Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Klinik for spiseforstyrrelser, Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en ny speciallægekollega til en stilling i vores voksenteam i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Klinik for Spiseforstyrrelser i Roskilde, fra d. 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Afhængigt af erfaring kan den besættes enten som overlæge eller afdelingslæge. Center for Spiseforstyrrelser Center for spiseforstyrrelser består af en ambulant klinik og et døgnafsnit for spiseforstyrrelser, U2. Begge afsnit er to selvstændige enheder med hver sin ledelse og med et meget tæt samarbejde. Klinikken Klinikken varetager den ambulante behandling rettet mod børn, unge og voksne med anorektiske og bulimiske spiseforstyrrelser, og starter nu også et behandlingstilbud for BED (binge eating disorder / tvangsoverspisning). Vi står for behandling med såvel kortvarige som langvarige psykoterapeutiske forløb; individuelt, gruppe eller familieterapi. Klinikkens personale er opdelt i to teams. Et team for voksne og et team for børn og unge. Denne stilling er knyttet til voksenteamet. Vi samarbejder kontinuerligt mellem de to teams. Der arbejdes i vid udstrækning tværfagligt med et tæt samarbejde de forskellige faggrupper imellem, som består af læger, psykologer, sygeplejersker, diætister, socialrådgivere og sekretærer. Der arbejdes både individuelt og i grupper. Den primære behandlingstilgang i voksenteamet er mentaliseringsbaseret terapi (MBT). I BED-behandlingen bruges dialektisk adfærdsterapi (DAT). I børne- og ungeteamet, hvor de fleste af patienterne har anoreksi, anvendes familiebaseret terapi (FBT). Som udgangspunkt tilbyder vi i starten et behandlingsforløb med en behandler og et gruppe-psykoedukativt forløb. Herefter tilbydes behandling efter behov i gruppe eller individuelt. Vi arbejder tæt sammen i teamet, og der er oftest tilknyttet to behandlere, ofte en psykolog og en sygeplejerske. Sideløbende med den terapeutiske behandling er der somatisk kontrol ved sygeplejerske eller læge. Under klinikken hører også et dagafsnit for voksne, børn og unge, hvor der arbejdes i 2 teams. Døgnafsnittet Døgnafsnittet U2 har 11 pladser til børn, unge og voksne, der har behov for døgnbehandling for spiseforstyrrelse i Psykiatrien i Region Sjælland. Vi arbejder i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit – ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang. Døgnafsnittet ligger i direkte tilknytning til de øvrige børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit. Arbejdsopgaver tilrettelægges efter kompetencer og inkluderer: Udrednings- og behandlingsopgaver – både terapeutiske og medicinske, herunder udredning for både spiseforstyrrelse og psykiatrisk komorbiditet. Der er god mulighed for at arbejde psykoterapeutisk Ansvarlig for ugentlige, tværfaglige konferencer, uddannelse af Yngre Læger samt bidrage til at udvikle det sundhedsfaglige og akademiske miljø Ansvarlig for arbejdet med planlægning og koordinering af patientforløb Ansvarlig for arbejdet med vejledning, undervisning, rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere Vi tilbyder dig Grundig introduktion En spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø blandt gode kolleger Et miljø med høj faglighed og i vedvarende udvikling, som du har mulighed for at sætte dit præg på Mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser om psykopatologi, psykoterapi eller ledelse afhængig af interesser og kompetencer Løn- og ansættelsesvilkår Ansøger vil blive vurderet af fagligt bedømmelsesudvalg. Løn i henhold til overenskomst. Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest og straffeattest. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder. Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet. Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere. Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen ansat en forskningslektor og forskningsansvarlig overlæge, to Ph.d.-studerende og en post doc. Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved overlæge Susanne Vinkel Koch eller oversygeplejerske Ninna Lundsgaard, 58 53 80 80 eller cheflæge Jan B Kristensen 58 53 80 02 Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. Ansøgningsfrist 15. januar 2023 Ansættelsessamtaler: 18. januar 2023 ”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer” Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv . Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet