Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi sætter fokus på høj sygeplejefaglig kvalitet – også om aftenen! Vil du være vores ansvarshavende aftensygeplejerske?

  • Psykiatrisk Center København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hvis du er knalddygtig til psykiatri og brænder for intensivt psykiatrisk sygepleje, så tilbyder vi dig en attraktiv stilling som ansvarshavende aftensygeplejerske (trisse) på to intensive døgnafsnit. Din kommende arbejdsplads Afsnit 6112 (A3) er landets eneste specialafsnit for botilbudspatienter. Vores patienter spænder bredt, men de har typisk komplekse sygdomsforløb med psykiske lidelser, komorbiditet, retslige foranstaltninger og misbrug. Vores vision er at skabe et afsnit med høj faglighed og fokus på nedbringelse af tvang. Afsnit 6201 (A4) er et intensivt sengeafsnit med plads til 12 psykiatriske patienter ofte med komplekse problemstillinger. Vi har en tilgang til psykiatrisk pleje med ophav i Safewards-modellen. Det betyder, at vi anerkender, at både indlagte og ansatte har indflydelse på og ansvar for, at hver dag bliver så god som muligt. Ny Psykiatri Bispebjerg Vi er endelig flyttet ind i vores nye og moderne omgivelser på Bispebjerg, hvor ny psykiatri Bispebjerg skal danne rammer for vores psykiatriske sygepleje. I de nye bygninger, vil der foruden dig også være en tværgående forebyggelsesinstruktør, der arbejder på tværs af begge afdelinger. Derudover er der 2 erfarne aftenvagtsteams. Hvilke arbejdsopgaver vil du få? Du har det overordnede ansvar for patienter og personale om aftenen på begge afsnit. Fra vagtens start går du en runde for at danne dig et overblik over patienter og personale i vagten samt sparring omkring fremmøde til kommende vagtlag. Det betyder i praksis, at du: Har ansvaret for kontakt til den vagthavende læge i samarbejde med dine kollegaer Deltager aktivt i sygeplejen på tværs af afsnittene afhængig af hvor behovet er størst Vurderer behov for at omfordele ressourcer til sygeplejefagligt relevante opgaver, fast vagt eller opkørte situationer Deltager altid i alarm- og tvangssituationer Har ansvaret for at introducere nye kollegaer og tilrettevise vikarer, FADL vagter mm Er faglig sparringspartner i forhold til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger Bidrager aktivt med tiltag med henblik på nedbringelse af tvang, optimering af personale ressourcer, trivsel for patienter & personale og du er rollemodel i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø. Hvem er du? Du er selvfølgelig en fagligt dygtig sygeplejerske, gerne med en solid psykiatrisk erfaring, og vi ser gerne, at du har specialuddannelsen eller akutuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Vigtigst er, at du kan samarbejde, da du kommer til at arbejde på tværs af afsnit. Du er rutineret bruger af journaliseringssystemer og elektroniske platforme, og du kan vejlede din kolleger i at bruge dem. Derudover har du et godt overblik og du kan holde hovedet koldt - også i pressede situationer. Og så har du - ligesom os - lyst til at arbejde relationelt og recovery-orienteret med nogle at de allermest sårbare og udsatte grupper i vores samfund. Hvorfor skal du søge jobbet hos os? Du får fagligt dygtige, loyale og omsorgsfulde kollegaer og en nærværende og synlig ledelse. Du vil få et grundigt introduktions- og oplæringsforløb ud fra dine kompetencer og behov. Vi vil gerne have at vores medarbejdere trives og udvikler sig og i den forbindelse tilbyder vi spændende karriereveje . Vi arbejder kontinuerligt på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en respektfuld omgangstone blandt personale, patienter og andre samarbejdspartnere. Ønsker du at vide mere om stillingen? Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Suste Spellerberg på 21 76 65 66 eller oversygeplejerske Morten Fabricius Holmgren på 2156 1806 for yderligere informationer. Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver som udgangspunkt ansat som fast aftenvagt i 7/7 rul med weekendvagt hver 2. uge. Stillingen er med tiltrædelse efter aftale. Søg stillingen via link senest den 3. januar 2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet