Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæger/Overlæger til Medicin 2, Holbæk Sygehus

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er medarbejdertrivsel, medindflydelse og faglighed vigtigt for dig? Vi ønsker at rekruttere speciallæger, der brænder for den intern medicinske patient men som også kan bidrage til visionerne for afdelingens fortsatte udvikling indenfor intern medicin og basal palliation. MOA er et relativt nyt sengeafsnit i Medicin 2, som bryster sig med at lave gode forløb for de patienter, der er flest af i sundhedsvæsenet, nemlig dem med brede intern medicinske problemstillinger, som har brug for en akut indlæggelse. Vi er i gang med udvikling af afdelingen og skal etablere step-up senge og på sigt IMA senge. Derudover rummer afdelingen enestuer med pårørende senge til basal palliation af medicinske patienter, og denne del af afdelingen er i fortsat udvikling. Vi søger engagerede speciallæger med tilknytning til vores intern medicinske sengeafsnit, Medicinsk Observationsafsnit (MOA) i Medicin 2 og gerne også med interesse i at deltage i Diagnostisk Center i medicinsk ambulatorium på Holbæk Sygehus. Der vil også være mulighed for tid i ambulatoriefunktionen i Diagnostisk Center (ETUB), hvor vi ambulant primært udreder patienter i pakkeforløb på mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft. Men også casebaseret tager evt. patienter ind til udredning, som ikke passer i de normale ”kasser” i sundhedsvæsenet. Medicin 2 arbejder i tæt dialog med de andre afdelinger på Holbæk Sygehus og Region Sjællands E-hospital. Vi har ønske om at rumme hele patientens forløb lige fra behovet for intermediære sengepladser med øget overvågning til den etisk værdige afslutning på livet. Vi driver vores afdeling efter 4 kerneværdier, som vi mener er indbyrdes afhængige og ligeværdige: Højt fagligt niveau og aktiv forskning Høj medarbejdertrivsel og godt arbejdsmiljø Stor patienttilfredshed Formålsdrevet innovativ ledelse For at udvikle vores afdeling yderligere, har vi brug for speciallæger, der kan se sig selv i sådan en stilling. Vi søger både intern medicinske specialister og speciallæger i almenmedicin med interesse og erfaring i intern medicin. Vi vil meget gerne indgå i en dialog i forhold til individualiserede funktionsbeskrivelser, så man kan få balance mellem arbejds- og privatlivet. Medicin 2: Er en ny medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus med ny afdelingsledelse og egne vagtlag. Den tidligere store intern medicinske afdeling på Holbæk Sygehus blev organisatorisk delt i to afdelinger 1. Juni 2022. Vi varetager intern medicinske patienter bredt, samt speciale patienter i gastroenterologi, geriatri og reumatologi. Vi har 2 medicinske sengeafsnit med tilsammen ca. 45 senge. Derudover har vi et sengeafsnit med 20 sengepladser til rehabilitering af patienter med apoplexi i fase to forløb. Der er 3 neurologiske overlæger ansat i dette afsnit, som varetager behandlingen. Arbejdstilrettelæggelse: Forvagter arbejder i 2-holdsdrift på alle ugens dage med tilstedeværelse fra vagtværelse. Mødetid 8-15.15 og 15.00-09.00. Bagvagter arbejder i tilstedeværelse til kl. 21 på hverdage og kl. 18 i weekender med tilkald fra hjemmet. Derudover er der anden BV tilstede til stuegangen til kl. 18 i hverdage og kl. 16 i weekender. Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst. Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til cheflæge Sanne Dam-Larsen på tlf. 40 91 75 50 eller til ledende overlæge Sidsel Bendixen 20 49 58 17 Vi forventer samtaler frem mod ansøgningsfristen mhp. besættelse 1. Marts 2023 eller efter aftale. Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet