Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Gentofte matriklen søger operationssygeplejersker til vagtfri stilling på centralt operationsafsnit, på Herlev og Gentofte Hospital

  • Gentofte Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du erfaring eller ønsker du at tilegne dig erfaring indenfor operationssygeplejen, så grib muligheden og bliv en del af vores afdeling. Vi prioriterer faglig udvikling højt og har fokus på kompetenceudvikling. Udover din individuelt tilrettelagte oplæring, arbejder vi målrettet med kompetencekort for både nye og erfarne operationssygeplejersker. Kompetencekortene er en naturlig del af vores faglige udvikling. Vi er ca. 60 operationssygeplejersker med højt fagligt niveau, som søger nye kollegaer til faste stillinger. Vi hører under Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Gentofte Hospital. Vi arbejder ud fra hospitalets vision ”Godt behandlet” og bestræber os på, at lave de bedste operationsforløb for patienterne. Operationsafsnittet yder sygepleje af høj kvalitet til elektive operationspatienter og vi arbejder i dagvagt. Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling består af anæstesi-, operations-, opvågnings-, og intensivafsnit, samt sterilforsyning. Afdelingen er tværgående med flere forskellige funktioner og opgaver, der alle knytter sig til behandlingen på de kliniske afdelinger. Vi søger særligt operationssygeplejersker som har interesse i håndkirurgien samt urologi. Håndkirurgien på Gentofte Hospital er Regionens største håndkirurgiske enhed og det urologiske speciale, er en af Regionens største urologiske afdelinger, og er Europas største center for stenkirurgi. Vi fjerner sten endoskopisk, antegradt og perkutant under røgtenvejledning samt udfører et bredt spekter af kirurgi til afhjælpning af vandladningsgener samt noget protesekirurgi. I begge specialer har vi et stort patientflow på ca. 3-7 operationer pr. stue pr. dag og håndterer akutte såvel som elektive patienter i løbet af dagen. Vores patienter er en blanding LA og fuld narkose og særligt for håndkirurgien opereres de fleste patienter i LA eller blok og udskrives direkte fra operationsgangen. Vi arbejder i dagvagt på hverdage og arbejdstiden er kl 07.30-15.10 + senvagt til kl 16.10. Følgende specialer er repræsenteret på Gentofte: Alloplastik kirurgi Idrætskirurgi Håndkirurgi Gastro- og karkirurgi Urologi Afdelingen arbejder med, at alle operationssygeplejersker på sigt erhverver sig kompetencer indenfor 2 specialer eller mere. Vi lægger vægt på: Gode, effektive og sammenhængende patientforløb At patienter, pårørende og personale føler sig god behandlet Høj kvalitet i behandlingen Medarbejderinddragelse Aktiv deltagelse i udvikling Vi tilbyder: Deltagelse i faglige netværk Fokus på klinisk operationssygepleje, udvikling, forskning og uddannelse Individuelt intro- og oplæringsprogram Fokus på kompetenceudvikling – i form af kompetencekort samt efteruddannelse. Det tilstræbesat alle erfarne operationssygeplejersker på sigt tager nationale kompetencekort A samt at nyansatte sygeplejersker uden operationserfaring ligeledes tager nationale kompetencekort 1-8 Fokus på god trivsel i afdelingen Engageret personaleteam, der værdsætter et godt tværfagligt samarbejde og arbejdsmiljø Højt informations- og undervisningsniveau Dine kompetencer: Du har lyst til at arbejde med operationssygepleje Du må gerne have viden om/og have taget kompetencekort for operationssygeplejersker Du må gerne have erfaring med at oplære kollegaer indenfor operationssygeplejen Du må gerne have taget relevante kurser indenfor for operationssygepleje, gerne diplommodul for operationssygeplejersker Du må gerne have viden om genbehandling af operationsudstyr/instrumenter Du vil gerne være med til at udvikle og styrke operationssygeplejen i afdelingen Du er interesseret, nysgerrig og opsøgende Du ser muligheder og vil gerne være med til at udvikle effektive og gode patientforløb Du er fleksibel, entusiastisk og har gode samarbejdsevner Du vil bidrage positivt til samarbejdet og arbejdsmiljøet i afdelingen Du har lyst til faglige udfordringer Din løn fastsættes i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling i relation til dine kompetencer. Et af målene i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken. Vil du gerne vide mere er du velkommen til at kontakte: Oversygeplejerske, Charlotte Steffensen 38 67 38 26 Ansøgningsfrist 03.01.2023 Samtaler holdes løbende. Stillingerne ønskes besat snarest. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet