Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du være en del af vores fantastiske ambulante sekretærteam i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg?

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi er ret spændte på at få en ny lægesekretærkollega, der sammen med os får de administrative opgaver til at køre i vores Ambulatorie for Spiseforstyrrelser. Vi er blevet opnormeret med en stilling på 37 timer/uge, så vi har brug for netop dig. Velkommen indenfor Du får en hverdag, hvor vi har et tæt tværfagligt samarbejde med vores behandlere, og hvor vi altid arbejder efter at skabe gode patientforløb. Vi vil selvfølgelig sørge for, at du får en god oplæring og lander godt hos os. Ved behov, så hjælper alle hinanden på tværs af vores afsnit, så der kan komme opgaver fra nogle af vores andre ambulatorier som f.eks. hjælp til telefoner eller spørgsmål fra patienter og pårørende. Du vil sidde i nyrenoverede omgivelser sammen med os, men også to sekretærkolleger fra et døgn- og et dagafsnit. Vi er fordelt på forskellige kontorer, men sidder tæt på hinanden. Arbejdsopgaver Arbejde i Sundhedsplatformen herunder: Håndtering af henvisninger, bookninger, indkaldelser, indkaldelse til netværksmøder, erklæringer, underretninger og kvalitetssikring bl.a. via arbejdslister. Kommunikation med familier, behandlere og samarbejdspartnere. Indhentning af skoleudtalelser og lign. Tage imod patienter, hvis de henvender sig i receptionen. Besvare telefonopkald. Da det er en nyoprettet stilling, vil der være mulighed for, at opgaverne løbende justeres. Hvem vi er Stine H. (36 år – ansat i 6 år), Bettina (57 år – ansat i 8 år), Sanne (58 år – ansat i 18 år), Janne (52 år – ansat i 18 år) og Stine U. (46 år – ansat i 17 år) I vores lille sekretariat i ambulatoriet har vi et virkelig godt samarbejde, hvor der er plads til humor og en uformel tone. Vores hverdag er præget af spændende opgaver, god struktur, ansvarsområder for den enkelte, lysten til at lære nyt samt yde vores bedste for et velfungerende ambulatorie. Vi har desuden stor fleksibilitet og medindflydelse i ambulatoriet, hvilket alt sammen bidrager til vores arbejdsglæde og trivsel. Du vil blive vores tætte kollega og sparringspartner i Ambulatorie for Spiseforstyrrelser, der behandler børn og unge i alderen fra 4 til 17 år. Vores behandlergruppe på ca. 42 medarbejdere består af psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgiver og diætist. Lidt om dig Du er uddannet lægesekretær eller har kompetencer svarende hertil. Psykiatrierfaring foretrækkes, men er ikke et krav. Du har gode IT-kompetencer med rutine i brugen af Sundhedsplatformen. Vi tilbyder Fagligt dygtige nye kolleger, som dagligt supplerer hinanden kompetencer. En udpræget tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder sammen om vores patienter og deres familier. Vi arbejder i en rummelig organisation med plads til forskelligheder. Vi gør os umage med at inddrage hinanden i vigtige beslutninger. En fleksibel arbejdsplads, hvor du har medindflydelse på arbejdstider og form. Organisering Som lægesekretær hos os, bliver du ansat i Klinisk Sekretariat , der huser en stor og engageret sekretærgruppe på tværs af hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Vi arbejder i fællesskab på at styrke lægesekretærernes arbejdsopgaver og sikre patienter og pårørende en ensartet høj kvalitet. Klinisk Sekretariat har sekretærer fordelt på 5 matrikler (Glostrup Hospital, Det Ambulante Hus i Brøndby, Bispebjerg Hospital, Hillerød Hospital og Bornholms Hospital). Der er 4 matrikelledende lægesekretærer og en sekretariatsleder, som sammen står for driften og ledelsen af Klinisk Sekretariat. Derudover er faglig udvikling i fokus hos os. Det omhandler kompetenceudvikling på vores nuværende kerneopgaver, men også hvis vi ser 3, 5 eller 10 år ud i fremtiden. Vi har for nuværende et nyopstartet arbejde med en kompetencestrategi for sekretærerne på tværs af vores center. I den proces bliver alle sekretærerne involveret bl.a. på en kommende temadag. Omkring udvikling stiller vi krav til os selv, men også til dig. Løn og vilkår Stillingen er på fuld tid, og vi ønsker, at du starter snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Vil du vide mere? Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen/afsnittet, er du mere end velkommen til at kontakte vores matrikelledende lægesekretær Jeanette Dahl Hansen på 21 12 00 41 eller på mail jeanette.dahl.hansen@regionh.dk . Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads her: Job i psykiatrien Kan du se dig selv blive vores nye kollega? Så send os en motiveret ansøgning, dit cv og uddannelsesbevis senest den 8. januar 2023. Vi vil se rigtig meget frem til at modtage den. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 18. januar 2023. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet