Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske - børn og unge - er det dig?

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du sygeplejerske, brænder du for at skabe gode sikre patientforløb med høj faglig kvalitet for børn, unge og deres familier, og er du ikke bange for også at skulle bruge dit indre legebarn, når du er på arbejde- så er det dig, som vi søger. Pædiatri er et speciale med mulighed for livslang læring, fordi det rummer de fleste andre specialer under ét- patienterne er bare væsentlig yngre og mindre. Heldigvis bliver langt de fleste børn sendt hjem fra Børne- og Ungemodtagelsen og kun få bliver indlagt i sengeafsnittet. Vi er en afdeling, som arbejder tæt sammen i tværfaglige teams, har fokus på den faglige kvalitet og integrerer humor og leg i plejen. Vi samarbejder med hele familien og koordinering, kommunikation, videndeling, vejledning og rådgivning til hele familien er en stor del af din arbejdsdag. Du er altid på vagt med erfarne kollegaer, og vil have en mentor i din ansættelse. Vi søger sygeplejerske i: Børne- og Ungemodtagelsen, hvor der er korte kontakter, akut behandling af børn og unge og de hurtige beslutninger. Her modtages akut syge børn og unge henvist fra egen læge, 1813 eller skadestuen. Børne- og Ungesengeafsnit, hvor vores typer af patienter favner bredt og flere specialer. Vi har højt specialiseret landsdelsfunktion for børn og unge med inflammatoriske tarmsygdomme, HIV og infektionssygdomme. Vi har fast dagligt fælles faglig refleksion, tværfaglige tavlemøder ifm. hvert vagtskifte. Derudover har vi fast ugentlig undervisning for sygeplejerskerne og ugentlige tværfaglige konferencer for subspecialerne i afdelingen. Ved behov afholder vi debriefing/supervision omkring særlige patientforløb med fx kritisk syge børn og unge. Tværfaglig teamtræning omkring modtagelse og opsporing af kritisk syge børn er et obligatorisk og velintegreret undervisningsområde i afdelingen. I undervisningen er der fokus på kommunikation og samarbejde og på at integrere senest opdateret viden og praksis indenfor pædiatri?. I 2024 flytter hele Børne- og Ungeafdelingen til nye lokaler i en udvidelse af hospitalet, som er under opførelse. Her får alle familier enestuer. Vi skal arbejde med nye arbejdsgange og sammen se på nye muligheder. Følg os på Instagram eller se videoen Vi kan tilbyde dig at blive inkluderet i en spændende arbejdsplads med uendelige udviklingsmuligheder og en engageret personalegruppe af unge og erfarne kollegaer, der vægter et højt fagligt niveau, arbejdsglæde og trivsel. et spændende og udfordrende speciale indenfor akut og almen pædiatri. en grundig introduktion ved introduktionssygeplejerske tilpasset dine behov, samt obligatorisk undervisning, og efterfølgende løbende kompetenceudvikling. Om ansøgeren du har lyst til at være med til at præge den faglige udvikling i den pædiatriske sygepleje, hvor de patientsikre forløb skabes gennem tværfagligt teamsamarbejde, patientsikkerhedsbriefinger og systematisk observation. du trives med at have travlt, men kan også nyde de stille stunder. du er god til at kommunikere med mennesker i alle aldre og skabe tillid mellem børn, unge og voksne. du er åben, fleksibel, kreativ, initiativrig og vægter det gode samarbejde, samt humor i sygeplejen. Vi vil foretrække en ansøger som gerne har pædiatrisk erfaring og/eller erfaring fra en voksenafdeling. Det vigtigste er, at du har mod på pædiatrien, er nysgerrig og kan arbejde i en ustruktureret hverdag, hvor dagene ikke er ens. ?Ansættelsesvilkår Vi kan tilbyde ansættelser på 37 timer ugentlig i blandede vagter i en fast stilling gerne pr. 1/2 -2023 eller efter aftale med weekendvagt hver 3. weekend i 12 timers vagter lørdag og søndag. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes ved forhandling mellem Region Hovedstaden og Dansk Sygepleje Råd. Sidste frist for ansøgning er 8. januar 2023 og ansættelsessamtaler vil finde sted løbende, så send straks din ansøgning. ? Ansættelse er betinget af Børneattest. Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Anja Sichmann i Børne- og Ungeafdelingen telefon 20560648 eller oversygeplejerske Carin Adserballe Carin.Adserballe@regionh.dk for at høre mere om stillingerne eller for at aftale besøg i afdelingen. Læs mere om afdelingen her: https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/boerneafdelingen/Boernemodtagelsen/Sider/Boernemodtagelsen.aspx Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet