Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge, Lungemedicinsk Sektion, Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hermed opslås stilling som afdelingslæge ved Lungemedicinsk Sektion, Lungemedicinsk-endokrinologisk afd, Hvidovre Hospital til besættelse fra den 1. juli 2023 eller efter aftale. Afdelingen består af 3 specialesektioner: lungemedicinsk sektion, endokrinologisk sektion samt palliativt afsnit, som varetager den specialiserede palliation i planområde Syd. Lungemedicinsk sektion har et sengeafsnit med 28 senge, heraf 2 semi-intensive pladser samt pladser til non-invasiv ventilation. Sektionen har stor ambulant aktivitet med ambulatorium, daghospital, rehabilitering, telemedicin, udgående KOL-funktion og forskningsenhed. Lungemedicinsk Sektion varetager lungemedicin på hovedfunktionsniveau i Hvidovre Hospitals optageområde og har endvidere regionsfunktion for planområde syd indenfor svære lungeinfektioner, svær astma og IPF (sidstnævnte i et formaliseret samarbejde). Stillingen ønskes besat med speciallæge i intern medicin: medicinske lungesygdomme. Afdelingslægen vil som udgangspunkt have tjeneste i såvel sengeafsnit som det ambulante område i Lungemedicinsk Sektion. Baseret på ansøgerens interesseområder kan der forhandles et funktions- og ansvarsområde indenfor sektionens ambulante blok eller sengeafsnit. Der vil være mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter indenfor sektionens hovedinteresseområder, som er obstruktive lungesygdomme, telemedicin, palliation samt pleurasygdomme. Stillingen er forbundet med deltagelse i klinikvagt, som aktuelt indebærer en 9 skiftet tjeneste fra 15-18 på hverdage samt en 9 skiftet weekendfunktion fra 8-18 - begge funktioner med efterfølgende beredskabsvagt uden fremmøde. Afdelingslægen vil endvidere skulle deltage i tjeneste på Amager matriklen med stuegang samt ambulatoriefunktion. Omfang af udefunktion på Amagermatriklen forhandles ved ansættelse. Afdelingen deltager i studenterundervisningen. Ansættelse vil ske på overenskomstmæssige vilkår. Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Pia Thaning, telefon 38 62 05 90 / e-mail: pia.thaning@regionh.dk Ansøgningen sendes via online linket nedenfor. Ansøgningsfrist: 1. februar 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet