Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Prøv et spændende job som lægestuderende på Psykiatrisk Center Ballerup

  • Psykiatrisk Center Ballerup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Du har nu mulighed for at søge stillingen som stud.med. / lægevikar på Psykiatrisk Center Ballerup og blive en del af vores velfungerende studenterhold. Holdet er en fast del af vagtbemandingen i Akutmodtagelsen, hvor der foretages akutte vurderinger og behandling af patienter med mange typer af psykiske lidelser. Udover jer vil en forvagt, mellemvagt, bagvagt og en speciallæge i psykiatri være til stede. I Akutmodtagelsen arbejder både studerende, læger, psykologer og andre fagpersoner sammen om at yde god behandling til patienterne, og vi har et stærkt fokus på uddannelse bl.a. ved supervision. Vi ser studenterholdet som en styrkelse af Akutmodtagelsen og ser frem til at byde endnu en gruppe dygtige unge kolleger velkommen. Dine arbejdsopgaver Samtale med alle nye patienter i modtagelsen i samarbejde med det øvrige personale i Akutmodtagelsen. Superviserede gennemgange og stuegang i Akutmodtagelsen. Her lærer du at lægge plan for indlæggelsen og følge op på de akutte problemstillinger. Du varetager opgaver, der svarer til dit faglige niveau, så du føler dig tryg og trives på arbejdspladsen, samtidig med at du får en masse læring ud af det. Du har altid mulighed til at konferere med mere erfarne kollegaer, og som en del af holdet får du konstant supervision og feedback af lægerne i vagtholdet. Vi forventer, at du: er stud.med. på min. 9. semester med bestået eksamen i psykiatri har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale har interesse for tværfagligt samarbejde kan lide at have mange bolde i luften og er en flittig teamplayer har et ønske om at sikre alle patienter en venlig og professionel modtagelse og vurdering i en travl, uvisiteret skadestue. Ansættelsesvilkår Stillingen er med start hurtigst muligt. Den daglige arbejdstid er 11.00-20.00 på hverdage, og der vil være mulighed for at byde ind på weekendvagter i dagtid mhp. at hjælpe bagvagten med dagens opgaver. Introduktionen ligger i den første uge af måneden og består af 5 undervisningsdage centralt i Region Hovedstadens Psykiatri umiddelbart efterfulgt af 2 introdage lokalt på Psykiatrisk Center Ballerup samt en følgevagt i skadestuen. Du ansættes efter overenskomst med Foreningen af Danske Lægestuderende. Ansøgningsprocedure Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos overlæge Stine Lundstrøm på stine.lundstroem@regionh.dk . Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023. Send din ansøgning, CV, uddannelsesbevis og evt. relevante bilag via linket. Vi afholder samtaler løbende. Om Psykiatrisk Center Ballerup Du bliver en del af Psykiatrisk Center Ballerup med ca. 750 medarbejdere og deriblandt omkring 40 speciallæger og lige så mange yngre læger. Vi har: Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling En række psykiatriske ambulatorier, FACT- og OPUS-teams Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, PTSD, rehabilitering og døvepsykiatri Forskning og undervisning Du kan også læse og høre mere om Psykiatrisk Center Ballerup på www.psykiatri-ballerup.dk eller Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet