Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Bliv en del af noget unikt! Region Sjællands eneste Plastik og Bryst kirurgisk afdeling søger…

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

… sygeplejerske kollegaer. Vi har tiltagende operationskapacitet og derved flere indlæggelser på vores spændende sengeafsnit for Plastik,- og brystkirurgi på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Roskilde. Hvem er vi… … den eneste plastikkirurgisk og brystkirurgisk afdeling i Region Sjælland og et af Danmarks største brystkræftcentre. Vi dækker et bredt spektrum af højt specialiserede plastikkirurgiske funktioner, der bl.a. malignt melanom, hudkræft, alle former for brystrekonstruktioner, kirurgi efter massivt vægttab, komplekse ansigtsrekonstruktioner, mikrokirurgiske rekonstruktioner med frie lapper, m.m. Desuden vil rekonstruktiv mikrokirurgi fremover indtage en fremtrædende rolle både internt i afdelingen og tværsektorielt på SUH. Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle vores afdeling, med ny forskning såvel nationalt som internationalt, såvel blandt læger som blandt sygeplejersker. Vi er, i 2022 af Dagens Medicin, kåret som Danmarks bedste i forhold til melanom-behandling, hvilket vi er meget stolte af. Du har en unik mulighed for, at blive en del af en afdeling, som har udviklet sig enormt inden for de sidste 2 år, og som har fremtiden foran sig. Du kan være med til at udvikle noget særligt. Vi vil gerne være den mest ambitiøse og innovative plastikkirurgiske afdeling i landet, som går nye veje og hvor medarbejderne oplever et godt tværfagligt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde. Hvor ”bor” vi… Afdelingen ligger på 3. sal med 10 sengepladser og udsigt til Roskilde by og byens varemærke, Roskilde Domkirke, med stationen på den anden side af gaden. Vi deler afdeling med gynækologisk afdeling G93, og i vagterne vil du opleve et kollegialt fællesskab og godt samarbejde med sygeplejerskerne på G93. Vi dækker ikke hinandens specialer, men vi samarbejder ved behov. Vi har et meget tæt samarbejde med vores Plastik, og Brystkirurgiske ambulatorie, som ligger på 1. sal. Flere af sygeplejerskerne fra ambulatoriet har også vagter på P93, og vi arbejder mod at du på sigt, efter opnåelse af færdigheder og kompetencer på sengeafsnittet, skal på stue i ambulatoriet i rotation med en ambulatorie sygeplejersker som tager weekend vagter i sengeafsnittet. Hvem er jeg… Du vil opleve mig som oversygeplejerske, tilstede og synlig på afsnittet. Jeg er uddelegerende og ikke kontrollerende, smilende og imødekommende. Desuden er jeg til at tale med ift. dine behov. Jeg forventer at mine medarbejdere er, loyale, ærlige, flittige og ikke mindst imødekommende, løsningsorienterede og tager ansvar, det gøre ikke noget hvis du har humor. Vores kommende sygeplejerske … … har ikke nødvendigvis plastikkirurgisk og/eller brystkirurgisk erfaring, men vi ser gerne, at du er nysgerrig på, og interesseret i, at lære vores specialer og gerne at du har minimum et års erfaring fra en sygehus afdeling, men dette er ikke et krav. Vi forventer du er opsøgende og spørger ind til det du syntes er svært eller ikke forstår, det gør os trygge ved dig og dig tryg i dit arbejde. Vi sætter pris på at du er udviklings og forsknings minded, da vi er et universitetshospital hvilket stiller krav om forskning og udvikling, derfor forventes det du er opsøgende ift ny viden indenfor vores specialer, og sætter en ære i at dele denne viden med dine kollegaer. Derfor vil du på sigt få dit eget ansvarsområde, evt. delt med en kollega, da alle medarbejdere forventes at have deres eget ansvarsområde på vores afdeling. Dine kommende kollegaer er… … en tværfaglig gruppe af sygeplejersker og Social og sundhedsassistenter, sekretærer og læger. Vi har et godt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter og laboranter, som hver dag besøger vores afdeling. Alle er afhængig af hinanden og spiller hinanden gode. Personalegruppen hjælper hinanden på tværs, er fagligt opsøgende og videbegærlige. Dagvagterne planlægger selv stuegang og der holdes ”timeout” ved behov i løbet af dagen, så det er vigtigt for os at, du kan forpligte dig til denne ’team-spirit’. Dine kommende kollegaer har humor, er gode til at planlægge en fest og sætter pris på at pynte op til såvel jul som påske… På P93 arbejder vi med tildelt/helheds patientpleje, og sygeplejeopgaverne er typisk, præ- og postoperativ sygepleje, herunder grundig information til patienter og deres pårørende. Vi har et stort, dagligt flow af patienter, hvor nogle forløb strækker sig over timer og andre over op til 2-3 dage. Vi modtager også akutte patienter og vi har pligt til at modtage andre typer patienter hvis vi har vakante senge. Vi kan tilbyde dig 32-37 timers arbejdstids uge. Men vi er lydhøre over for dine ønsker i forhold til timetal Skiftende vagter Weekendvagt hver 3. weekend. 8 timers vagter. Ønskeplaner hvor du har stor indflydelse på egen vagtplan. Fast rulleplan for jul og nytår, så du ved hvornår du har fri i julen og nytåret. Mentorordning, med et struktureret introduktionsforløb over 4 – 8 uger med udgangspunkt i dine kompetencer, erfaringer og behov. Du følger din mentors vagtplan, i videst muligt omfang og tæller ikke med i normeringen den første tid. Løbende samtaler med onboarding sygeplejersken og oversygeplejersken, for at sikre din trivsel og dine behov. Studiebesøg i ambulatoriet og operationsafsnittet samt dagkirurgisk afsnit, med mulighed for at overvære en operation. Fælles undervisning hver uge, i emner vi i fællesskab ønsker at blive klogere på. Et godt sygeplejefagligt og tværfagligt fællesskab, hvor vidensdeling, respekt og samarbejde er centralt Et godt arbejdsmiljø, hvor der lægges stor vægt på gensidig åbenhed, tillid, retfærdighed og ærlighed. Vi er gode til at hygge og grine sammen. Mulighed for faglig udvikling samt uddannelse, efter 1 års ansættelse, hvis kravene er opfyldt. Vi har gratis frugt og kaffe ordning Vi prioriterer at dygtiggøre os, så videreuddannelse og kurser vægtes højt. I afdelingen gennemføres løbende sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsprojekter. Forskning og udvikling er et højt prioriteret indsatsområde i afdelingen, fordi vi vil og skal tilbyde evidensbaseret behandling og pleje til vores patienter. Derfor har vi en klinisk sygeplejespecialist med en ph.d. ansat til at understøtte opbygningen af en forsknings- og udviklingskultur. Projekterne gennemføres fortrinsvis som personcentrerede, brugerinvolverende og lokale praksisforskningsprojekter i forskellige faser af afdelingens patientforløb. Vi læser løbende ansøgninger og indkalder løbende til samtaler, da vi nødigt vil gå glip af netop dine kompetencer og motivation for at blive vores kollega. Du vil dog senest få besked 20. januar 2023. Har du spørgsmål, eller er du bare nysgerrig, er du velkommen til at ringe eller skrive. Ligesom du også er velkommen til at komme forbi til en kop kaffe og en rundvisning i afsnittet. Oversygeplejerske Christina T. Brabrand Tel. 21 52 42 78 ctb@regionsjaelland.dk Chefsygeplejerske Lotte Gebhard Ørsted Tel. 40 15 15 33 loors@regionsjaelland.dk Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet