Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Beredskabsfaglig sagsbehandler til Beredskabsstyrelsen

  • Beredskabsstyrelsen
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Beredskabsstyrelsen søger en beredskabsfaglig sagsbehandler med solid indsigt i de kommunale redningsberedskaber til rådgivnings- og tilsynsarbejde. Har du evnerne og lysten til at arbejde med rådgivning af og tilsyn med de kommunale redningsberedskaber vedr. risikobaseret dimensionering, planer for de kommunale redningsberedskaber og borgerrettet brandforebyggelse, så tilbyder vi en stilling, hvor du får rig mulighed for at udvikle dine kompetencer i et kontor med høj faglighed. Om os I kontoret Kommune og Borger arbejder vi primært med rådgivning og tilsyn i forhold til de kommunale redningsberedskaber, informations- og kampagneaktiviteter rettet mod borgerne samt civilbeskyttelse, herunder beskyttelses- og sikringsrum. Vi er ni medarbejdere i kontoret, der alle bidrager til et godt fagligt og kollegialt sammenhold. Vi løser vores opgaver i et positivt og åbent miljø, hvor der er stor vægt på faglighed og kvalitet, og vi er opmærksomme på, at den enkelte medarbejder løbende får udviklet sine kompetencer. Derudover har vi fokus på fleksibilitet og balance mellem arbejdsliv og privatliv. Om stillingen Jobbet indebærer dialog med de kommunale redningsberedskaber samt kontakt til en række statslige myndigheder bl.a. Vejdirektoratet, Sikkerhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Rigspolitiet. Du kommer bl.a. til at arbejde med: - Rådgivning af og tilsyn med de kommunale redningsberedskaber vedr. risikobaseret dimensioner og planer for de kommunale redningsberedskaber, heriblandt udarbejdelse af udtalelser. - Sagsbehandling inden for beredskabs- og indsatsmæssige forhold, for eksempel i forbindelse med høringer. - Bidrag til udarbejdelse og opdateringer af vejledninger, herunder Retningslinjer for Indsatsledelse. - Brandforebyggende borgerrettede kampagner i samarbejde med bl.a. Danske Beredskaber og TrygFonden. Stillingen er en fuldtidsstilling uden tidsbegrænsning. Om dig Du er fagligt dygtig, du arbejder selvstændigt og systematisk og du lægger vægt på kvalitet i din sagsbehandling. Du evner at prioritere din arbejdsindsats i et miljø, hvor der både skal tages faglige, økonomiske og politiske hensyn. Derudover har du en god fornemmelse for, hvornår det er relevant at sparre og inddrage andre i opgaverne. Vi lægger vægt på, at du: - Har nogle års erfaring som indsatsleder fra et eller flere kommunale redningsberedskaber. - Gerne har erfaring med det brandforebyggende arbejde, f.eks. brandsyn og kampagneområdet. - Bidrager til et godt arbejdsmiljø. Ansættelsesvilkår Stillingen er opslået civilt (AC´er) såvel som militært og beredskabsfagligt som sektionschef. Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Som akademiker vil du blive ansat som og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%. Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Dit faste tjenestested vil være i Birkerød. KONTAKT OG ANSØGNING: Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte kontorchef Henrik G. Petersen på telefon 40 83 89 33. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178. Ansøgningsfristen er den 9. januar 2023. Samtaler forventes gennemført løbende og umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt efter aftale. Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes. Søg ved at trykke på linket "søg stillingen" nederst på denne side. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM BEREDSKABSSTYRELSEN Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer. Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt. Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere. Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød. Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Se gerne nærmere om os på vores hjemmeside; brs.dk. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet