Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sagsbehandler til Glostrup Kommunes ungeindsats

  • Glostrup Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Unge- og Uddannelsesenheden i Glostrup Kommune søger en dygtig myndighedssagsbehandler Vil du være med til at sikre et godt fundament for Glostrup Kommunes unge, så de igen bliver klar til at gå i uddannelse eller job? Så er du måske vores nye kollega. Vores målgruppe er de 15-30 årige. Stillingen er placeret i Unge- og Uddannelsesenheden, som organisatorisk er en del af Center for Borger og Arbejdsmarked, men samtidig har sin egen politisk bestemte ungestrategi. Vores ungestrategi fastsætter, at vi skal arbejde med den unge i centrum. Det stiller krav til, hvordan vi tænker, herunder at vores indsats skal medvirke til, at de unge opnår en stabil tilknytning til enten uddannelse eller job. Vi tænker derfor i helheder og i tæt samarbejde med de øvrige forvaltningsgrene omkring os, ligesom vi vægter vores relation med den unge og et struktureret og målrettet arbejde med den unges motivation. Vi har de senere år reduceret antallet af unge på forsørgelse, enten fordi de er gået i uddannelse eller i job, og reduktionen gør, at flere af de unge, vi møder nu, har andre problemstillinger end blot manglende job eller valg af uddannelse. Det stiller krav til vores evne til at opnå mestring og udfoldelse hos de unge. Vi vægter derfor ansøgere, som dels har livserfaring og dels energi til at kunne bringe ressourcerne frem hos den enkelte unge. Konkret vil vores kommende kollega skulle arbejde med både aktivitetsparate unge, uddannelsesparate unge med særlige udfordringer samt unge omfattet af KUI-lovgivningen. Du skal derfor have lyst til og meget gerne også erfaring med at arbejde med disse målgrupper. Som sagsbehandler hos os medvirker du til at gennemføre en effektiv uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats for de unge. Det sker i et samarbejde med vores mentorer, virksomhedskonsulenter, boligsociale medarbejder, UU-vejledere og øvrige sagsbehandlere, ligesom du vil få stærke koblinger til den øvrige brede ungeindsats i Glostrup Kommune: Familieafsnittet, Ydelsesteamet, det voksensociale område osv. I Unge- og Uddannelsesenheden får du gode og omsorgsfulde kolleger. Vi passer på hinanden og har en rar og humoristisk omgangstone. Vi forventer, at du har: Relevant uddannelsesbaggrund som socialrådgiver eller socialformidler Bredt kendskab til arbejdsmarkedet Grundlæggende kendskab til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Retssikkerhedsloven på det sociale område Kendskab til Aktiv Socialpolitik og Serviceloven Erfaring med ungemålgruppen og med motiverende samtaler Erfaring med håndholdt indsats og resultatorienteret tilgang Evnen til at trives på en arbejdsplads, hvor hverdagen og opgaverne kan være uforudsigelige Gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt Stærke IT-færdigheder Evne til at arbejde struktureret og med fokus på konkrete mål og delmål Ønske om at indgå i et team med dine kollegaer og lyst til meningsudvekslinger og vidensdeling på et højt fagligt niveau Erfaring i at arbejde med at skabe udvikling og progression hos sårbare unge og unge med særlige behov Udadvendthed, humor og en positiv tilgang til opgaverne En stor portion tålmodighed og empati Vi tilbyder: Engagerede og dygtige kollegaer En uformel omgangstone og en udtalt motivation for arbejdet En udviklingsorienteret arbejdsplads Fokus på trivsel, mulighed for indflydelse, kompetenceudvikling og dialogbaseret samarbejdsform Introduktionsprogram og oplæring Flekstidsordning Stillingen er på 37 timer og ledig til besættelse 1. marts 2023 – eller evt. 1. februar. Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst. Ansøgningsfristen er mandag 9. januar 2023 kl. 8:00. Ansættelsessamtaler afholdes mandag 16. januar 2023. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig koordinator Anne Oldenborg Steffensen på mail anne.oldenborgsteffensen@glostrup.dk eller telefon 2425 8901 eller funktionsleder Anne Sinding på mail anne.sinding@glostrup.dk eller telefon 2035 1658. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet