Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Akut gastro-kirurgi søger ny kollega

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Lyder hurtige beslutninger, hurtig handlen, højt patient flow, tæt samarbejde og til tider svære beslutninger spændende i dine ører? Sætter du pris på høj faglighed og god kommunikation, så har vi en spændende stilling til dig. Præsentation af afsnittet: Afsnittet har 30 sengepladser + 10 vurderingssenge i den Fælles Akut Modtagelse, FAM. Afsnittet er specialiseret i øvre kræftsygdomme, akut kirurgi, elektiv kirurgi og pneumo-hæmothorax. Da afsnittet rummer både de hurtige og længerevarende forløb, har vi to områdeansvarlige overlæger til at flankere vores oversygeplejerske i afsnittet, sådan at spektret af patientforløbene tilrettelægges med den bedst mulige behandling og pleje. Vi arbejder i et samlet behandlingsteam, bestående af læger, sygeplejersker, farmakonom, fysioterapeut og diætist, alle med fokus på det hele patientforløb. I øjeblikket har vi fokus på den akutte operationspatient. Her arbejder vi med det fælles sprog, og på at få standardiseret det postoperative forløb. Derudover arbejder vi med optimering af vores palliative forløb, hvor vi bl.a. arbejder med implementering af virtuel stuegang, samt systematisering af disse arbejdsgange. Alle spændende projekter med fokus på patientforløbet. Vi er en personalegruppe på 57 fastansatte medarbejdere og 14 timelønnet. Vi er repræsenteret i alle aldersgrupper, hvilket er med til at give en god gruppedynamik. Vi arbejder fokuseret med vores faglighed, arbejder løbende på at skabe et godt arbejdsmiljø med høj trivsel, og er åben for nye idéer og tanker. Vi kan tilbyde dig: Grundig oplæring og introduktion af en varighed efter individuelle behov Mulighed for ofte at deltage i specialerelevant undervisning af vores kliniske sygeplejespecialist samt læger. Fordybelse i den akutte- og den kirurgiske patient fra A til Z Fokus på faglig udvikling og klinisk lederskab af erfarne sygeplejersker En arbejdsplads med høj tværfaglighed, hvor vi i afsnittet har ansat farmakonomer, der er en aktiv del af hverdagen. Engagererede kollegaer der brænder for de gastro-kirurgiske patienter Vi søger en sygeplejerske, der: Ønsker at være en aktiv og dynamisk medspiller i fortsat udvikling af afsnittet Ønsker at være med til at skabe ’det gode sammenhængende patientforløb’ og skabe tryghed hos patienterne Trives med et stort patientflow, og det at have flere bolde i luften samtidig Stiller sig undrende og nysgerrig over for det sete Sætter en ære i udøvelse af høj faglighed Trives i en stor personalegruppe, hvor smil og god kommunikation er hverdag Ansættelsesvilkår Stillingen er på 32-37 timer i skiftende vagter, med weekend hver 3. uge. Vi arbejder med ønskeplaner, så arbejdstiden i størst muligt omfang kan efterkomme dine behov, og vi bestræber os på at arbejde i to holdskift. Skulle du have et ønske om en fast aften- eller nattevagt stilling, kan det også være en mulighed Ansøgningsfrist er den 5. februar 2023 kl. 23:59, og der vil løbende blive afholdt samtaler. Har vi vækket din interesse er du velkommen til at kontakte oversygeplejersken Bettina Pedersen 48295948 betk@regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet