Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger en engageret introduktionsreservelæge til Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital

  • Bispebjerg Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

1 ét-årig stilling som introduktionsreservelæge er ledig ved Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital, til besættelse 1. marts 2023. Introduktionsreservelægen vil indgå i afdelingens mellemvagtslag, som varetager almindeligt lægearbejde i afdelingen og i akutmodtagelsen. Dertil assisteres til operationer, hvor introduktionsreservelægen under supervision vil blive oplært i ortopædkirurgiske operationer. Stillingen er vagtbærende med 2-holdsdrift i afdelingens mellemvagtslag med vagtrul for forventet i alt 14 reservelæger. Afdelingens sektioner er alle styrket, så der er afsat speciallæger til stuegang på alle sengeafsnit, samt på alle operationslejer med henblik på optimal supervision og sikring af behandlingskvaliteten. Traumesektionen varetager speciallægevagten med friholdelse fra faste dagfunktioner til at støtte de yngre vagtlag. I løbet af ansættelsen tilstræbes tid i afdelingens elektive sektioner - idræt, alloplastik og fodkirurgi - samt fri med løn og økonomisk tilskud til enten AO Basic Course, SAKS eller ATLS kurset. Der er rig mulighed for at blive tilknyttet afdelingens igangværende forskningsprojekter, ligesom der kan gives hjælp til gennemførsel af egne nye projektidéer. Samlet vil introduktionsreservelægen således kunne øge sine muligheder for senere hoveduddannelse betragteligt i denne ansættelse. ? Afdelingen Ortopædkirurgisk Afdeling M, består af to stationære sengeafsnit, et kombineret elektivt- og sammedagskirurgisk sengeafsnit, egen operationsgang, to ambulatorier, en idrætskirurgisk sektion samt en selvstændig idrætsmedicinsk funktion med eget ambulatorie. Der er 300 ansatte, herunder 85 læger. Afdelingen varetager den akutte behandling af ortopædkirurgiske lidelser for optageområdet og har derudover en bred ortopædkirurgisk elektiv funktion inden for medicin, fod- og idrætskirurgi, alloplastik-, traume- og håndkirurgi. Der er årligt 32.000 ambulante besøg og 7300 operationer på afdelingen. Afdelingen varetager regionsfunktion inden for fodkirurgi, artroskopisk kirurgi og skulderalloplastik kirurgi, samt højt specialiseret funktion inden for artroskopisk kirurgi. Afdelingen er aktiv forskningsmæssigt med 4 tilknyttede professorater samt et varierende antal ph.d.- stillinger. Afdelingen publicerede ca. 100 artikler i 2022. Afdelingens arbejde er præget af gensidig tillid, godt samarbejde og faglig stolthed. Hospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital dækker som akuthospital optageområde ”Byen”, med godt 460.000 indbyggere. Der varetages opgave på hoved- og regionsniveau såvel som udvalgte højtspecialiserede områder. Hospitalet har udover de faglige kerneopgaver en stor uddannelsesportefølje og prioriterer forskning indenfor alle fagdiscipliner højt. De kommende år afsluttes byggeriet af Nyt Bispebjerg Hospital, hvilket åbner for helt nye muligheder for også Traumesektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling. Løn og ansættelse Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende aftaler for overlæger. Ansøgning Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest tirsdag den 3. januar 2023. Din ansøgning skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og du bedes beskrive dine kompetencer i forhold til disse. På baggrund af denne beskrivelse foretages den faglige vurdering af ansøgere, der indkaldes til samtale. Der planlægges samtaler torsdag den 12. januar 2023. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig Overlæge Thomas Giver Jensen på telefon 2129 9512. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet