veksle mellem skærmning og aktivitet samt at medarbejdere kan aflæse beboeren og tilbyde aktivitet og samvær i en overskuelig og veltilrettelagt ramme. Beboerens adfærd er grundet hjerneskaden forskelligartet og spænder fra en rolig og afbalanceret adfærd til i nogle situationer en agiteret adfærd. Der arbejdes neuropædagogisk bl.a. omkring arousalregulering gemmen sanser, nærvær og aktivitet samt med målrettet kontaktskift. Vi tilbyder faglig supervision ift. denne beboer. Der er respirationsvagt til denne beboer. Vi er i en spændende proces med opbygning af en fælles kultur på baggrund af nye ansatte pga. nye opgaver. Vi drøfter dilemmaer, vores værdier, samarbejde og afprøver det i praksis med hinanden. Du vil få kollegaer, som værdsætter det sociale blandt kollegerne og som glæder sig til at møde dig. For at du kommer til at føle dig velkommen og fagligt godt klædt på, vil der blive udarbejdet et introduktionsprogram til dig, ligesom du vil få en mentor til at sikre din oplæring i huset. Vi har internt på Stefanshjemmet et sundhedsfagligt netværk og et pædagogisk netværk og et terapeutisk netværk, hvor vi har et læringsmiljø, som vi i fællesskab understøtter. Arbejdstiden er skiftende dag- og aftenvagter med arbejde hver 3. weekend. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til principperne om nyløn efter overenskomst med de faglige organisationer. Stefanshjemmet er en selvejende institution med driftoverenskomst med Aarhus Kommune. Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Tina Rudebeck Holm tlf. 4185 7871 for at høre mere om det daglige arbejde eller for at få en rundvisning, inden du søger. Du kan indhente mere viden om Stefanshjemmet på www.stefanshjemmet.dk Stillingen ønskes besat 1. februar eller 1. marts 2023. Ansøgningsfristen er den 2. januar 2023 kl. 08:00. Der vil blive afholdt samtaler løbende når vi får spændende ansøgere, og senest den 5. januar 2023. Ansøgningen skal sendes pr. mail til stefanshjemmet@aarhus.dk mærket "sosu-assistent hg1" Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet