Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Stilling som Overlæge/afdelingslæge Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi.

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af et gastroenterologsik afsnit i Medicin 1, Slagelse Sygehus, hvor der lige nu er en rivende udvikling. Gastroenterologi er et højt prioriteret af tre specialer i Medicin 1. Vi har i gastroenterologisk sengeafsnit 20 sengepladser, samt 4 pladser i en tilhørende dagklinik, der åbner 1. januar 2023. Dagklinikken skal blandt andet indeholde en tværfaglig levercirroseklinik. Herudover har vi et stort ambulatorium, hvor vi aktuelt er ved at omstrukturere med henblik på at etablere et IBD team med blandt andet mulighed for en subakut funktion. Vi søger en speciallæge, der har lyst til at være en del af ovenstående, specielt til konsolidering af vores IBD team. Det er til start hurtigst muligt. Gerne med kvalifikationer til at påtage sig ansvaret for et af afsnittes specialområder – helt afhængig af dine kompetencer og interesser. I Medicin 1 vil vi være ambitiøse både med hensyn til faglighed og kvalitet for patienterne. Vi vil skabe patientforløb, der tager udgangspunkt i en stærk faglighed og i en dedikeret inddragelse for både patient og pårørende. Vi vil styrke samarbejdet med andre afdelinger på sygehuset, og i hele regionen. Uddannelse skal fortsat være højt prioriteret og endelig vil vi have et arbejdsmiljø, der fordrer sammenhold og samarbejde og ikke mindst et motiverende og meningsfuldt arbejdsliv. Hvem er du? Du er en bredt uddannet speciallæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi, enten overlægekvalificeret eller afdelingslæge, der brænder for at bidrage til den positive udvikling. Du er god til samarbejde både internt og eksternt. Du må gerne have erfaring med specifikke kompetence områder eller -uddannelse, men dette er ingen betingelse. Vores Afdeling Afdelingen varetager det gastroenterologiske speciale på Slagelse Sygehus. Vi er per 1. december 2022, 5 speciallæger i gastroenterologi og hepatologi, samt gennemsnitlig 2 læger under hoveduddannelse i specialet. I afdelingen varetages videreuddannelse af speciallæger i almen medicin og flere af de øvrige intern medicinske specialer. Der er derfor en meget stor uddannelsesfunktion i afdelingen. Ud over sengeafsnittet har afdelingen et gastroenterologisk ambulatorium, som varetager gastroenterolgiske patienter på hovedfunktionsniveau, inklusive mange IBD patienter i biologisk behandling. Der er her et tæt samarbejde med universitetshospitalet i Køge. Der udføres medicinske skopier i et fælles skopiafsnit under kirurgisk ledelse. Du vil blive en del af Medicinsk Afdeling 1, som har specialerne lungemedicin, gastroenterologi og reumatologi med i alt 68 senge fordelt på tre afsnit og omfattende ambulant aktivitet indenfor specialerne. Afdelingen varetager desuden undervisning af medicinstuderende fra Københavns Universitet og har tilknyttet kliniske lektorater, som aktuelt ikke er besatte. Kunne dette være et udviklingsområde for dig, går vi gerne i dialog om det. Hvis du har lyst, kan du læse mere her: Medicinsk Afdeling 1 , Slagelse Sygehus og Region Sjælland. Du vil have en kort vej til afdelingsledelsen, som altid vil være lyttende og ved behov klar til at løse udfordringer i fællesskab. Om stillingen Du vil indgå i funktioner både på sengeafsnittet, daghospitalet, skopien og ambulatoriet. Som overlæge/afdelingslæge forventes du at deltage i bagvagtsfunktion efter aftale. Vi tilbyder Mulighed for at sætte et markant fodaftryk på udviklingen af det gastroenterologiske/hepatologiske speciale på NSR Et lægefagligt miljø med mulighed for (tæt) sparring, både inden for specialet og i forhold til afdelingens øvrige specialer blandet andet i det fælles ambulatorium Velfungerende tværfagligt samarbejde og engagerede kolleger i et godt arbejds- og under- visningsmiljø Kompetent personale Flad ledelsesstruktur Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger Har du lyst til at høre mere om stillingen, og de muligheder, som ligger i jobbet, så kontakt cheflæge Lene Marie Isaksen, 93 57 64 10, leisa@regionsjaelland.dk eller IBD ansvarlige overlæge Atef Kinani atki@regionsjaelland.dk tlf. 21 39 54 63 Ansøgning Ansøgeren bedes med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret og systematisk til de syv kompetencer i det fremsendte ansøgningsmateriale, da Region Sjælland anvender disse i den faglige bedømmelse. Start; 1. februar 2023 eller efter aftale. Samtalerne forventes afholdt den 17. januar 2023 Ansøgningsfrist; 13. januar 2023 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sammen er vi bedst. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet